After Work: Farväl till arbetslinjen

Ny bok från Verbal förlag. Jag har bidragit med min anspråkslösa del (korrigerade texter från denna blogg).

 

Förlagets text om boken (jag är inte ett säljande namn, men mitt namn är i alla fall på framsidan…):

Arbete är en institution. Partierna är överens om att jobben är den viktigaste politiska frågan. Samtidigt blir arbetstillfällena allt färre. De som har jobb arbetar för mycket, de som inte har det straffas och kontrolleras. Att hålla hjulen snurrande tär också på miljön.afterwork_omslag

Men det finns alternativ till arbetslinjen. Författarna diskuterar radikala idéer som arbetstidsförkortning, medborgarlön och lokala valutor. De beskriver hur vår arbetsmoral har vuxit fram historiskt och teoretiserar begrepp som arbete och fritid på ett nyfiket och kritiskt prövande sätt.

Vill vi ha jobb till varje pris? Är fler jobb verkligen enda vägen till jämlikhet och ökat välbefinnande? Är alla jobb nödvändiga? Att kritisera lönearbetet är att rucka på det moderna samhällets grundval. Det väcker frågor om kapitalismen, men också om vår existens. Vilket värde har människan i ekonomin och hur kan människan efter arbetet se ut?

Den första svenska antologin om arbetskritik spänner över fält som idéhistoria, ekonomi, sociologi, politisk filosofi och filmvetenskap. Författarna är akademiker, aktivister och journalister som delar insikten att arbetslinjen har nått vägs ände. Boken är en lättillgänglig introduktion till arbetskritik i dag och en plattform för vidare debatt. Med texter av bland andra Birger Schlaug,Linn Spross, Mathias Wåg, Rasmus Fleischer, Ann Ighe, David Graeber och Lasse Ekstrand. Redaktören Kristian Borg är kulturjournalist på Fria Tidningen och driver Verbal förlag. Utkommer 2 december.Förhandsbeställ via förlaget, ange namn, adress och antal ex. Pris 100 kr+frakt. ISBN: 978-91-977495-9-6.”

Boken finns även att köpa hos ex. Bokus.

”Lata utopister”?

Ledare i DN för några dagar sedan. Det ska vara en reaktion mot en text av Russel Brand.

Saxat från texten:

”Runtom i västvärlden sjunger unga och halvunga män – och några kvinnor – i lite olika tonarter den andliga, inre utvecklingens lov i kontrast till det rådande systemet. Med hemsnickrade ekonomiska teorier och mer eller mindre konspirationsteoretiskt influerade världsbilder vänder de i moralisk överlägsenhet den smutsiga realpolitiken ryggen.”

”Gemensamt för dessa gaphalsar är att de är alldeles för lata för att orka arbeta för verklig förändring. De ids inte sätta sig in i det politiska arbetet kring enskilda lagar eller internationella överenskommelser och formulera en ordentlig åsikt om vad som skulle behöva göras, än mindre engagera sig partipolitiskt och försöka påverka utvecklingen. Det är mycket enklare och härligare att avfärda alltsammans och i stället proklamera truismen att det vore bättre om allt var perfekt. Att om bara alla tar till sig samma andliga insikt som de själva gjort så kommer den nya samhällsordningen i stort sett skriva sig själv.”

”Under tiden ligger Russell Brand och hans gelikar på soffan och drömmer om paradiset.”

Min kommentar:

Den som skrev denna ledare visar typexempel på ignorans och högfärd. Med kraschande ekonomier, miljö i kaos och sociala katastrofer världen över så fördöms alla som kritiserar det politiska systemet och degraderas till ”gnällande, lata soffpotatisar som tror på en utopi”.

DN bör skämmas, ta sig i kragen och sparka ut idioten som skrev denna text.

Makten och den gröna ekonomin

Vad innebär en ”Grön ekonomi”?

För någon timme sedan avslutades ett seminarium om grön ekonomi i ABF-huset. Jag gick dit med förhoppning om att få lära mig något jag inte redan visste, det var ändå ledande forskare inom grön utveckling, vilka precis satt ihop en SOU i ämnet.

En positiv sak var att de i alla fall såg problemet (och ville lösa det) som uppstår när ekonomin vilar på materiell tillväxt. Problemen var att de som föreläste ville tillfredsställa ekonomer, fokuserade på att arbetslinjen är den enda vägen till sysselsättning och en stabil ekonomi, samt att inte erkänna att arbetssätt för att uppnå deras mål finns (ex basinkomst, landskatt, förslag på breddad skattebas och regleringar i skapandet av krediter).

Jag ska kort redogöra för vad jag fått lyssna till.

