Några klargöranden

Det är ju så att jag inte skriver här så ofta längre och det beror inte på att jag inte är intresserad av vad som händer i världen utan på att jag är trött på att upprepa samma saker om och om igen men ur någon annan synvinkel. Det var ju så att jag en gång i tiden engagerade mig politiskt men det var nog innan det partiet verkligen behövdes (eller innan folk insåg att det behövdes).

Nu har jag inte så mycket till övers för långa förklarande texter utan delar bara ett kort meddelande som jag lade ut på Facebook:


Den som känner att den vill ha mer info om de saker jag skriver om kan ju söka lite på bloggen, jag har skrivit om allt detta i längre inlägg. Någonstans. Någon gång.

Annonser