Min ”naiva” världsbild

När jag befunnit mig i vissa debatter eller fört mig i diskussioner kring samhället så är det inte bara en eller annan gång som jag har blivit kallad ”naiv” eller ”okunnig”. Somliga har nedvärderat mig genom att berätta att allt ändrar sig när jag ”växer upp”… Tyvärr brukar jag inte få svar på vad det är som är naivt eller var min kunnighet brister. Att jag exempelvis inte litar på alla källor utan ifrågasätter källans tendens är en självklarhet eftersom jag faktiskt arbetar med att utbilda om källkritik och de källkritiska principerna. Med det sagt så har jag fått ta tillbaka vissa saker under åren eller så har jag varit tvungen att hitta mindre tendentiösa källor för att underbygga mina argument. Men jag har lite svårt att tro på hur väl en viss bransch stöttar samhället, utifrån branschorganisationens egen hemsida etc.

Utifrån inlägget jag precis skrev, som handlar om skattehöjningar och varför jag stödjer dem så ska jag gå igenom två frågor som jag har diskuterat vid flera tillfällen. Jag försöker skriva pedagogiskt och trevligt men i detta fall är det personligt och då blir jag också personlig.

Jag går igenom varför jag säger som jag säger i frågorna om bensinskatten och ROT-avdraget.

För det första går det att ifrågasätta mina kunskaper i dessa ämnen. Vad ger mig rätten att uttala mig i frågor om ekonomi, samhällsutveckling och miljöpolitik? Egentligen ingenting. Förutom att det är mitt jobb att följa med i debatten och forskningen kring detta – det är en av de saker som jag får betalt för… Vad mitt jobb går ut på är att problematisera samhället, de lösningar jag sedan väljer att presentera är dock i egen regi och helt personliga. De lösningar jag skriver om på min blogg. Eftersom jag då kan förutsätta att de jag diskuterar med är väldigt insatta i dessa frågor så kommer jag inte förklara alla begrepp, de som inte hänger med kan använda valfri sökmotor på internet…

Naivt att stå bakom en höjning av bensinskatten.

Konsensus inom det relevanta forskningsfältet (klimatologi/paleoklimatologi, ekologi) är att människans utsläpp av koldioxid och koldioxidekvivalenter har påverkan på förhöjda värden av just dessa gaser.

ppm co2

Konsekvenserna av ökad CO2 i atmosfären är ökad medelltemperatur. Följderna kan bli ett allvarligt hot mot civilisationen, höjd havsnivå, tinad permafrost (vilket ger ökad andel metangas i atmosfären etc.), rubbad balans i havsströmmarna, ökenspridning etc. Detta är vetenskapligt vedertaget – motbevisa mig gärna. Det är ett underbyggt argument till mindre andel fossila bränslen.

Det andra argumentet är begränsade resurser. Vi har inte hur mycket fossilt bränsle som helst. Vi har nog så att det räcker längre än vad atmosfären klarar att ta emot men det är inte lika lättilgängligt som tidigare, vilket gör att företag spekulerar i oljeprospektering på platser som får radikalt förändrade ekosystem om besluten går igenom. Oljasand, skiffergas etc. är helt vansinniga saker att hålla på med, det har vi prövat och det gick åt skolag (sök gärna på Kvarntorpshögen om du inte vet något om detta).

Så… Till mitt stöd för ökade energiskatter.

Det är självklart att jag stödjer detta. MEN vi måste komma ihåg att vi har människor som är beroende av bensin idag och att alternativa transportmedel inte fungerar eller är väldigt dyra. Den ökade energiskatten måste såklart gå in och subventionera grön energiväxling. Gällande ekonomin så är det inte relevant vilket drivmedel det är som används utan att det finns en marknad att agera på. Den restriktion vi måste ha är att energiskatten inte får vara avgörande för utveckling och utbredning av den gröna energiväxlingen för då blir vi beroende av att människor väljer miljövidriga produkter (så får vi in massor av skatt). I utformandet som Socialdemokraterna och Miljöpartiet har gjort det så har de dock knutit detta till BNP och även inkluderat förnybara energislag i skattehöjningarna. Det är inget jag tycker är rimligt.

