Bluffen med massinvandring

Jag håller på med en längre text om migration och invandring som jag hoppas att jag kommer att lägga ut här någon gång i framtiden (i sin helhet). Ett brottstycke från den kommer nedan. I originalet är det tabeller med exakta siffror, men de ser estetiskt fula ut (jag provade att klistra in dem) så jag gjorde om detta till diagram. Siffrorna kommer från Statistiska Centralbyrån. Det är lite som ett svar på ”massinvandring” och att det inte finns någon sådan (jag kommer också att behandla orsaker till migration, kolonialism och västvärldens fortsatta skuld i det hela – men det är långt ifrån färdigt).

Håll tillgodo:

 

Folkmängd har varit något som har debatterats och främst hur många invandrare det egentligen kommer till Sverige varje år.

 

Detta är ett diagram från SCB[1] där jag har gjort ett urval för att få fram den totala folkmängden, detta gäller alla som är folkbokförda i Sverige mellan 2007 och 2011. Ökningen från 2007 är 301 641 människor på dessa år (9 476 105 – 9 174 464 = 301 641). Per år är det en ökning med 60 328 personer i Sverige (301 641 / 5 = 60 328). Vi är alltså 9 476 105 människor boende i Sverige. En ökning med 60 328 personer innebär en befolkningsökning i procent med 0,64 % per år. Totalt. Med invandring.

Detta är ett diagram [2] som visar hur många som finns i Sverige och som är födda i ett annat land.

Sveriges inhemska befolkningsökning är som tabellen visar näst intill marginell. Skulle vi inte ha någon invandring så skulle vi öka med drygt 20 000 personer per år, eller 0,22 % per år. Vi vet än idag inte hur det går för industrialiserade samhällen som har en marginell eller negativ befolkningskurva, men när det gäller urbaniseringen så kan vi se vad som har hänt med de samhällen som har haft en degenerering av sin befolkning. De finns inte kvar.I Sverige fanns det alltså år 2011 1 427 296 personer som inte var födda i Sverige. Eftersom frågan var huruvida massinvandringen var ett hot eller inte så kan vi ränka på vilken ökning som har skett dessa år. Ökningen från 2007 är 199 526 personer på dessa 5 år. Det är 39 905 personer per år. Den totala ökningen av befolkningen var 301 641 personer och invandringen står för 199 526 av dessa personer, nästan dubbelt så mycket.

Att säga att vi inte har råd med invandringen är helt fel. Vi har inte råd att inte ta in fler invandrare. Sveriges befolkning står i stort sett still (det föds lika många som det dör) och om marknadskapitalismen skall få fortsätta råda och vi ska klara av att hålla 3 % i årlig tillväxt så krävs också att vi har människor som kan göra detta. I dagsläget ser vi inte dessa problem eftersom vi har en arbetsför befolkning mellan 40-50 år. Men om 20 år kommer detta att var ett stort problem för Sverige om vi inte tänker oss för.

Integrationspolitiken är en helt annan sak. Den måste ses över för att de invandrare som kommer till Sverige så snart som möjligt ska få komma in på arbetsmarknaden och bli en del av det svenska pluskontot när det gäller skattesystemet. Just nu är detta en fråga som politiker inte ens vill ta i med tång. Frågorna går fortfarande kring om vi skall ta in invandrare eller inte. Det borde handla om hur vi ska kunna integrera människor som migrerat hit till en del av vår statsapparat.

Byt ”muslim” mot något annat…

Jag tänkte kika lite på hur media framställer islam och invandrare. Jag gjorde ett litet experiment… Medias och politikers inställning gör ju att jag inte är förvånad över hur synen på ”de andra” börjar formas mot ett avstånd (på vissa håll mer men överlag i hela det svenska samhället).

 

AFTONBLADET

I denna artikel har jag bytt ut ”islam” och ”muslim” mot ”kvinna” i olika former.

Orginalartikel: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12733307.ab

Tvillingbröderna startar kampanj mot kvinnor

 LJUNGBYHED. Sverigedemokraterna och tvillingbröderna Kent och Ted Ekeroth ska inleda en kampanj mot ”kvinnans utbredning i Sverige”. De menar att kvinnor hotar att utplåna hela västvärlden. Bröderna Ekeroth är 28 år och kommer från Lund.

