Sanningen

Jag har blivit bemött, av olika personer och i olika sammanhang av människor som anser att de har tillgång till sanningen.

Vilken sanning och hur den ter sig är oklart. Men att jag inte har hittat den är ju klart.

Sanningen enligt Wikipedia är inte helt lätt att förstå och då är det en ”enkel” källa.

Jag vill bara göra er uppmärksamma på att dra öronen åt er när någon menar att ni inte känner till sanningen. Ifrågasätt och gör det ni kan för att få reda på vad denne menar.

Allt som grundar sig i åsikter kan uteslutas. en åsikt är inte sann eller falsk. Att bemöta ”Jag tycker om snö” med ”Du känner inte till sanningen bakom snö” är rätt märklig.

Ha nu en trevlig dag!

 

Samhällsomställning – Ekonomi

Den ekonomi vi har idag, marknadsekonomin (liberal?), innehåller ett par variabler av betydande karaktär. Fler saker ingår än de jag tar upp (många fler), vilka är till för att stimulera huvudvariablerna. För att ekonomin i systemet ska fungera så krävs, i grunden:

 • Tillväxt
 • Konsumtion (som ökar för att stimulera tillväxten)
 • Skuldsättning
 • Spekulativ ekonomi (investeringar)

Som sagt finns fler saker som påverkar, som banker (en jättepunkt förvisso), räntor inflation etc. men jag håller mig till dessa nu eftersom de är de övergripande och fundamentala.

Vi kan se att välinformerade ekonomer (både internationellt och svenska) är oroade över den ekonomiska utvecklingen. För att vi ska ha råd att driva på vår ekonomi så måste vi låna pengar. Privata lån för att trissa upp priser (exempelvis för bostäder) är en av de saker som driver på ekonomin. Vi tar lån för att kunna bo (det är ju dyrt för alla…) eller för att kunna konsumera. Vi riskerar snart att ha mer lån än vad våra bostäder och saker är värda. Vi kommer då inte att kunna sälja utan att gå med brakförlust.

Tänk dig att du kom över en bostad till ”vrakpris”. Din centrala 4:a kostade bara 3,2 miljoner kronor. Med full vetskap att du kommer att få tillbaks dessa pengar och kanske göra lite vinst vid försäljning så tar du lån på detta. Om det som inte får inträffa faktiskt inträffar så kommer du, och många andra att ha skulder i miljonklassen till en finanssektor som gjort stora pengar på att se till att priserna går upp. Om ingen har råd att betala det du behöver få in så kommer du inte kunna sälja, inte utan att bli ekonomiskt ruinerad.

Det är ett problem som inte tas upp så ofta i media. Vilket inte är så konstigt. Det vill väl ingen tänka på…?

När det gäller tillväxt så är det rätt orimligt att ha en tillväxt på 3% årligen för hela samhället. Jag har tidigare skrivit om detta.

Frågan är också varför vi är så benägna att konsumera? Vi konsumerar väldigt mycket saker som vi inte behöver, för att vi kan (även om vi ligger på gränsen till att få skulder i miljonklassen…). Det finns ingen eftertänksamhet, inte från styrande håll i alla fall. Det enda som är viktigt är att marknaden stimuleras (att ekonomin fortfarande växer och att tillväxten inte är hotad) för att vi ska klara den ekonomiska krisen. Bankerna hamnar i kris för att de lånar ut pengar som tar lång tid att få tillbaka, om det mot förmodan skulle vara någon som vill ta ut de pengar de har på banken… ja då blir det problem. Det märkliga är att Svenskt näringsliv, ett år efter krisens start (2008) skrev att ”Vi konsumerar för lite”. Lösningen skulle alltså inte vara att dra i bromsen och lösa problemen utan att köra på i ännu hårdare tempo.

När det gäller den spekulativa ekonomin så har jag berört ämnet tidigare men kommer med några tillägg.

Jag ska gå emot mina principer och skriva ut siffror som jag inte har tillgång till källan på (hittar jag den så återkommer jag). Under en kurs i globalisering fick jag höra att 95 % av den handel som sker är med kapital (inte varor och tjänster). I denna procentsats (som kan vara felaktig men som med säkerhet står för den absolut största delen av handeln) ingår valutatransaktioner – kortsiktiga spekulationer i utländska valutor. För att stävja detta och stabilisera valutor så har ett förslag som kallas Tobinskatt framarbetats, i syfte att stävja spekulationen i denna viktiga ekonomiska del.

Dessa aspekter av ekonomin är direkt ohållbara och jag kommer att återkomma till hur det skulle gå att göra istället.

När vi pratar om att det inte finns pengar att investera i välfärd eller i landet så ställer jag mig frågande till hur dessa saker kan ha blivit finansierade under de senaste 6 åren av blått styre:

 • ROT/RUT-avdrag har ökat (har skrivit om det tidigare)
 • Sänkning av restaurangmoms
 • Högre kreditvärde på hus (möjligt att belåna upp till det spekulerade värdet)
 • Kollen på skattepengarna som utlovades har ersatts med ökat svinn:

Inför valet 2006 kritiserade ­alliansen Socialdemokraterna för slöseri med skattepengar på en rad områden. ’Regeringskansliet har expanderat avsevärt under de senaste åren. Vi anser att det finns skäl att hålla tillbaka Regeringskansliets expansion’ hette det i Moderaternas budgetmotion.

