Best of bloggen!

De bästa, mest informativa och gillade inläggen, av drygt 200 stycken, listas här. Är du intresserad av något i samhället så har jag förmodligen skrivit om det. Om inte så kan du ju fråga vad jag tycker om just din fråga.

Ni som kopierar ur eller av mina texter får gärna lägga en länk till just det inlägget då jag helst undviker ”snuttifiering” som kan missförstås. Tycker du att det du läser är bra, eller tror att någon annan skulle vilja läsa det jag skriver – dela gärna med dig av ditt favvoinlägg eller detta samlingsinlägg. Desto fler som läser, desto högre kvalitet (mer tid till bloggen).

Trevlig läsning.

Fortsätt läsa

Tunnelbanan

Stockholm. En kall januaridag. En mamma ska åka på kontroll på grund av att hon är orolig för det barn hon har i magen. Med sig har hon sin dotter. De ska ta tunnelbanan några stationer och de tar sig genom spärrarna på något sätt för att hoppa på tåget. Väl på tåget är det biljettkontroll.

Stockholm. En kall januaridag. Två ordningsvakter går med vaksamma ögon genom tunnelbanevagnen. Det är en ren rutinkontroll. Reglerna är tydliga, alla som inte kan uppvisa giltigt färdbevis skall bli bötfällda. De går genom vagnen, ser en gravid kvinna med sitt barn som är på tur. Mamman verkar inte ha något färdbevis. Dags att agera.

Vi har sett rubrikerna, vi har sett klippen. Vi ser. Vi tvivlar. Vi ifrågasätter. Vissa ifrågasätter mamman som verkar ha plankat (även om hon senare verkar uppvisa ett månadskort som var giltigt under tiden för händelsen så är det inget som hjälper idag – dock bör hon kunna uppge station och ungefärlig tid för passage genom spärrarna för att bevisa att hon inte plankade). Andra ifrågasätter vakterna och deras agerande. Många ifrågasätter utan att varken ha blivit utsatt för negativ särbehandling på grund av hudfärg eller ha behövt arbeta i yrken där adrenalin och konflikt är en del av vardagen.

Att det inte har skötts så bra är nog de flesta överens om. Att vakterna kände sig hotade så mycket att de kände sig tvungna att, med våld, oskadliggöra en gravid kvinna på det sätt vi kan se i klippen verkar tämligen osannolikt. Den lilla erfarenhet jag har av att behöva handskas med personer som kan vara potentiellt farliga säger mig att de med lätthet hade kunnat backa någon meter utan att kvinnan var en fara för sig själv, för vakterna eller sin omgivning. Oavsett vilket adrenalinpåslag de fick vid mötet av denna mamma.

Att kvinnan inte kunde uppvisa giltigt färdbevis bör rendera i böter, självfallet. Om hon fick tid nog att leta efter det kort hon menade att hon hade framgår inte av historien, ord står mot ord. Det som slår mig i hela denna berättelse är dock rasismen. Den påtagliga rasism som kommer fram i detta fall. De som med all kraft menar att brottet, om det nu var så att hon åkte utan färdbevis, absolut bör landa i publikt hat och uttalanden om etnicitet och hudfärg. Att vakterna helt klart hade rätt att agera som de gjorde. Utan tvivel.

För att använda mig av det som händer i boken/filmen ”Juryn – A time to kill” så vill jag att ni ser samma händelse men ur ett annat perspektiv. Tänk er att det såg annorlunda ut. Tänk er att kvinnan var den höggravida mamman Linda som ska åka till läkaren för att kolla upp smärtorna som kommer med graviditeten. Med sig måste hon ta lilla Felicia eftersom det inte finns någon annan som kan passa henne. Sedan händer det som händer på tunnelbanan… Ni som helt och fullt kan stå bakom stödet för ordningsvakternas agerande (även om de skulle heta någon stereotypiskt arabisk, förlåt men jag försöker göra en poäng här, som ex. Omar och Mustafa) även i denna situation har möjligtvis en rigid syn på hur väl lagar skall följas och jag hoppas att ni rasat över alla medvetna feltramp som gjorts av personer som kanske delar er politiska övertygelse.