Kent Ekeroth är internationell sekreterare i Sverigedemokaterna. Han är ersättare i Lunds kommunfullmäktige och jobbar ”inom finans” privat. Ted Ekeroth är it-chef i partiet och jobbar inom samma område privat.

”Jag valde SD”

2006 gick de med i partiet.

– Folkpartiet försökte värva mig, men jag valde SD, säger Kent.

Nu går dessa två representanter för ”den goda sidan”, som de själva anser sig vara, ut i kampanj mot kvinnor.

– Vi riskerar inte att gå under i ett regelrätt krig utan i en stilla suck, säger Kent Ekeroth i talarstolen.

Kämpar mot kvinnor

Därför har han och hans tvillingbror nu tagit saken i egna händer och startat något som heter ”anti-kvinno fonden”. Syftet med den är att sympatisörer anonymt, utan att behöva skylta med sitt namn, ska kunna skänka pengar till Kampen. Kampen mot kvinnan. Fonden startade för en vecka sedan och hittills har 14 000 kronor kommit in.

Ska anordna möten

För pengarna ska Ted och Kent ordna möten runt om i Sverige där de ska upplysa oss om kvinnor – ett möte har de redan haft, i Malmö. Det kom 60 personer. När tvillingarna talar om hotet från kvinnan glöder deras ögon och deras tal blir febrigt. Vad de står för kan du läsa i Jimmie Åkessons debattartikel i dag.

Mamman är orolig

Ted säger att deras mamma oroar sig för deras säkerhet:

– Men det finns ingen tid att vara rädd!

 

EXPRESSEN:

I denna artikel är ”muslim”,  ”islam” och ”invandrare” (och ställen som syftar dit utan att använda de orden) ersatta med ”fattiga” och olika former av dessa ord.

Orginalartikel: http://www.expressen.se/nyheter/islam-ar-som-nazism/

 

”Fattigdom är som nazism”

UTDRAG UR NYAMKO SABUNIS NYA BOK

”Fattiga småbarnsföräldrar kommer troligen välja att ta ut hela sin föräldraförsäkring istället för att påbörja etableringsinsatser som leder till integration. Ändras inte regelverket i föräldraförsäkringen kommer den att fortsätta vara en fälla för fattiga småbarnsmammor.”

”Istället för att sätta barnen i förskola, så att de kan börja sin träning i svenska språket, hålls de hemma på grund av föräldraförsäkringen. För kvinnors del innebär denna konstruktion ett hinder för integrationen i arbetslivet. För barnen försenas språkträningen.”

”Unga fattiga i utanförskap fångas gärna upp av rörelser med politiskt extrema tolkningar av fattigdom. Vi vet att sådana rörelser numera verkar även i svenska förorter.”

”Defensiva reaktioner har vi i Sverige sett hos många fattiga män som ser sin värld rasa samman. Från att ha varit familjens självklara överhuvud blir de reducerade till bidragstagare.”

Tidigare utspel om fattiga från Folkpartiet

AUGUSTI 2010
Partiledaren Jan Björklund föreslår att rektorer ska kunna förbjuda lärare och elever att bära trasiga kläder. Förslaget beskylls, precis som språktestförslaget, för populism. 
OKTOBER 2006

Utnämningen av dåvarande riksdagsledamoten Nyamko Sabuni till ny integrationsminister väcker heta känslor. Författaren och debattören Kurdo Baksi säger: ”Jag är oerhört besviken över att man utsett en person som jag uppfattar som fattigofob till integrationsminister.”
AUGUSTI 2002

Dåvarande partiledare Lars Leijonborg föreslår i sitt sommartal inför det årets val att språktester bör införas för mindre bemedlade vilket ses som början på en kravlinje gentemot fattiga. Valet blir en succé för FP som nästan tredubblar valresultatet och landar på 13,3 procent.

