Lärarutbildningen och skolan

Det finns många som tycker till om lärarutbildningen. Många som blandar äpplen med päron och tror att det är ”flum” som ”flum” det handlar om. Många som inte har en aning om vad som händer på lärarutbildningen och som tror att det är en lekstuga. Samtidigt finns krafter som arbetar hårt för att få igenom varenda student genom utbildningen, som om det inte krävdes så mycket av lärarna att de kan klara sig igenom utan att faktiskt ha klarat den nu så ”lätta och flummiga utbildningen”.

”Flumskolan”

Vi börjar med de pedagogiska kurserna.

Som lärare kommer du att läsa en hel del pedagogiska kurser. Det är dessa som brukar förknippas med ”flum” eftersom de är rätt så svåra att se syftet med. Ett exempel jag kan ta upp är kursen ”Skriva för att lära”, en kurs om kognitivt skrivande. Den hade jag min första termin på lärarutbildningen (LHS) och flertalet av de ”rutinerade” lärarstudenterna avfärdade kursen som ”flum”. Det räckte med att närvara för att bli godkänd. Vilket många tyckte räckte, nöjde sig med det och gick vidare…

Syftet med kursen var att visa ett av de många verktyg som finns för en lärare när det gäller utveckling av elevers kognitiva förmåga. Fritt skrivande kan, vid träning, göra mycket gott för förståelsen av ämnet, avsnittet eller om sig själv. Personligen tar jag med mig denna kurs och använder kunskapen genom att låta elever få en fråga eller ett ord i början av lektionen, som de får skriva fritt kring. I slutet av lektionen får de samma fråga/ord och får skriva igen. De får nu se sin egen utveckling och jag som lärare får ett fantastiskt underlag för formativ bedömning. Kursen var riktigt bra, användbar och viktigt för mig i mitt yrke. Men det är klart… Det är ju ”bättre” med salstentor och svåra problem… Sådant som verkligen är användbart.

Jag kan fortsätta med kurser om läroplansteori, utvecklingspsykologi, etnografi, sociologi, antropologi etc. Sådant som det är ”lätt” att ta sig igenom men som är svårt att förstå. Som jag ser det så behövs dessa kurser då det inte finns något rätt sätt att undervisa.

Upprepning på egen rad: Det finns inte ett rätt sätt att undervisa på – det finns en myriad.

Det går alltså inte att genomgå lärarutbildningen och tro att du är färdig för yrket. Du kan bli mer eller mindre förberedd och ha fler eller färre verktyg till din hjälp (som du behöver förstå), matriser, IUP:er, underlag, kunskaper etc. Dessa finns tillgängliga inom lärarutbildningen men det är studentens eget ansvar  att ta till sig av informationen och kunskapen. Den som tror att lärarutbildningen serverar en färdig lösning och gör en till lärare kommer att bli besviken.

Det är inte förrän jag avslutat mina studier som jag insett förträffligheten med flertalet av de ”flummiga” kurser jag läst…

Läs mer