Ni som direkt börjar fila på bortförklaringar eller fick en snabb funderare behöver nog fundera lite längre på vad som faktiskt menas med begreppet rasism.

Vad vänstern förstår om ekonomi

Jag satt och slöläste lite på Facebook och dök på en artikel som jag var tvungen att klicka mig in på. Den heter ”Fem saker vänstern inte förstår om ekonomin”. Som ganska vänster (iaf med dagens mått mätt) så kände jag mig träffad. Nu ska jag äntligen få förstå vad det är som gör så människor kan tro på kapitalismen som funktionell i ett modernt samhälle.

I början av artikeln skrivs det ut att statens inblandning i ekonomin stjälper ekonomin och tanken om att den ska ge många människor en bättre levnadsstandard är ”helt fel”. Detta kan jag inte riktigt förstå med tanke på att Sverige knappast kan ses som en hyperkapitalistisk stat, snarare socialistisk grund med liberala influenser (mer och mer sedan slutet av 80-talet) – samtidigt som Sverige erbjuder väldigt hög levnadsstandard om vi ser på hur det ser ut globalt.

Sedan går de in på ett gäng punkter.

1. Konsumenterna är företagens högsta chefer.
– De går in på saker som stämmer för marknadsekonomin. Alltså det vi lär oss i skolan som lätt exemplifieras av tillgång och efterfrågan och gärna utifrån redan producerade konsumentvaror.
Att direkt mena att detta är kapitalism är ju direkt fel. Att inte gå in på styrmedel för global handel och visa hur marknadsandelar fördelas mellan de olika gigantiska företagen och investerarna blir direkt felaktigt. På den globala marknaden har konsumenten väldigt lite makt – i verkligheten (när vi vågar gå lite längre än grundskoleexemplet med den lilla torgmarknaden).

2. I marknadsekonomin är någons vinst inte någons förslut, båda kan vinna.
– Än en gång är de inte inne på kapitalismen utan på enkel marknadsekonomi, som lärs ut i grundskolan. Två varor som byter ägare och båda kan vinna på det baserat på om vi värderar en säck mjöl till det vi ger tillbaks i pengar…
Här går det att se på hur orättvisa handelsavtal gör så att ekonomin inte är rättvis. Hur det kommer sig att vi väljer att hålla industrier utanför Sverige av ekonomiska skäl, för att kunna skapa billig produktion (som rättfärdigas genom snacket om att den relativa fattigdomen rättfärdigar slavlöner). Hade marknadsekonomin varit rättvis och alla hade spelat på samma premisser så hade denna teori kunnat fungera, men tyvärr ser verkligheten inte ut som i samhällskunskapsboken från årskurs nio.

3. Konjunkturcykeln är inte ett marknadsekonomiskt fenomen

Här vet jag inte riktigt vad de menar. Självfallet berörs konjunktursvängningar av många olika faktorer som har att göra med hur marknaden utvecklas. Att mena att marknaden är frånkopplad detta är direkt tokigt. De som tror att staten agerar helt utan kunskap eller utan att göra faktiska prognoser, med hjälp av ex. RAMSES (en variant av DSGE för att kunna användas av Riksbanken) verkar inte ha tagit sig igenom ekonomikursen på universitetet…
Marknaden, variationen i produktionsmöjligheter, förutsättningar för produktion/konsumtion och möjlig avkastning för investeringar är självfallet en del av det som styr konjunktursvängningarna. Jag har inte hört att någon med lite kunskap (höger eller vänster) har förnekat detta så varför denna punkt är med är mycket oklart.

