Fribelopp del 11. Regeringen – slutet

Detta är det sista brev jag skickade till regeringen i ämnet.

Hej XXXX,

Först vill jag skriva att du inte behöver svara på det här mailet, jag
har fått mig en uppfattning om hur det fungerar och som jag misstänkte
innan jag började skriva så är det ett problem som är för svårt för
den sittande regeringen att tampas med, tråkigt men nu ett faktum. Att
det är svårt att beräkna är inte för mig en godtagbar inställning till
frågan. Därför kommer jag med några korta kommentarer till dina
punkter och 2 argument och förklaringar till varför jag inte tycker
att det inte fungerar…

1-3. Jag vet det är hela poängen med slopat fribelopp och det är i
stort samma argument (regleringen av studiemedel och inkomsten av
återkrav försvinner)

4. Ja det är precis dit jag vill att vi ska komma så jag förstår inte
hur ni kan se detta som ett problem.

Jag vet inte hur ni har beräknat på 28 800, men om jag gör en snabb
överslagsräkning (28 800 x 12 x 0,3 = 103 680) så menar du att en (1)
student måste bidra med över 100 K i skatteintäkter för ett år för att
täcka sitt årliga bidrag på 23 148:-, vet inte hur jag ska förstå det
men det är väl i något stort hål dessa pengar faller kan jag tänka och
ungefär 1/4 fångas upp och tas om hand om… Vad gäller förhållandet
stat/kommun kan jag inte ta hänsyn till det eftersom även det är något
som ni och inte jag som medborgare är ansvarig för, jag tar bara
hänsyn den faktiska mängd kronor som byter plats mellan studenter och
stat/kommun/landsting osv.

Även om era beräkningar tar med återkrav och dylikt så är det ingen
förklaring på att det endast skulle vara utgifter, ni får ju defakto
in mer pengar i skatt och behöver inte ha lika mycket
administrationskostnader för att hålla reda på allt som har med
återkrav och gränser att göra, det enda ni (CSN) då måste hålla koll
på är att de som tar studiemedel tar de HP som krävs.

Vad gäller undanträngnigseffekter kan du väl på allvar inte mena att
det är ett av argumenten för att inte slopa fribeloppet (i ditt svar
kan jag inläsa en parallell till en annan grupp som kommer och TAR en
befintlig arbetsgrupps sysselsättning…), det är en relativt fri
arbetsmarknad och det känns varken socioekonomiskt eller
sociostrukturellt försvarbart att utesluta studenter från arbete bara
för att ”någon annan kanske hade kunnat jobba i stället för
studenten”. Inte heller att grunda beslutet med någon form av
ansvarsöverförande på studenterna för att höja landets strukturella
sysselsättningsgrad??

Märk väl att jag ingenstans i mina mail ens har nämnt några av de
(enligt min åsikt) ogenomförbara och icke ekonomiskt försvarbara
förslag på medborgar/studentlön eller höjda bidrag, större
subventioner för studenter inom andra områden osv. Allt jag har velat
är att man som student ska ha möjlighet att påverka sin ekonomi
positivt genom att arbeta. Som student är det inte möjligt att helt
försörja sig på arbete eftersom man då inte klarar sina studier (du är
student, det borde du veta). Genom att arbeta ökar man inte bara
sysselsättningsgraden i landet utan även välbefinnandet och
livskvaliteten genom att inte behöva ligga sömnlös när man funderar på
sin ekonomiska situation…

Som sagt, du behöver inte svara eftersom det känns som att ni har tömt
era resurser vad gäller kunskap i ämnet, tråkigt bara att de som
bestämmer över oss ca 400 000 studenter inte bryr sig mer och orkar
sätta sig in i frågor som påverkar oss dagligen. Hälsa gärna Herr
Leijonborg det…

Lycka till med vad ni gör, vad det nu än blir, jag får försöka tackla
det här problemet på en annan front, kanske vid nästa mandatperiod.

Vänliga hälsningar
Andreas Meijer”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s