Taharrush – vad är det?

Detta (nedan) är skrivet av Tankesmedjan Politifon: https://www.facebook.com/Tankesmedjan-Politifon-880546395355282/?fref=photo

Det är alltså ingen ”våldtäktslek” som kommit till Europa via flyktingar. Att det finns kulturella skillnader mellan människor som är uppvuxna i olika kulturer är helt klart. Om vi inte skulle erkänna detta så skulle vi förminska allt som människorättskämpar och feminister har gjort i Sverige för att vi ska kunna leva i en strävan att alla ska behandlas lika i detta land. Jag skrev ett inlägg om vad som skulle behövas för att klara av integration på ett bättre sätt och den texten kan du läsa här: En tanke om integration

Vi kan inte tillåta människor att skapa egna lagar som trumfar den svenska lagen. Aldrig. Vi kan samtidigt inte generalisera samhällsgrupper/etniska grupper utifrån vad individer gör. Lagen är till för att följas. Den som inte är nöjd med lagen får arbeta genom politisk och demokratisk förändring av rådande lagstiftning. Särlagstiftning baserat på religion eller kultur är inte ett alternativ.

Inlägget från Politifon:

”Mycket har skrivits de senaste dagarna om något som kallas Tahharush al-Jamia. Det är alltså en sexualbrottslag som implementerats i Egypten, med syfte att kriminalisera sexuellt ofredande. Lagens förverkligande föregicks av ett antal händelser där män i grupp trakasserade kvinnor genom att tafsa på dem på offentliga platser.

Ett känt fall är händelserna vid Tahrirtorget, där man misstänker att politiserat sexuellt våld användes mot kvinnor för att stävja upproret mot regimen, som anklagades för att ha avlönat så kallade baltagiya, gängmedlemmar underordnade den egyptiska staten, som specialiserade sig på att tafsa på och ibland våldta kvinnor.

Läs mer om baltagiya här:

http://mondoweiss.net/…/military-will-regain-its-pride-by-s…

De sexuella övergreppen upphörde i princip i anslutning till president Mubaraks avgång. Vickie Langohr skrev om en aktivist på torget som bland annat hade sagt att de följande arton dagarna var de första utan sexuella övergrepp och trakasserier.

http://www.merip.org/mer/mer268/our-square

2014 godkände den egyptiska regeringen tillägget tahharush i lagen (FIDH 2014) under artikel 306 i brottsbalken, efter gediget feministiskt arbete på aktivistisk NGO och akademisk nivå.

http://harassmap.org/…/Reconceptualizing-Sexual-Harassment-…

”Taharrush” är alltså en relativt ny beteckning på sexuella trakasserier, som fått genomslag i samband med kriminaliseringen av sexuella trakasserier som genomförts i Egypten efter att stora problem med sådana vid protesterna på Tahrirtorget i Kairo föranlett omfattande debatter och kritik.

Det är inte något slags tradition av våldtäktslekar, utan den fantasin är den nyfascistiska kulturens egna, nu under nytt namn.

http://alhourriah.org/english/article/18779