4. Vi har högre arbetsproduktivitet att tacka för högre löner och kortare arbetstider, inte fackföreningar.
– Självfallet kan högre produktivitet ge bättre villkor för de som arbetar ”på golvet”. Men det är inte en självklarhet, vilket vi ser i dagens produktionsländer. Författaren blandar ihop makroekonomiska förhållanden med arbetsproduktiviteten. Ser vi hur det ser ut i frihandelszoner runt om i världen så har de en arbetsproduktivitet som får alla svenska företag att skämmas men det innebär inte att lönearbetarna har högre reallöner än i Sverige. De höga lönerna i Sverige beror, till viss del, på en högre infrastrukturell standard och generellt bättre välmående där lönearbetarna har kunnat strejka och sätta press på arbetsgivarna för att få igenom villkorsförändringar och löneökningar. Det är en totalt verklighetsfrånvänd bild när en tror att högre produktivitet och större avkastning per definition ger bättre villkor för lönearbetarna. De statliga reformer och det värde som vi fått av att betala skatt är vad som har skapat de goda villkor som finns i Sverige – samtidigt som de företag som inte är villiga att betala skatt i Sverige flyttar utomlands där produktiviteten kan vara högre (tack vare färre regleringar för arbetsvillkoren) och avkastningen blir större.

5. Bostadsbristen är orsakad av regleringar
– Bostadsbristen i storstadsområden är inte orsakad av regleringar gällande naturreservat etc. Att mena att värnandet av ekosystem och naturminnen är ett hot mot bostadsmarknaden visar lite hur tankegångarna går. Utförsäljningen av allmännyttan, hausse på bostadsbörsen, premierande av renoveringar (ROT) och lånemöjligheter på lösare grunder utan ammorteringskrav är en del av förklaringen. Centraliseringen av produktion och arbeten till storstadsområden har gjort det svårare att överleva på landsbygden (industrialiseringen påbörjade ju detta för ca 200 år sedan) och vi har fortsatt stor urbanisering som ger nya potentiella kunder för bostadsköp och som kunder till de banker som erbjuder bostadslån.

Nu kommer jag skriva några saker som kapitalisterna inte verkar fatta…

Den kapitalistiska nyliberalismen (det är inte en rättvis marknadsekonomi som efterfrågas av kapitalismen, tro inte det) baserar sig på exponentiell tillväxt av ekonomin. Allt som inte följer denna tillväxt är ett hot mot den ekonomiska utvecklingen. Däremot finns det en verklighet som kapitalismen inte verkar vilja ta till sig:

  1. Vi har inte obegränsade resurser, detta kommer slå hårt mot ekonomin när råvaror tryter.
  2. De ojämlika förhållanden som råder på den globala marknaden ser till så vi får fler konflikter om råvaror och levnadsvillkor (rent vatten, mat för dagen etc.), vilket leder till större flyktingströmmar.
  3. Den ekonomiska kärnan (EU, Nordamerika, Japan/Kina, Australien) sätter upp extrema förhållanden gällande handel. Genom ex. krav och bestämmelser som styrs av IMF/Världsbanken etc. så fortsätter vi att exploatera de fattiga länderna på ett sätt som inte kan ses som globalt hållbart – oavsett politisk bakgrund.
  4. Socialism innebär inte hyllande av planekonomi och kommunism. Det handlar om att marknaden ska regleras så att vi får mer jämlika förhållanden att skapa sin egen lycka – inte att de som reda har ska få fortsätta trampa på dem som aldrig kan ta sig upp ur sin sociala och ekonomiska maktställning.
  5. Det finns människor som inte ”tillför” något rent ekonomiskt, om det inte finns någon som ser till att dessa människor ska få leva drägliga liv (ex. en stat) så är vi tillbaks till allmosor och fattighus medans knösarna rullar sig i kapital.

 

Om dagens debattklimat

Jag hade ett trevligt samtal med en vän idag. Min vän och jag tycker inte helt lika i alla frågor och det är alltid lärorikt att få sina tankar ifrågasatta. Nu orkade jag inte ta det hela via internet så det blev ett telefonsamtal. Många frågor han diskuteras och min vän insåg att jag inte är en av de ”godtyckligt goda” som tycker som jag tycker baserat på rena floskler. Jag ska försöka förklara.

Invandring, migration, islam, feminism, kolonialism, sexualitet, rättvisa, ekonomi… Det finns många saker som jag debatterat genom åren och jag har ibland gjort mig några fiender. Det är ok. Konstigt vore det annars.

