Utvisningar, Billström och barnkonventionen.

Häromdagen såg jag ett inslag i Rapport som handlade om två barn som skulle utvisas till Azerbadjan. De har placerats i ett familjehem eftersom föräldrarna ansågs oförmögna att ta hand om dem. Nu menar Migrationsdomstolen att de bör utvisas, tillsammans med de föräldrar som inte kunde ta hand om dem. Jag har tidigare skrivit om migrationsverket och försökt beskriva att de inte är ansvariga för allt ont som händer. Vilket de inte är i detta fall heller. De är satta att tolka lagen och följa de juridiska påbud som våra styrande politiker har beslutat om. Så är det. Till största delen ligger makten hos politikerna, glöm inte det.

I detta fall vet jag inte var som har hänt. Hur kan det komma sig att två föräldrar, som inte har asyl, som inte har kunnat ta hand om sina barn i Sverige – helt plötsligt ska kunna ta hand om dem nu? Vad är det som har gjort att det har fattats ett beslut om att föräldrarna inte bara har rätt till sina barn, utan att de skall ta hand om dem samtidigt som de blir utvisade. Att de kan ta hand om sina barn som har blivit uppslitna från den familj de känner för att följa med de föräldrar som inte har varit barnens föräldrar på två år?

Vem som fattar besluten bryr jag mig faktiskt inte om. Det finns någon som har makt över detta. Det finns någon som på fullaste allvar vet att den kan se till att dessa barn inte behöver få sina liv slagna i spillror.

Migrationsverket är ingen fristående makt som fattar egna beslut på nycker. Det är ett statligt verk som lyder under Justitiedepartementet, vilket i sin tur står under regeringskansliet, som står under – hör och häpna: Regeringen. Den regering som är ansvarig nu är Regeringen Reinfeldt. Den som är ansvarig för migrationsfrågor är migrationsministern, som just nu är Tobias Billström.

Det är allmänt känt att Billström tycker om invandring. Så länge de inte medför några kostnader. Vi har exemplet med Ganna Chyzhevskas, Italienutvisningarna och annat som han inte verkar vilja kommentera. Billström har fått kritik från flera håll, även internationellt för den inhumana flyktingpolitik som förs.

Det är han som är ytterst ansvarig för det som migrationsverket beslutar. Han är den som kan se till att dessa barn inte för sina liv slagna i spillror. Han är den som har den makten.

Vidare till migrationsdomstolen och beslutet för de barn som ska skickas till Azerbadjan. Det stämmer att de skall följa juridiska beslut. Där finns barnkonventionen. Den brukar ofta användas i dessa fall som slagträ för att berätta att barnen har rätt till sina föräldrar. Kanske är det punkt 9 som avses:

”Ett barn ska inte skiljas från föräldrarna mot deras vilja, utom när det är för barnets bästa. Barn som är skilt från föräldrarna har rätt att träffa dem regelbundet” – här vet jag inte om barnens vilja har efterfrågats. Ett beslut har i alla fall fattats om att barnen skall sättas i familjehem för att föräldrarna inte kan ta hand om dem.

Då finns det fler punkter i barnkonventionen som bör följas, med eller utan Billströms vilja:

Punkt 3: ”Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.”

Punkt 4: ”Staten ska vidta alla lämpliga åtgärder för att genomföra konventionen. När det gäller barnets ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska staten utnyttja det yttersta av sina resurser. Där så behövs ska man samarbeta internationellt.”

Punkt 19: ”Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet.”

Punkt 25: ”Staten ska göra regelbunden översyn av situationen för ett barn som är omhändertaget av myndigheterna.”

Det finns punkter som kan tolkas som att barnen skall vara med sina föräldrar eftersom de inte har blivit adopterade:

Punkt 5: ”Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling och ska vägleda barnet då han/hon utövar sina rättigheter.”

Men i detta fall verkar det märkligt att gå på den linjen när de redan har satts i familjehem eftersom föräldrarna inte kan ta hand om dem.

Det finns en internationell konvention som har skapats för att skydda barn från hemskheter. I många fall finns det inte något vi kan göra. Vi har inte den makten för vi är ett litet land och har inte obegränsade resurser. Men när vi kan göra det så väljer vi den väg som går emot moral, etik och en internationellt ratificerad konvention på grunder som jag inte kan förstå. Den som gör det får gärna förklara.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s