Traditionell miljöpolitik eller ekologisk modernisering?

Vilka är miljökämparna? Vad vill de, vad står de för och vad menar de kommer att förändras?

För det första vill jag klargöra att det inte finns en enhetlig miljöpolitisk front. Lika lite som det finns en enhetlig liberalism eller socialism. Teoretiskt kanske man vill uppnå ungefär samma sak, men man använder helt olika metoder och instrument för att komma dit.

Den traditionella miljöpolitik som har funnits och som fortfarande råder ställer alltid saker emot varandra. Ex. antingen värnar du för miljön eller så tänker du inte på den alls och maximerar både resurser och konsumtion. Vad jag vet så är det bara de som är extremt aktiva åt det ena eller det andra hållet som väljer att vara så statisk i sitt tänkande. Där det finns rimliga alternativ så väljer de flesta (jag har träffat i alla fall och jag med dem) en väg som är så skonsam för miljön och omgivningen som möjligt men som inte innebär att jag behöver betala hutlösa summor pengar eller göra allt mycket mycket krångligare.

Det gör att det är väldigt lätt att avfärda alla miljöpolitiska ambitioner. Förs en politik som är bestraffande istället för förenklande, ökar konflikter istället för att gå mot samförstånd etc. så kommer det inte att hända så mycket. Ingen politiker vill ta den frågan, för då blir man inte vald. Ingen medborgare vill förändra allt som förenklar ens liv för det har man inte tid/lust med.

Det finns en sak dock. En lite sak som är ett faktum (enligt mig). Fortsätter vi som vi gör så kommer vi att vara tvungna att förändra väldigt mycket på väldigt kort tid. Resurser är inte oändliga. Befolkningen lär inte minska. Välfärden på jorden kommer inte att gå nedåt och fattigdomen bör bekämpas. Inte OM utan NÄR vi är tvungna att ställa om eftersom det inte finns något val så komemr det att bli väldigt jobbigt, speciellt för oss som har vant oss med den standard som vi har.

Istället för den miljöpolitik som har förts, beskriven ovan, som kan klassas som reaktiv (reagerar på problem som uppkommer och måste lösas nu) så är det rimligt att börja föra en miljöpolitik som rör sig mot Ekologisk modernisering.

Teorin kring detta är att man arbetar med samförstånd och att både miljö och näringsliv vinner på de avtal som sluts. Arbetet är förebyggande för att de höga kostnader som en snabb omställning medför minskar. Istället för att enbart använda administrativa instrument (tillstånd, gränsvärden, böter) så använder man ekonomiska (skatter, avgifter,  subventioner). När detta görs så måste det vara genomgående och jämlikt för alla företag (och i vissa fall privatpersoner). Finns det företag som inte behöver förhålla sig till ex. skatter så kommer det fortfarande att vara en enorm ekonomisk vinning att inte agera miljömässigt.

Självfallet finns det kritik mot denna typ av miljöpolitik. Den främsta kritiken ligger i linje med att företag då kommer att flytta verksamheten till ställen som inte kan upprätthålla samma krav på miljöskatter etc. Att vi i framtiden bör ha samma system överallt är i nuläget en utopi eftersom förutsättningarna inte är särskilt lika på jorden. Ett faktum är att miljöavgifterna ligger runt 5 % av ett företags totala kostnader. Det är en summa som inte är så hög att företag kommer att flytta istället för att förändra så att skatter/avgifter minskar då miljökrav uppfylls. Den hypotetiska kostnad som företag menar kommer att drabba dem vis en miljömässig omställning är oftast billigare och snabbare att genomföra än vad hypotesen visar.

MEN det kommer att vara ett problem för ”miljöintensiva” branscher. Även om hänsyn måste tas till branschen så är det ett av huvudsyftena till att denna politik bör genomföras. Att för evigt tillåta stora miljöbovar av ekonomisk vinning är inte någon långsiktigt lösning (vi har ju inte varit industrialiserade särskilt länge om man ser på historien så det finns inte så mycket referenser bakåt i tiden). Genom dessa krav och regler så kommer vi antingen att värdera huruvida vi är beroende av dessa miljöfarliga branscher eller inte samt att dessa kommer att arbeta aktivt för att få ner sin skadeverkan på miljön. I förlängningen kommer det att kräva skärpta internationella krav.

För att mina barnbarn ska få en chans att leva i en framtid som liknar vår så måste dessa frågor tas på allvar. Konflikter mellan miljökämpar och de som ”inte bryr sig” måste upphöra. För att det skall fungera så bör ett förebyggande  miljösamarbete som säkerställer en rimlig välfärd och standard få ett större intresse, både i samhället och på politisk nivå.

Annonser

2 thoughts on “Traditionell miljöpolitik eller ekologisk modernisering?

  1. Ping: Att påverka åt rätt håll | Världen, politiken och miljön

  2. Ping: Regeringens skattehöjningar | Världen, politiken och miljön

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s