Det är två saker som verkligen stör mig i debatten. Dessa två ska jag nu ta upp.

1. Att de som ser sig som antirasister/goda/etiska etc. är så jävla snabba på att påpeka fel hos de som strider för samma sak som de själva. Vafan är grejen med det? Så länge det inte är en uppenbar kränkning eller generalisering utan mer att något angrips på fel sätt så huggs det. Feminister med snopp genomför mansplaining, vita antirasister ska minsann hålla käft etc. Ärligt talat. Skärp er. Försök att se vad som stämmer, påpeka gärna saker som kan vara kränkande (det är oftast omedvetet) och visa att vi står på samma sida. De rasistiska grupper som jag valt att gå med i (för att se hur de diskuterar) har en sak gemensamt: De trycker inte ner varandra. Så länge vi fortsätter inbördes pajkastning så kommer antirasism och arbete för jämlikhet att gå otroligt långsamt. Förklara vad som kan vara problematiskt och hjälp varandra att diskutera på ett sakligt och fruktsamt sätt – idiotförklara inte människor som har intentionen att göra gott. Det sker för ofta och leder bara till splittring.

2. Att diskutera ”svåra frågor”. Kan ju bli lite som att jag säger emot mig själv nu… men ändå inte. Det finns många frågor som faktiskt behöver diskuteras utan att värderingar ska behöva flyttas in i debatten. De som följer denna blogg är väl medvetna om hur jag ställer mig mot rasism och dylikt – annars kan ni ju läsa lite olika inlägg här.

Vi behöver diskutera hedersvåld, antisemitism från muslimskt håll, subkulturer, integration, krav på immigranter, migrationskvoter, åldersbestämmande, rasism, nazism, kränkningar, rättigheter, jämlikhet, patriarkat, makt etc. Det är saker som måste få ha plats i den offentliga debatten. Problemet är att det är väldigt få som tar tag i dessa frågor på ett sakligt sätt. När någon delar en artikel om hedersvåld så är det gärna från en sida med kopplingar till högerextremism, vilka använder sig av uttryck som jag absolut inte kan stå bakom. Även om sakfrågan behöver få sin plats i det offentliga rummet så går det inte att föra diskussioner med kränkande epitet som grundbult. Semantik spelar roll. När det gäller ”vanliga” informationskanaler så tas sällan problem upp. Det är ett problem.

Att det sedan inte är så jävla svårt att identifiera problem är en annan sak. Det kan ju de flesta göra. Att sedan försöka lösa problemen utifrån den verklighet vi lever i är en helt annan sak. USA har fått en ny president som skiter i att lösa problem utifrån hur världen fungerar. De högerextrema jublar, de vänsterextrema jublar, rasisterna jublar och resten av världen hånar. Skillnaden mellan tidigare politik (säg senaste 20 åren) är inte gigantisk utan det handlar om HUR Trump uttalar sig och för sig i det sociala rummet. Obama kom undan med mer för att han kunder bomba skiten ur Mellanöstern och se ut som att han var tvungen till detta. Om Trump infekterar relationer som varit uppbyggda länge (säg med Kina) så räcker det med handelsembargon för att störta det amerikanska imperiet.

Så snälla. Ha överseende med de som vill väl men som inte förstår att de inte har riktigt bra koll på vad de gör. Om du är osäker så lyssna på kritiken och värdera, gå inte in i försvarsställning direkt. Om du medvetet försöker stigmatisera en viss etnicitet eller religion så får du räkna med mothugg av oss som tröttnat på att detta får ta så mycket plats i den offentliga debatten. Om du skriver/pratar/uttalar dig i ”vanliga” informationskällor: var inte rädd att ta svåra frågor men gör det utan värderingar och kränkningar så kan vi kanske komma någonstans och inte släppa den sociala makten till rasisterna.

