#artigdebatt

Vi har ett ansvar. Vi som skriver på nätet. Vi som deltar i den debatt som rör sig på olika plan och i olika sociala grupper överallt på internet. Vi har ett ansvar mot de som är yngre än oss, de som inte är vana att befinna sig i diskussioner och de som delar våra åsikter.

Ingen annanstans ser vi så hårda ord och så direkta kränkningar som på nätet, i bloggar, sociala medier och kommentarsfält. Bara för att tonen är hård och kränkande så ger det en inte mer rätt, mer klokskap och högre status. Det ger dock ett ännu hårdare samtalsklimat och fler otrevliga upplevelser i diskussionsforum etc.

De som varit igång ett tag kopplar bort. Blir inte arga eller biter ifrån på samma sätt. Det är lätt hänt. Lättare än att säga ifrån. Vilka är vi när det gäller att klaga på att samhällsklimatet har hårdnat för våra yngre när vi inte är bättre själva? Hur var det med uppfostran och hyfs? Vi vuxna är inte bara förebilder i den riktiga världen och den faktiska sociala miljön. Vi är förebilder även i den virtuella världen.

Nu har jag en mycket liten blogg i en mycket liten del av internet men jag skulle ändock vilja upplysa ett upprop:

#artigdebatt

Det hela går ut på att inte skriva saker som du inte skulle kunna säga till personen om denne stod framför dig. Att reagera när någon skriver på ett kränkande sätt. Att agera mot den virtuella (men samtidigt verkliga) våldstolerans som finns på internet. Vi ska inte behöva tåla dessa ”elddop” (som de flesta har varit med om – första gången du blir riktigt ledsen eller arg när du diskuterat på internet). Vi som har fått rutin och distans måste agera. Oavsett vilken ståndpunkt vi har. Vi måste visa att det är våra åsikter som skiljer sig. Att diskussioner inte vinns genom att kränka motståndaren. Vi ska inte ta lärdom av våra riksdagspolitiker och deras pajkastning. Vi ska höja oss över det. Vi ska föra hårda debatter om svåra ämnen. Men vi ska bete oss och föra en artig debatt, med alla. Alltid.

Meh, sopa!

OBS: Du som stött på detta utan att jag diskuterat med dig, kolla längst ner och kommentarerna. Detsamma gäller dig som fått detta i mailen, det gäller såklart inte dig =).

Hej,

Du har fått detta inlägg inklistrat av en eller flera anledningar. De möjligheter som finns är:

  • Du har en otrevlig eller arrogant samtalston
  • Du kommer med kritik som inte går att bemöta (i stil med: ”kasst, sämst, dåliga argument, idiot” eller liknande)
  • Du håller dig inte till sakfrågan utan angriper mig som person eller svävar iväg till helt andra diskussioner
  • Du använder dig av det retoriska irritationsmomentet Halmdocka, och fortsätter med det trots att jag bett dig avbryta den retoriken

Följande svar ger jag:

Du har en otrevlig eller arrogant samtalston

Har du en otrevlig samtalston så kommer jag att ha påpekat det och bett dig hålla dig till sak, även om vi är oense. Fortsätter du på samma sätt så kommer jag att avbryta diskussionen. Skälet är helt enkelt att det är ett slöseri med tid och kraft att diskutera med otrevliga människor. Har du en arrogant samtalston så kommer jag att ha påpekat även det. Jag ger mig sällan in i debatter jag inte känner mig trygg i. Förutsätter du att du kan fnysa åt det jag skriver så bör du hoppa ner från din gigantiska käpphäst och diskutera som vettigt folk gör – med respekt för personen, även om åsikten är helt åt skogen.

Du kommer med kritik som inte går att bemöta (i stil med: ”kasst, sämst, dåliga argument, idiot” eller liknande)

Du har uppenbarligen något att invända. Vad det är framgår inte eftersom du inte väljer att utveckla vad det är som är dåligt/inte håller/är fel/är dåliga argument. När du väljer att synliggöra detta så kan vi diskutera. I annat fall är det bara en ogrundad åsikt som jag inte kan, vill eller tänker bemöda mig med att bemöta. Du är dock välkommen till diskussion när du har något eget att tillägga.