En av integrationsminister Nyamko Sabunis (FP) närmaste medarbetare – departementssekreteraren Henrik Emilsson, 38 – jämför öppet fattigdom med nazismen, kan Expressen i dag avslöja.
Ändå fick han regeringsuppdraget att utreda nyblivet fattigas situation på arbetsmarknaden.
Privat anser regeringstjänstemannen att det inte finns några goda fattiga:
– Fattigdom är som kommunism eller nazism. Det finns inga goda utövare – bara förvirrade eller onda.
Integrationsminister Nyamko Sabuni lanserade i går – mitt under brinnande valrörelse – idén om att begränsa föräldraledigheten för fattiga med barn.
Ett förslag som dök upp under Henrik Emilssons arbete på integrations- och jämställdhetsdepartementet.
– Han har ju jobbat med etableringspropositionen som träder i kraft i december. Och i vårt beredningsarbete har vi upptäckt att här finns ett hinder för många nyblivet fattiga, säger Sabuni när Expressen möter henne utanför radiohuset i Stockholm.
Henrik Emilsson har arbetat som departementssekreterare – en opolitisk tjänst – sedan den 3 november 2008 och har på senare tid hållit flera föreläsningar runt om i landet på temat ”Nyblivet fattigas arbetsmarknadsetablering”.

Kritiserade fattigdom på bloggen

Fyra veckor innan han fick jobbet skrev han ett mycket kritiskt inlägg om fattiga på sin blogg, kan Expressen idag avslöja.
Efter att ha konstaterat att det inte finns några goda fattiga förtydligade han för sina läsare:
– För varje år som går ser man allt fler dåligt klädda kvinnor i Sverige som underkastar sig den socialekonomiska diskriminering som är inneboende i mittfåran av fattigdom. Vad är det som skulle göra fattigdom mindre förvirrande eller ont än andra ideologier som kommunism och nazism?
Trots blogginlägget ansågs han vara den mest lämpliga av de som sökt tjänsten som departementssekreterare. Emilsson har tidigare arbetat på både Integrationsverket och Migrationsverket.

”Det är så länge sen”

Enligt regeringskansliets interna telefonkatalog ansvarar han idag för frågor som etableringsinsatser för nyanlända, Svenska för fattiga och Integrationsfonden.
Så sent som i mars i år konstaterade Emilsson i sin blogg, apropå en tv-debatt mellan riksdagspartierna och Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson:
– Debatten blir onekligen intressantare av att Sverigedemokraterna är med.
Expressen konfronterade i går kväll Henrik Emilsson med de uttalanden han gjort på sin blogg.
Vilken är din förklaring till det du skrev på bloggen om fattiga?
– Det är oschysst att ta något ur sitt sammanhang på det viset. Det är inte bra journalistik.
Jag har inte tagit något ur sitt sammanhang. Det var detta du skrev.
– Jag har ingen kommentar till det. Det är så länge sen…
Och i dag uttrycker du inga åsikter i din blogg?
– Jag är inte politisk nu. Jag håller knappt den uppdaterad, jag bara informerar om rapporter och så där.
Du försökte då ge en förklaring till ditt resonemang på bloggen – och jag undrar om du håller fast vid det idag?
– Nej, jag vill inte kommentera någonting.

Den antifeministiska kvinnan som stoppkloss

EDIT: Medvetet könsnormativt, jag diskuterar utifrån ”män” och ”kvinnor”. Jag är medveten om att det finns flera andra men de faller inte inom normen och då blir det svårt att diskutera samhällsstruktur. Dessa människor har tyvärr väldigt lite makt i båda dessa sfärer.

EDIT2: Jag har bytt namn på denna då jag fick en god poäng av en läsare. Hen har naturligtvis rätt.

När det gäller feminism så verkar det finnas en polaritet som gör att en antingen är radikalfeminist eller manschauvinist.

Jag hoppas att det finns en gråskala i samhället som gör att vi kan samarbeta och hitta vägar till en jämställdhet, utan att vi för den delen sitter och kastar grus på varandra. I debatten som finns kring ekonomi och feminism så finns det många som tycker att feminister och framför allt de som talar om genus, sk. ”genuspedagoger”, inte har något syfte mer än att rättfärdiga sig själva.

Jag har i tidigare inlägg kritiserat vissa skribenter som menar att de representerar den feministiska rörelsen, samtidigt som de tydligt visar att det inte finns goda lösningar i huvudet på någon med penis.