Kommentera gärna men försök förstå vad det är jag vill ha sagt först…

/

Andreas

Åsa Regnér, LSS och svek

Hösten 2014 fanns det många i landet som tyckte att det fick vara nog med privatiseringar och vinstdriven välfärd, inte så många att det blev ramaskri men nog många för att byta regering. Följden blev att Socialdemokraterna, tillsammans med Mp bildade regering och nu fick chansen att genomföra förändringar som gagnar de svagare i samhället.

Så blev det inte. Barn-, äldre-, och utbildningsminister Åsa Regnér har genomfört en skrivelse som går ut på att ”bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar”. Förevändningen ska vara att det fuskas med assistans gällande människor som behöver hjälp att klara vardagen. Det kan stämma. Förvisso. Men…

När människor med uppenbar funktionsnedsättning inte får assistans eftersom det går att tolka deras behov som egenvård. Min närmaste vän heter Jonas. Han och hans dotter har varit med i media en del på sistone. Här bland annat:

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/selma-4-ar-kan-inte-styra-sina-armar-och-ben-nu-dras-hjalpen-in

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23365403.ab

Om inte Selma, som inte kan gå, äta, styra sin kropp, får epileptiska anfall flera gånger om dagen, behöver massor av medicin och helt enkelt behöver omvårdnad dygnet runt inte får assistans genom våra skattepengar så har jag några frågor till Åsa Regnér.

Vem i helvete har rätt till den assistansen?!?! Om Selma får sin assistans indragen så kan det inte finnas någon som har rätt till den. Ditt parti är emot dig, oppositionen är emot dig, väljarna är emot dig, brukarna är emot dig och likförbannat står du och upprepar trötta lögner om att det är fuskare som ska klämmas åt. Det finns liksom ingen vettig förklaring till ditt agerande. Ingen.

Enligt SAOB så finns flera olika förklaringar till ordet ”inkompetent” och du Åsa, du passar in väldigt väl på detta.

”som saknar erforderliga kvalifikationer l. erforderlig förmåga l. behörighet l. befogenhet, icke behörig l. kvalificerad; stundom i överförd anv.: som är en följd av l. har sin grund i vederbörandes saknad av erforderliga kvalifikationer l. erforderlig förmåga.”

Antingen så klarar du inte av ditt jobb och borde avgå (utan riksdagspension såklart). Eller så vet du precis vad du gör och då är det en skam att du sitter i en socialistisk regering. Jag hoppas att du sover jävligt dåligt för då skulle det visa sig att du har någon form av medmänsklighet och samvete kvar i din kropp. Att du sitter och ser hur det skrivs om dig, gråtfärdig och ledsen. Det finns bara en som kan ändra på detta. Även om ditt förtroende för evigt är förbrukat så kan du ändra på hur ditt eftermäle kommer bli. Hon som krossade drömmen och ett värdigt liv för många familjer eller hon som tog sitt förnuft till fånga och ändrade en skrivelse som uppenbarligen var felaktig.

Jag ser hur S förvaltar sin regeringsställning och undrar i mitt stilla sinne: WWPD (What would Palme do)?

Sojabitar med dragonäs

Veganskt, glutenfritt (skippa bröd till bara).

OBS! kräver förberedelser – se i receptet!

Sojabitar:

Jag kör med dessa:

Sojabitar

Ca 3 dl torra bitar…

Börja med att förvälla dem (koka) i ca 10 min. Häll av vattnet och pressa ut så mycket vätska du kan – desto mer vätska som försvinner desto godare smakar de. Gör sedan en marinad och marinera i några timmar. Min marinad (passar även barn så inte starkt):

2 pressade vitlöksklyftor
1 tsk Sambal olek
2 tsk Hoisin-sås
salt, peppar
1 dl rapsolja

När det börjar bli dags att äta så hettar du upp en panna som du steker detta i (eller på en stekhäll ute för maximal njutning) – ytterligare matfett behövs inte.

Grilla

Dragonäs:

Ja… Detta är alltså en majonäs med dragon (för att bli lite som en bearnaise). Tamari finns ofta i en välsorterad matbutik och näringsjäst finns i en välsorterad hälsokost.