Du håller dig inte till sakfrågan utan angriper mig som person eller svävar iväg till helt andra diskussioner

Angriper du mig som person så blir det rätt otrevligt (se punkt 1). Vem jag är privat är helt irrelevant eftersom den enda relation du och jag har är att vi möts i en diskussion. Det centrala och relevanta är sakfrågan, vilken vi kan hålla oss till oavsett vår bakgrund. Svävar du iväg i helt andra resonemang så kommer jag försöka styra tillbaks samtalet. Går inte det så ser jag det som menlöst att fortsätta, då du uppenbarligen inte har argument för huvudfrågan eller för den sakfråga vi för närvarande diskuterar. Samma sak gäller om du väljer att göra absurda liknelser som ska ”spegla” min ståndpunkt (se även ”halmdocka”).

Du använder dig av det retoriska irritationsmomentet Halmdocka, och fortsätter med det trots att jag bett dig avbryta den retoriken

Jag menar det jag säger, inte det du säger att jag menar. Bemöt mina argument istället för att tillskriva mig åsikter och argument som är lättare för dig att bemöta. Jag kommer försöka förstå vad du säger för att vi ska kunna förstå varandra och vilka olikheter det egentligen är mellan våra åsikter. Låt mig tala/skriva själv, så låter jag dig tala/skriva själv.

Detta inlägg kommer jag kopiera in när jag blir bemött av personer som faller under någon av ovanstående kategorier. Har du fått detta inklistrat i en debatt så kan du alltid fråga varför, så länge du håller dig borta från att vara otrevlig – då kommer jag inte svara. Har du inte fått detta inklistrat så får du se det som ett tips på hur jag kommer bemöta människor som trollar/jävlas eller helt enkelt är otrevliga/oresonliga.

Julklappen till den som redan har allt!

Vad vore en blogg som i dessa juletider inte tipsade om julklappar? Det är ju alltid trevligt att få något, om det är så att en verkligen vill ha det. Nu har jag kommit till en punkt i livet där det inte finns så mycket jag vill ha, vill jag ha det så kan jag oftast köpa det själv (eller så är det så dyrt att jag knappast kan förvänta mig att få det i julklapp – just nu finns ingen sådan gåva men ibland är det så också). Däremot vill jag inte ha småkrafs som jag inte ens bryr mig om så mycket att jag inte kommer att komma ihåg det till nästa jul. För er som känner folk som mig. Eller vet att de ni köper till är svåra att ge något till, för de har allt, så kommer här lite tips. Läs mer

Samhällsomställning – disposition

Hur ser upplägget ut för texterna?

Jag kommer att skriva några saker i denna serie som är kopplat till en välbehövlig samhällsomställning. Det är vanligt, har jag sett, att vi raljerar och informerar vår omvärld om vad som är fel i samhället men utan att komma med några egentliga förslag. Det är mycket som är fel och som skulle förändras. Jag har inte möjligheten att gå igenom alla dessa utan kommer att välja de saker som jag tycker är viktigast och som påverkar världen vår omvärld i störst utsträckning. Till en början kommer problemen att läggas upp för att sedan, bit för bit, få svar i nästkommande delar.

Något som är viktigt att komma ihåg är att samtliga punkter är sammankopplade med varandra och att ingen går att utläsa på egen hand (eftersom det inte går att besvara, eller ens närma sig, en av dessa punkter utan att beröra någon annan). Genom en förändring gällande exempelvis ekonomi så kommer exempelvis integrationen att förändras.

Svaren kommer inte att komma på en gång eftersom det är ett system som måste ses som en helhet. I syfte att inte tappa läsaren så kommer jag inte att lägga upp alla delar samtidigt. Det blir en för stor kaka att smälta. En enskild del kommer heller inte att svara på ett enskilt problemområde (jag kommer inte att svara på integrationsproblemet genom ett eget inlägg, det är i syntesen som svaren ges). Fråga gärna om det är något som är oklart.

Fortsättning: Integration – ett tydligt symptom

Följ snussatsen från råtobak till portionsprilla

Jag är mitt uppe i att baka en sats snus.

Receptet hittar du här: https://andreasmeijer.wordpress.com/hemgjort-snus-recept/

Jag kommer att fylla på med bilder så att ni får se, steg för steg, hur det kan gå till att göra snus från grunden. Självfallet gäller detta enbart er som fyllt 18 år!!