Nu är det dags att kritisera en annan del av rörelsen. Nämligen de som förminskar feminism och människor som arbetar för jämlikhet och en minskad sexism i samhället. För min del hade det varit enkelt att bara ignorera detta eftersom jag i detta fall (det händer inte ofta att jag står på ”maktens sida” eftersom jag varken är etniskt svensk, medeleålders eller kommer från en kärnfamilj med goda finanser) faktiskt tillskriver mig ett manligt kön, främst då jag föddes med penis.

Malcolm X definierade ”house nigger” som en slav som bodde i huset, fick speciella fördelar och lättare arbete än en ”field nigger”. Jag vill göra en liknelse till detta… Genom att gå sin ägares ärenden och till och med kunna disciplinera de andra slavarna eller vara ägarens ögon och öron så fick husnegern (översatt av skriftestetiska skäl) privilegier och kunde se sig själv som bättre än de andra fältnegrer som slogs och pressades till att utföra tunga sysslor.

Lite länkar till det:

http://www.urbandictionary.com/define.php?term=house+nigger

eller

http://en.wikipedia.org/wiki/House_Negro

Vilken kvinna det är som väljer att inte ta strid för jämlikhet eller för att antingen stoppa synen på kvinnan som, i första hand, sexobjekt, det kan jag inte svara på. De finns i alla samhällsklasser och utbildningsnivåer. Det kan vara kvinnan som faktiskt åtnjuter samma lön eller yrke som är typiskt ”manligt” – åklagare eller betongarbetare eller liknande. De kvinnor som anser att männen inte har med hemmet att göra eller de kvinnor som inte vet/bryr sig om vad som hänt tidigare och inte ser vad kvinnorörelsen har gjort, historiskt sett. Jag har ingen aning, spekulerar bara… Att en stor mängd män vill ha kvar könsnormerna är ingen hemlighet utan är en följd av att det är männen som innehar den sociala, politiska och finansiella makten.

Hade afro-amerikanerna inte arbetat för sina rättigheter så skulle det förmodligen vara mycket värre i USA än vad det är (även om segregering, getton och stora problem för en stor del av den afro-amerikanska befolkningen fortfarande är en verklighet). Hade kvinnoorganisationer inte arbetat för kvinnors rätt så hade jämställdheten varit mycket längre bort än vad den är idag. Vad är det som har gjort att vi kan ”se ner” på mycket av den genuspolitik som förs i länder där kvinnorörelsen inte har varit så lyckat (ex. vissa islamistiska, afrikanska, östeuropeiska etc. länder)? Det är just det arbete som, tack vare att vi kunnat komma så långt eftersom vi har haft en tradition av starka folkrörelser i Sverige, har bedrivits av, i detta fall feministiska rörelser.

Så visst kan även jag tycka att vissa individer ur båda läger uttrycker sig klumpigt och plumpt. Men att förringa hela rörelsen eller vikten av att sträva mot ett jämställt samhälle, oavsett om det gäller kön, etnicitet, sexuell läggning etc. gör att man aktivt arbetar för att upprätthålla den maktordning som råder.

Vem är då jag, som man, att skriva detta inlägg? Jo, jag är faktiskt en del av strukturen… Det finns vinster även för mig i detta, därför vill jag ha en förändring av en norm som jag inte vill leva upp till. Att det inte är norm att jag som man ska kunna bygga garage, sätta upp tv:n, veta hur elskåpet funkar, ta hand om alla myndighetspapper, dra in den större delen av hushållskassan etc. bara för att jag råkade födas med penis och pung. De krav som ska kunna ställas på att män släpps in i sin egen familj och att kunna utveckla sina intressen utan att de för den delen är ekonomiskt produktiva, kan inte komma att ske förrän kvinnan tar sin del av ansvaret och inte tillåts gömma sig bakom föreställningen om att den rådande maktordningen är en konstant faktor. Det ÄR tråkigt att hämta och lämna på förskolan varje dag. Det ÄR tråkigt att alltid vara den som lämnar familjen. Det ÄR tråkigt att gå upp på nätterna för att byta kissiga sängkläder. Det ÄR tråkigt att sitta med försäkringspapper. Jag har gjort dessa saker (självfallet representerar detta saker som är normativa för olika kön) och det är inte rättvist att en ALLTID gör samma saker – bara för att den har ett specifikt kön.