Alltså går det inte att bara trycka upp skatten utan att jobba aktivt för en relevant lösning. Genom ekonomiska incitament till de aktörer som faktiskt vill arbeta för en grön energiväxling. Det börjar komma experiment och det kommer bli dyrt och ineffektivt till en början men är helt avgörande för kommande generationer och för vår ekonomi.

För er som är lite mer nationalistiska så kanske det inte känns toppen att hela vårt samhälle bygger på mellanösterns välvilja att sälja olja till oss…

Gällande ROT:

Jag har skrivit om det jag ser som det stora problemet med ROT är att det är en orättvis fördelning. Det ska i sådana fall gälla alla köp av dessa tjänster, oavsett vilken inkomst/bidrag etc. köparen har. I annat fall så är det ytterligare ett jobbskatteavdrag för de som arbetar och redan tjänar mer. Det vi behöver är fler hyresrätter, inte kök som rivs ut och byggs om eller altaner som ploppar upp i villaförorterna.

Min stora kritik har inte varit mot reformen i sig även om jag skulle kunna ge den en känga.

”Men den skapar arbetstillfällen och får bort svartbyggen”

Ja. Lägger vi (skattebetalare) 16 miljarder på ROT/RUT så får vi inse att någon betalat 32 miljarder för jobben. Det är många arbetstillfällen. Men dessa 16 miljarder skulle kunna ha brukats inom välfärden och skapat arbetstillfällen där också. Jag gör en fuling och väger in hur mycket dessa 16 miljarder skulle kunna ha gjort för att påverka skolan, vården, omsorgen. Nu hamnar dessa pengar hos en byggbransch som redan anpassat sin prisbild till ROT. Tar vi bort ROT så får vi syn på hur dyrt det är…

Svartbyggen. Japp. Men varför är det byggbranschen (då allt som inte är allmännytta, eller för att rusta upp för de med låga eller ingen inkomst) som ska få fördel av skattesubventioner? I vanliga fall införs restriktioner för skattesmitare, det är väl det rimliga? I detta fall har det fuskats så mycket att staten har gett upp…

Så att kalla mig naiv utan att faktiskt diskutera sakfrågor utifrån nuvarande förutsättningar är helt enkelt jävligt märkligt. Min syn på vad som är naivt är dock att tro på expansiv naturresursförbrukning, högintensiv produktion (även av mat) och ökad materiell konsumtion utan att ta med långsiktiga konsekvenser och kostnader för ex. avfallshantering, återställande av ekosystem eller till och med fallerade ekosystemtjänster. 

Hälften av de ”hobbyekonomer” som diskuterat på nätet förstår inte ens vad begreppen innebär eller vad konsekvenserna kan leda till…

Själv går jag på föreläsningar som hålls av ledande forskare, som denna: Makten och den gröna ekonomin

Jag arbetar aktivt för att ta reda på vad forskningen säger i de frågor jag diskuterar. Det mesta jag diskuterar har jag någon form av underbyggda argument för – är de inte underbyggda så försöker jag förtydliga. Har jag fel så ändrar jag min åsikt, det är inte min förhoppning att vandra runt i världen och sprida felaktig information.

Relaterade inlägg:

Bakåtsträvande marknadskapitalister

Fredrik Lindström kritiserar marknadsekonomin

Regeringens skattehöjningar

I svallvågorna av regeringens skattehöjningar så känner jag att jag behöver kommentera situationen.

Bensinskatten

Den första, och för många viktigaste, punkten: Bensinskatten.