Facit efter sex år med Fredrik Reinfeldt som statsminister är tvärtom. I stället för den utlovade besparingen på 560 miljoner kronor har utgifterna ökat med 667 miljoner kronor. Snabbast ökning har skett på statsrådsberedningen, som blivit 100 procent dyrare sedan 2006.” – Länk

Så det styre vi har nu är bland det sämsta som kan inträffa. Ur ekonomiska synpunkt. Till och med SD vill satsa på välfärd, men det vill ju V också (fast på ett mer humant sätt).

Till huvudsidan för grön ideologi

Grön ideologi – En samhällsomställning

De som känner mig och har pratat med mig senaste tiden vet att jag har börjat engagerat mig i partipolitiskt arbete. Jag får ofta frågor om vad den gröna ideologin innebär och om det inte är lite snävt att bara ägna sig åt grön politik. Genom denna miniserie tänkte jag att jag skulle försöka reda ut begrepp och synsätt för hur jag tolkar en grön ideologi. Det första att tänka på är att jag ser det som en partifärg. Vi har det som strävar åt vänster och betecknas med den röda färgen. Det åt höger har en blå färg. Sen finns det varianter och koalitioner mellan dessa som visar på samband och avståndstagande. Den gröna partifärgen är, på samma sätt, en färg för att visa politiskt ställningstagande. Den är inte låst på vänster/höger-skalan och bör inte likställas med varken röd eller blå partifärg. För den som vill läsa mer: Gröna partiets hemsida

Den gröna ideologin ser inte det nuvarande samhällssystemet som hållbart. Det är vanligt att avfärda dessa tankar som flum eller ohållbart. För er som gör det har jag några frågor som ni kan grunna på:

 • Hur länge klarar vi ständig tillväxt (det är en grundpelare i dagens ekonomiska system)?
 • Varför godtar vi den skeva fördelningspolitik som råder (både lokalt och globalt)?
 • Varför är det hög status att arbeta om det är är arbetarna som bär resten av samhället på sina axlar?
 • Vad är det som driver oss till att köpa mer saker utan att för den delen få högre livskvalitet (förutom för stunden)?
 • Vad innebär ett hållbart samhälle, på riktigt?

Tillbaks till grön ideologi

Samhällsomställning – disposition

Hur ser upplägget ut för texterna?

Jag kommer att skriva några saker i denna serie som är kopplat till en välbehövlig samhällsomställning. Det är vanligt, har jag sett, att vi raljerar och informerar vår omvärld om vad som är fel i samhället men utan att komma med några egentliga förslag. Det är mycket som är fel och som skulle förändras. Jag har inte möjligheten att gå igenom alla dessa utan kommer att välja de saker som jag tycker är viktigast och som påverkar världen vår omvärld i störst utsträckning. Till en början kommer problemen att läggas upp för att sedan, bit för bit, få svar i nästkommande delar.

Något som är viktigt att komma ihåg är att samtliga punkter är sammankopplade med varandra och att ingen går att utläsa på egen hand (eftersom det inte går att besvara, eller ens närma sig, en av dessa punkter utan att beröra någon annan). Genom en förändring gällande exempelvis ekonomi så kommer exempelvis integrationen att förändras.

Svaren kommer inte att komma på en gång eftersom det är ett system som måste ses som en helhet. I syfte att inte tappa läsaren så kommer jag inte att lägga upp alla delar samtidigt. Det blir en för stor kaka att smälta. En enskild del kommer heller inte att svara på ett enskilt problemområde (jag kommer inte att svara på integrationsproblemet genom ett eget inlägg, det är i syntesen som svaren ges). Fråga gärna om det är något som är oklart.

Fortsättning: Integration – ett tydligt symptom

Samhällsomställning – Integration

Integrationsproblemet

Vi börjar med integration för att nämna något. Det har också varit på tapeten i stor utsträckning den senaste tiden, mycket eftersom SD kom in i riksdagen det senaste valet.

I dagens Sverige kan vi se symptomen av en flyktingpolitik som har genomförts utan långsiktiga lösningar. Vi ser motsättningar i samhället som tydliggörs genom att etikettera människor efter etnicitet, eller främst genom ”svensk” och ”icke-svensk”. En aspekt när det gäller en begränsning av invandring är den som visar på skillnaden mellan ”närande” och ”tärande” i samhället, där de svenska räknas som närande och invandrare som tärande. Detta ter sig godtyckligt på många plan och måste sättas in i sitt perspektiv. Däremot är det svårt att argumentera för något annan än att människor som inte är födda i Sverige har svårare att komma inpå arbetsmarknaden och då gå från ”tärande” till ”närande. Läs mer

Könsneutrala leksakskataloger

Så var det min tur att ge mig in i debatten om de könsneutrala leksakskatalogerna som har fått internationell uppmärksamhet. Vi kan läsa om detta i SvD där internationella reaktioner på katalogerna uppmärksammas. I Sverige finns dock positiv respons på detta. Vad är det som är problemet? Vad är det som gör att människor blir så upprörda? I gammal vanlig floskelanda kommer inlägget att handla om makt. Läs mer