Det finns män som skyddar sin maktsfär så att kvinnorna inte får komma in och det finns kvinnor som skyddar sin maktsfär så att männen inte kan komma in. Oavsett vem det är som gör detta så motarbetar det jämlikheten fast på olika sätt. En person kan inte kräva rättigheter inom familjen samtidigt som den upprätthåller maktnormen i samhället (patriarkatet). En person kan inte kräva rättigheter i samhället samtidigt som den upprätthåller maktnormen inom familjen (rätt till barn och vad som är bäst för familjen). Eller… De kan… Men jag vill kalla det hyckleri.

Varför det handlar om kvinnor är för att det är kvinnor som behöver få ökad makt i samhället. För att familjeplanering, befolkningsmängd, utbildning och samhällsstruktur ska kunna inkludera alla människor (män, kvinnor och allt däremellan). Det finns alltså kvinnor som, genom sitt agerande, motarbetar jämlikhet och möjligheten att könen inte ska bestämma vår maktposition i samhället. Det är de kvinnor som vill upprätthålla könsnormerna men som inte förstår det minsta av hur utvecklingen sett ut för att Sverige ska räknas som ett av de mer jämställda länderna i världen (även om vi är långt ifrån jämställda). Eller så är det bara jag som inte förstår hur de kan ”nöja” sig med att vara i ”huset” – utan att ifrågasätta varför chansen till ägande och frihet inte tillhör dem…?

Ett exempel är Blondinbella. Jag bryr mig inte så mycket om det hon vanligtvis skriver om men ibland kommer inlägg som detta:

”Jag skulle istället säga att feminismen visar vilsna tjejer en felaktig bild av Sverige. En bild där det är synd om oss kvinnor, att vi alla är orättvist behandlade. Att män vill våldta oss. Att män inte vill ha oss i styrelser. Att vi måste stå upp till kamp, jämt. Jag har mött kvinnor som till och med vill amma sitt barn men tycker att ”rätt ska vara rätt” och delar upp matandet med ersättning med sin sambo ”bara för att” (då har det gått för långt). Feminismen har ingenting mer att göra i Sverige. Enligt mig är ni klara här. Ni borde blicka utåt och hjälpa till med grundfrågor i länder där tillexempel kvinnlig rösträtt inte är lika självklart. Då gör ni nytta, på riktigt. Att hitta på frågor som ni gör i nuläget, eller slå in öppna dörrar hjälper ingen.” –Länk: Feminismen uppmuntrar till offerroll

Jag är inte feminist, utan tycker att feminister är ett gäng kränkta vita medelklass-kvinnor sittandes med rödvin runt ett bord och hittar på frågor att strida för. ”Hörni vad sägs om fler kvinnor i styrelser? ”Inte för att jag känner så många som vill sitta i en styrelse men ändå”. ”Hörni, det där med att få vara toppless inne på badhus, är inte det en kul grej att strida om? Vad säger ni har ni tid nästa vecka? (klunk)” ”Absolut, inte för att jag vill vara topless men det är nog bra ändå”.” – Länk: Gör det tydligt

Jaha… Har jag förolämpat alla nu? Finns det någon som känner sig förbisedd? Det var dock tvunget att bli sagt, tycker jag.

Ansvarsfull migrationspolitik? Se till att vi har arbetskraft!

Det finns många främlingsfientliga rörelser i Sverige idag. Det ser man snabbt så fort man tittar runt lite på bloggsidor. Det finns ett missnöje som växer sig starkare. Jag kan inte säga att det är ogrundat, det är dock olyckligt att det inte finns någon i styrande position som har bemött allvaret i den situationen. Även om jag skulle vilja det så är det helt omöjligt för Sverige att ta emot alla flyktingar som skulle behöva komma bort från sina hemländer, eller att ta emot alla som vill migrera till Sverige av någon anledning. Det går inte och det är något som behöver ses över och diskuteras som vilken statsangelägenhet som helst, utan att ”muslimer”, ”terrorister” och ”rasister” behöver vara nyckelbegrepp.