Regeringen ska höja skatten med 44 öre. Den förra regeringen höjde inte skatten men vi fick en stor prishöjning då oljepriset gick upp i samma veva. Det är inte samma sak men för slutkonsument är det inte så relevant varför det är dyrare att tanka, det är fortfarande billigare nu än för något år sedan. Jag var en av dem som klagade på bensinpriset när det begav sig men jag har ändrat mig i frågan, om någon vill läsa hur jag propagerar för sänkt bensinpris så hittar du inlägget här.

Varför är det då rimligt att beskatta bensin/olja etc.? Detta går att överföra på allt som handlar om fossilt bränsle så häng med.

Vi börjar med kolatomen. Vi har haft perioder då koldioxidhalten varit mycket högre än idag, det fanns inte så många människor, eller djur, men halterna var höga… Över tid så har kolatomerna lagrats i växter och djur för att hamna långt under marknivå, där det organiska materialet har brutits ner och kolatomerna legat kvar i marken (utan kolatomer, ingen koldioxid). De senaste 200 åren har vi gjort allt vi kan för att plocka upp kolatomer så att de kan förbrännas och då regera med syre (koldioxid bildas). För den som inte hängde med så finns en rätt enkel film här:

Med detta som bakgrund så finns flera instanser som går ut med att 97 % av klimatforskare är överens om att den globala uppvärmningen är ett resultat av människans aktivitet – och då förbränning av fossila bränslen. Länk till Nasa här. Sedan finns forskare som säger emot, men vad jag sett så är det inte klimat/miljöforskare utan ekonomer/näringslivets forskare etc.

En lösning på detta är att bränna mindre fossila bränslen, öka forskningen för alternativa drivmedel och energislag samt se till att fler växter får chans att genomföra fotosyntes (det som ”rensar” luften på koldioxid). Just nu gör vi tvärtom.

Jag har tidigare skrivit om att enbart den ”bestraffande” typen av miljöpolitik sällan funkar utan att vi behöver få med oss en ekologisk modernisering där företag och näringsliv kan skapa ekonomisk vinst genom att arbeta för hållbarhet och långsiktiga miljömål. Det inlägget hittar du här: Traditionell miljöpolitik eller ekologisk modernisering. Detta är ett steg i rätt riktning men det kräver att vi får alternativ som är hållbara och att skattelättnader sker på de saker som faktiskt minskar koldioxidutsläppen.

Vi får inte glömma bort att det finns platser i landet där människor är helt beroende av bil för att kunna förflytta sig. Om det ska införas någon form av dispens eller om en skala i förhållande till befintlig kollektivtrafik är ju frågor vi kanske ska ta upp. Ska vi bredda ekonomin från de ekonomiska motorer som Stockholm, Göteborg och Malmö utgör, så kan vi inte segregera landsbygden i reformen. Helt krasst så behöver de använda bensin i större utsträckning än de som bor i städerna. När det gäller hur bensinpriserna och priset på varor hänger ihop så är det helt sant att priserna kommer gå upp. Samtidigt blir det en, förmodligen nödvändig, sporre att utveckla mer hållbara drivmedel och långsiktig energiförsörjning – det var inte så länge sedan vi insåg problemet och har inte haft så lång ställtid. Dock behöver vi jobba utifrån rådande förutsättningar, inte ”drömmen om en oändlig värld”.

ROT/RUT

Detta har jag skrivit om en del tidigare: Varför är jag emot ROT/RUT i dess nuvarande form?

En av anledningarna till mitt motstånd är att det är en orättvis fördelning eftersom varken pensionärer, arbetslösa/sjukskrivna etc. har rätt till detta. Inte heller de som bor i hyresrätter eftersom hyresvärden inte fick dra av för ROT – länk till skatteverkets krav för ROT.

Nu sänks procentandelen som skattebetalarna får ta när det gäller ROT men bestämmelserna breddas i alla fall till att hyresrätter innefattas, även om det vore rimligt att alla som kunde betala en del av arbetet får rätt till samma avdrag – om det nu är att få koll på svartarbete och stimulera byggmarknaden (det är hyresrätter som har fattats, inte altaner i villaförorterna…).