Blötlägg ca 1,5 dl naturella cashewnötter. De ska ligga i blöt i minst 4 timmar (eller över natten). Häll av vattnet och skölj nötterna. Lägg i en mixer med:

2 msk citronsaft
2 msk vitvinsvinäger
1 tsk tamari
3 msk olivolja
2 msk vatten
1½ tsk näringsjäst
1½ tsk torkad dragon
1-2 tsk gurkmeja (beror på hur gul du vill att den ska bli)
1 pressad/finhackad vitlöksklyfta
1 tsk agavesirap/socker
salt/peppar

Mixa allt till en slät sås/dragonäs. Servera direkt.

Till detta kan du ju äta vad du vill… Pommes, ris eller potatis. En schysst sallad är ju inte heller fel. Kanske en brödbit för den som vill ha det…

Sojastrips.JPG

 

En naturlig utveckling…

För ungefär 3 år sedan skrev jag ett liknande inlägg, vilket fick en del personer i min omgivning att reagera. Att jag, Andreas Meijer – han som marinerade sommarköttet i dagar, brynte oxfilén perfekt och späckade med vitlök och örter för att få till en känsla av att smälta i munnen. Han som brukade anse att ”fyllekäk” innefattade fyllda lövbiffsrullader eller chilispetsad carbonara… Ska han inte längre äta kött? Så var det och så är det. Jag har aldrig saknat kött. Det jag har saknat är enkelheten i att äta kött.

De som inte äter kött kan inte föreställa sig hur det är när det inte går att ”slinka in och ta en korv” eller att burgarna på Donken, för en tia, inte är för dig. Enkelheten som kommer med att äta kött är vad jag saknar – inte köttet. Inte alls.

Under sommaren pratade jag och min fru en del om detta. Vi kollade på Cowspiracy (där jag direkt påpekade ett gäng faktafel – vilka inte är så svåra att se även om jag bara är en stackars geografilärare med fokus på globalisering och klimatologi) och vi diskuterade näring och hur vi ska förhålla oss till mat. Det vi kom fram till var att vi inte kunde försvara den konsumtion vi hade gällande mejeriprodukter och ägg. Förvisso köpte vi enbart ekologiska produkter – men det är fortfarande bara något bättre för de djuren. Att inseminera en kviga för att hon ska föda ett barn och sedan ta hennes mjölk är ju sådär, det ville vi inte vara en del i att stödja. Inte heller industrin kring höns och äggproduktion – som oavsett produktion måste vara lönsam och då finns det ett fåtal producenter som har ”glada hönor”. De är svåra att hitta i Stockholm dock.

Så för ett par veckor sedan valde vi att utesluta ägg och mjölkprodukter – främst där det går. Hur det går när vi börjar jobba är ju en annan sak (jag misstänker att jag får ta med matlådor för att det ska funka). Det jag kommer sakna är inte ägg/mjölk (det finns bra alternativ för allt utom ost) utan den sociala tillhörighet som en vegetarian ändå har. ”Du äter ägg/mjölk i alla fall” är en fråga som jag svarat ”ja” på i tre år och det har mötts med en lättad suck.

Nu är det dags att börja krångla på riktigt då… Förhoppningsvis görs mitt liv enklare med tiden. Så att alla blir lite gladare. Utbudet av veganska produkter är faktiskt helt fantastiskt och jag har ätit så mycket god mat sista tiden att jag säkert gått upp flera kilo som vegan.

Det sista jag vill ta upp är detta med näring… Jag tränar ganska mycket och människor är så oroade för att jag inte får i mig nog med näring och protein… Alltså. Vegansk mat innehåller sällan fullvärdigt protein (det finns vissa saker som har det). Däremot innehåller olika delar olika aminosyror. Det är bara att ha lite koll så är det inga som helst problem – en falafelrulle ger ex. fullt proteinpåslag för en måltid (baljväxter, spannmål, grönsaker). Desto mer jag behöver tänka på maten desto bättre blir den, näringsmässigt och smakmässigt. Jag menar… Det är ingen som oroar sig för de som lever på snabbmatsburgare, falukorv, färdiga köttbullar, pizza, kebab och alkohol…

Smaklig spis!