Något som dock definierar dessa sidor och, förmodar jag, uppfattningar, är innebörden i ”svensk”. Vem som är svensk, vilka rättigheter svenskar har och vilka skyldigheter de som inte har mot de svenskar som bor här. Jag vill å det bestämdaste göra skillnad på en migrationspolitik och på en samhällsuppfattning mot/för/om immigranter. Migrationspolitiken är en demokratisk fråga (nu kan vi diskutera demokrati, men det får bli i något annat inlägg) som måste tas fram på nationell nivå. Uppfattningar om våra medmänniskor är något annat och där är det var och en av oss som medborgare som måste ta ansvar för hur vi ser på ”svenskar” och ”invandrare” om vi nu nödvändigtvis känner oss tvungna att göra en distinktion.

Ovan är en befolkningspyramid för Sverige från 2011. Oavsett kön så kan vi se att vi har flest människor som är 40-50 år. Det heter pyramid eftersom den bör vara formad som en sådan om en tillväxt ska kunna fortskrida och för att de generationer som inte längre kan arbeta ska kunna få stöd från den nya generationen. Detta visar att befolkningen i Sverige minskar. Något viktigt här är att immigranter inte är medräknade. Däremot är ”andra generationens immigranter” med eftersom de är födda i Sverige och svenska medborgare (något som flera av de författarna till de sidor jag besökt inte verkar fatta utan enbart ser till det som ”till det estetiska är svenskt”).

Nå. Skulle invandringen stoppas helt och vi enbart skulle se till den inhemska befolkningen (de som är födda i Sverige) så skulle vår befolkning minska över tid och vi skulle inte ha nog med arbetskraft för att alla 40-50 -åringar ska kunna gå i pension, såvida vi inte höjer skatterna rejält…

Sen finns det länder som har en väldigt stor bas i sin pyramid, mest eftersom de inte har kommit lika långt i den demografiska transitionen. I Indien föds det långt fler än det dör, vilket gör att det blir en enorm konkurrens för de unga och leder i sin tur till fattigdom (vilket är en av anledningarna till att man skaffar så många barn, se demografiska transitionen).

Vad jag vill ha sagt med detta är att vi med den främlingsfientliga logiken har några val:

* Befrukta alla (ALLA) ”svenska” kvinnor och föd upp unga ”svenskar” (det finns ju kriterier för vad som är ”svenskt”)

* Höj skatterna i takt med att vi inte längre får inkomster till staten eftersom vi inte längre kommer att ha nog med folk som är så unga att de kan arbeta (tänk längre än en mandatperiod nu).

* Erövra andra länder med ”rätt” estetiska förutsättningar och upprepa första valet.

* Sänk standarden till en nivå som inte längre kräver mer arbetskraft än vad ”svenskar” kan prestera.

* Inför slaveri och utnyttja folk från andra länder utan att de får ha några rättigheter till den lilla del skattemedel som kommer att trilla in.

Eller… Så kan vi faktiskt arbeta för att hitta en balans och skala bort de förblindande etiketter som etnicitet verkar ge både svenskar och immigranter. Vi är alla människor och vi måste se till att vi klarar av att ta emot de som behöver hjälp. Däremot måste vi komma ihåg att vi aldrig kommer att komma till en punkt då vi är ”klara” och att finanserna är i sådan ordning att vi ”nu kan ta emot fler flyktingar” – det kommer inte att ske. Det måste ske löpande och faktiskt, för att citera Jimmie Åkersson (vill bara klargöra att det mesta som rör SD:s invandringspolitik är lite galet men en del känns rimligt, se mitt inlägg om SD om ni har lust), måste vi föra en ”ansvarsfull migrationspolitik” – en fungerande balans mellan Sveriges ekonomiska intressen och den humanitära insats som är vår plikt som ett land med våra förutsättningar att faktiskt hjälpa till. Som pyramiderna visar så ÄR det många gånger ansvarsfullt att ha en relativt öppen inställning till immigration.

EDIT: En artikel i AB för några dagar sedan: http://www.aftonbladet.se/debatt/article15087135.ab

EDIT 2: Detta grundar sig i att den ekonomiska strukturen är fortsatt baserad på en tillväxtekonomi. Förändras det så förändrar relevansen för innehållet i inlägget.