Befolkningsökningen och resursanvändningen

Hur många kan vi bli på denna planet? Talar vi om utrymme så kan vi mångdubblas eftersom det inte är det som är problemet. Det största problemet med att vi är så många vi är på jorden är att vi inte har obegränsat med resurser. Vi har inte nog med energi eller mat för att alla på jorden ska kunna leva som vi gör i väst. En viktig aspekt i det hela är just resursförbrukningen och hur den är fördelad på jorden. Jag börjar med några animationer från Gapminder (Hans Roslings sida):

Total oljekonsumtion (de länder som inte är med använde inte så mycket olja att de platsade)

Tillgänglig mat

Länder med extrem fattigdom

Användning av elektricitet

Jag vet att vissa personer anser att Hans Rosling är extremt positiv men jag väljer att använda denna data då den är lättöverskådlig. De tolkningar som görs kommer jag inte att beröra. Läs mer

Köttskatt?

Jag har sett att en debatt om köttskatt har börjat bubbla. Det hela grundar sig i att Jordbruksverket ville införa en skatt på kött. Det stämmer inte eftersom de skriver:

Vi föreslår inte någon köttskatt men konstaterar att frivillighet också behöver kompletteras med offentliga styrmedel på internationell nivå.

Om det nu är en debatt om en köttskatt som inte är föreslaget från något håll så verkar det väl rätt onödigt att jag skriver något om detta? Eller? Kan det inte vara så att det är en debatt som borde få ta mer plats? Är det inte ett förslag som borde införas från styrande håll? Kanske inte som en skatt explicit för kött, men om att ekonomiska styrmedel bör få ta större plats när det gäller förändringen av våra konsumtionsmönster? Jag ska se om jag kan förklara vad jag menar… Läs mer

Lev nu, i den lilla tiden!

Hej på er. Det är inte så att jag på något sätt har lagt ner skrivandet. Däremot har jag lite för mycket på annat håll (www.grona-partiet.se som exempel) och njuter av att mina barn vill vara med mig. Men ett kort inlägg utan någon egentlig tyngd kommer här =).

 

Varför förändras synen på tiden ju äldre jag blir? Hur kommer det sig att det inte så ovanligt att jag blandar ihop år och inte minns vilket år vissa saker hände? Det går ju att förklara med att jag blir äldre, men vad innebär det?

Det kan vara en självklarhet för de flesta men jag fick det aldrig förklarat för mig utan fick klura på det på egen hand. Nåväl, en teori som säkert finns men på mitt sätt: Läs mer

Fribelopp, ett aber för studenten

Ni som har känt mig i några år vet att jag hade en mailkonversation med CSN och Regeringen för ett par år sedan (2008). Jag har kopierat in denna på bloggen, en länk till huvudsidan finns här.

Detta var det första brevet, riktat till CSN. Två år i rad blev jag återbetalningsskyldig (11 000:- första året och 15 000:- andra året) så jag tycker att jag har all anledning att vara upprörd. Min utgångspunkt är fortfarande att bidrag och lån, om det nu skall finnas (vilket jag tycker) skall baseras på resultat – inget annat. Klarar en studierna så är en berättigad till vidare lån/bidrag, utan knussel.

Mitt första mail till CSN:

Hej,

Några korta frågor:

Fråga 1. Jag undrar om bidraget är detsamma även om jag bara tar 75% av studielånet
eller är det hela summan som då minskar (får jag 6262:-/mån eller 5619:-/mån)? Jag
har nu fullt studielån men funderar på att minska till 75% eftersom jag har fått
ett sommarjobb och vill då veta vad det är som gäller.

Fråga 2. Om man inte tar några lån över huvud taget utan bara bidraget, kan man då
arbeta så mycket man vill eller måste man foga sig efter ett fribelopp även då(och
är bidraget även då 643:-/vecka)?

Fråga 3. Varför får man inte arbeta så mycket man vill under tiden man inte studerar?
Som på sommaren, då blir inga studier lidande och det känns omotiverat att inte få
arbeta eftersom jag då inte kan ta fullt studielån under terminerna, räkningarna
kommer även på sommaren… (jag vet att det är regeringen som bestämmer, men det
kan inte vara den enda anledningen).

Vänliga hälsningar
Andreas”

Jag fick ett svar:

”Hej Andreas!

Svar på fråga 1.

Om du väljer att inte ha lån på 100 procent, ska du välja hur många veckor du vill
ha lån och inte i antal procent.
Väljer du att ha lån i exempelvis 15 veckor (vilket blir ungefär 75 procent), kommer
lånedelen att utbetalas de femton första veckorna och ingen lånedel de övriga fem
veckorna. Bidragsdelen däremot ändras inte utan är den samma = 643 kronor i veckan.

Svar på fråga 2.

Fribeloppet är detsamma oavsett om man har bidrag + lån eller enbart bidragsdelen.
Bidraget är 643 kronor vid heltidsstudier.

Svar på fråga 3.

Jag har inget annat svar på den frågan än att det är regeringen som avgör fribeloppet.

Med vänlig hälsning
XXXX”

Fortsätt läsa denna rafflande kommunikation här

Ett mycket bra inlägg på en annan blogg

Jag fick se detta blogginlägg och känner mig tvungen att länka. Här hittar du inledningen, resten får du läsa hos författaren:

 

”Menar du att du blir upprörd om någon säger negerboll”

Ifrån en ytterligare Facebook interaktion

Facebook kommentar:


”Förstår inte varför nån skulle ta illa upp av ordet negerboll… isåfall har dom egna problem dom borde ta hand om istället för att vilja få lite exponering i nån tidning eller liknande.”

Mitt svar (kanske inte mitt mest pedagogiska svar, men jag trumpnade till):


Ja du, vilken psykologisk insikt du verkar ha vad gäller bruna och svarta svenskars sinne. Det vore väl käckt om du kunde vara språkrör för oss som är bruna och svarta eftersom vi inte vet vad vi själva vill och bara är ute efter uppmärksamhet.

För någon uppmärksamhet fick vi ju knappast när vi växte upp. Förutom då av raggarna som jagade mig hem ifrån skolan under två års tid för att de ville bonka negerdjälven, de övriga ständiga negerdjävleskommentarerna, uppmaningen att åka ”hem”, jag vet inte till vad, något fiktivt negerland kanske. Eller min favorit ifrån min kapten i lumpen när jag tjänade mitt land, som högst medvetet och respektlöst gentemot en hel kontinent använde ordet neger i negativ mening när han talade om afrikanska soldater. Eller när han tillät andra soldater att säga neger till mig när det hettade till, utan åtgärd (å andra sidan tillät han mig att slå den andre killen på käften, så det var ju iof rättvist.). Synd bara för de ”negrerna” som inte kunde ta för sig…”

Fortsätt gärna läsa hela inlägget här: http://brownswede.blogspot.se