Staffan Laestadius utgick från sin nya bok Klimatet och välfärden. Mot en ny svensk modell. Han talade om hur vi måste utveckla vår samtid för att möta kraven på en hållbar framtid, om hur viktigt det inte bara är för klimatet och miljön, utan även för ekonomin att vi genomför en grön samhällsomställning. Laestadius menade att vi redan har tekniken för att genomföra förändringen och att det enbart är det politiska klimatet som måste hänga med, företagen är tydligen med på tåget. Han fortsatte med att visa en förändring i hur vi arbetade med sysselsättning där den kolbaserade (allt som kräver kol) skulle försvinna till förmån för produktion och näring som baserades på förnybar energi. Som att ersätta bilismen med ett utbyggt bussnät. Vilket skulle öka bussproduktionen med det dubbla. Fram till 2030, om planen går i lås. Han var medveten (och sade explicit) att vi bara ser ut att ha en bra och grön elproduktion, då en stor del av vår användning hamnar på någon annans konto (ex. Kina som producerar ganska mycket till oss). Dock gick han tillbaks till att vi kunde ersätta vår nuvarande produktion med förnybar energi, så mycket att vi skulle kunna exportera energi. Jag kan erkänna att jag inte fick ihop resonemanget… Laestadius tyckte också att det var en bra idé att expandera, dock med biomassa istället för med kol/olja eftersom vi (enligt honom) kunde göra det mesta utan att använda fossila bränslen. Han menar slutligen att en grön omställning är bra för ALLA.

Kanske att vi kan det. Dock talar Björn Forssberg om något annat, vi har ännu inte sett något som tyder på att vi kan flyga flygplan i någon större skala utan olja…

Läs mer

Strukturer eller trams?

Varför finns det inte ett enkelt sätt att se på samhället?

Att befinna sig i debatten som handlar om människor och värderingar är lite knepig. Det finns de, på båda sidor, som menar att allt är väldigt svart eller vitt. Det är till dessa jag riktar detta inlägg. Till er som tycker att ”det gått lite långt” när det gäller att se ”stukturer i kaffesump och val av skosnören”.

Antingen så är det på ett sätt, till hundra procent, eller så gäller det motsatta till hundra procent. Det blir ett problem när vi talar om människor, vilket också syns i den vetenskapliga världen. Jag ska försöka förklara.

Vissa saker kan vi se på som ”sanning” eller i alla fall som ”mycket trovärdigt”. Om vi släpper ett föremål hemma så kan vi vara tämligen övertygade om att föremålet kommer att falla till marken. Vi har lärt oss att detta beror på något som heter tyngdkraften och att den alltid gäller. Det finns naturligtvis undantag även här (saker som är lättare än atmosfären kommer lyfta etc.) men det är inget som stannar kvar på samma ställe och svävar i alla fall. Detta kan bevisas. Släpper vi en boll med en viss densitet i ett visst lufttryck så kommer den att falla, hundra gånger av hundra. Samma boll kommer, vid samma förutsättningar, att reagera på samma sätt. Det kan vetenskapligt bevisas genom att göra otaliga undersökningar, samla ihop data (empiri) och dra slutsatser som skapar fysiska lagar. Vetenskap har skapats.

Läs mer

När bostadsbubblan spricker

Jag vet inte om vi fortfarande kan tala om ”om” utan vi bör kanske mer tala om ”när”. Att bostadspriserna och lånekarusellen är ett problem kan nog de flesta skriva under på. Att jag vill införa ett ekonomiskt system som innefattar Basinkomst kan de som läst denna blogg några gånger inse. Däremot finns ett glapp mellan ett reellt införande av basinkomst och den haussade bostadsmarknad (vill inte skriva bostadspolitik då vi inte har en politik inom detta – marknaden har fått löpa amok rätt länge nu).

Hur ska vi kunna klara oss på basinkomst om vi hamnar i skuldfällor som får bostadskraschen på 90-talet att verka som ett tillplattat farthinder? Vi är belånade upp över öronen, dock till oss själva. Jag ska komma med ett förslag i all sin enkelhet. Ett förslag som verkar galet nu när det är standard att tjäna ett par hundratusen varje gång en flytt genomförs (inga konstigheter…). Jag är dock av uppfattningen att detta inte kan hålla för evigt. Det räcker med att marknaden stagnerar, sen finns bara en väg och det är fritt fall.

Läs mer

Ekonomin kring basinkomst

Basinkomst, eller medborgarlön (eller till och med negativ inkomstskatt). Jag har berört ämnet vid flera tillfällen:

Debattartikel i Fria

Tillväxt och medborgarlön – valfrågor 2014?

Medborgarlön – vad är det?

En våg av entusiasm kring Basinkomst sveper genom Europa och vi behöver få in 1 miljon underskrifter för att basinkomst ska komma med på agendan inom EU. Sverige är långt ifrån ett föregångsland, kanske eftersom vi är vana vid en ”fungerande” (*hostar märkbart*) välfärd och tar den för given. Den börjar krackelera och vi måste också delta i ett globalt arbete för en tryggare ekonomisk värld.

Skriv under medborgarinitiativet här.

I mina länka ovan får du ta del av vad basinkomst är (”Medborgarlön – vad är det?”) och vilka fördelar detta kan ge (”Debattartikel i Fria”). Innan jag går in på lite beräkningar (vilket jag egentligen är emot) så ska jag länka till en liten film om basinkomst:

Läs mer