Också ett steg i rätt riktning.

Ökad skatt på sparande

Det är två saker som blir beskattade:

Investeringssparkonton – ”Tillgångar som förvaras på kontot schablonbeskattas. Det innebär att värdet på tillgångarna årligen kommer att beskattas, oavsett om du gör vinst eller förlust på tillgångarna på kontot. Du behöver inte redovisa kapitalvinst eller kapitalförlust i deklarationen. Inte heller beskattas ränta, utdelning eller annan avkastning som lämnas på de tillgångar som du förvarar på kontot. Du kan även ta ut  pengar från kontot helt fritt och de uttagna beloppen ska inte heller beskattas. Utgifter som avser tillgångar på ett investeringssparkonto är inte avdragsgilla.” – Se ovan för länk.

Kapitalförsäkring – ”Ditt sparande i en kapitalförsäkring sker i en försäkring, vilket innebär att andra skatteregler gäller än för vanligt sparande. I stället för att du betalar skatt på vinsten vid försäljning av exempelvis en fond så betalar du en årlig skatt. Skatten beräknas på värdet av ditt sparande och de inbetalningar du gjort under året.” – Se ovan för länk

Jag erkänner att jag inte är otroligt insatt i dessa investeringsformer men det kanske är tydligt att det inte är barnens sparkonton som får stryka på foten (kanske om det görs via kapitalförsäkringar iofs).

Slutsats

Jag röstade inte på S eller Mp men detta är steg i rätt riktning för att utjämna klassklyftor och faktiskt ta debatten om miljö och hållbarhet.

Den hyllade fadern, eller moderns plikt.

Det finns otaliga grupper på Facebook och det går ju inte att ha koll på hälften av dem. Det var länge sedan någon gjorde något som bara var sådär-jävla-skitbra så att jag måste skriva om det. Nu hände det…

För det första kom en ganska provocerande bild upp i bildens flöde:

Genus1

”Och vilken jävla poäng kan det vara då”, tänkte jag. Får väl ta mig ner i tråden och kolla…

Det var några som skrev. Inte direkt otrevligt men dock i vilket syfte hon (det är faktiskt en poäng med att det var en hon som lade upp bilden) lade upp denna bild. Sedan kom förklaringen. En förklaring som mer än nog gav svar på varför:

Genus2

 

Bilden hon pratade om (notera ”likes”):

Genus3

Det var en del i gruppen (Genusmedvetet föräldraskap) som undrade om hon inte lade ut bilden i samma grupp som pappan. Det hade hon gjort. Reaktionerna var dock inte drygt 200 likes…

Genus4

 

Poängen är otroligt tydlig men för de som ändå känner att de inte riktigt är med så väljer jag att ge en kort förklaring på hur det går att se på detta.

Normen i samhället är att kvinnan tar hand om barnen medan mannen gör något annat (i vissa kulturer är det arbete som gäller men inte alltid). Han blir inte ifrågasatt för detta men däremot hyllad när han ”tar ansvar”. Ska vi kunna prata om jämlikhet så måste detta förändras. Ska vi kunna ha en jämställd arbetsmarknad så kan vi inte behålla gamla föreställningar om att kvinnan är hemma (varför ska hon dubbelarbeta) medan mannen är försörjningsansvarig. Ansvar för försörjning och hem/barn är faktiskt inte kopplat till vad vi har mellan benen.

Det enda undantaget är amningen, vilket främst gäller den första tiden av barnets liv (för de som väljer amning). Att anknyta, ta hand och och faktiskt ha en relation med sitt/sina barn är inget som är en ”plikt” för ett kön och ”ett positivt undantag” för ett annat kön.

Den som tycker att det är tramsigt med dessa ”småsaker” får gärna läsa detta inlägg: Strukturer eller trams

Eller förklaringen till varför ordet ”hen” är ett bra ord att använda: Hen – hela inlägget