Bakåtsträvande marknadskapitalister…

Bakåtsträvare… De finns överallt. Inom näringslivet, inom politiken och inom samhället. De som hellre håller fast vid värdelösa system bara för att dessa är tryggare. En gång i tiden fanns säkert några jeppar som sa ”EEEhhhh… Hjul, Vaddå hjul? Vi har flyttat saker på medar och stockar jämt och det funkar så bra så”. Eller de som tror att internet är en ”fluga”… Elektricitet var också rätt skrämmande när den kom… ”Nänänä, inte ska vi hålla på med sån där elektricitet. Det är bara en massa nymodigheter – lampolja och starka ryggar har vi klarat oss på förr och det kommer vi kunna göra jämt!”

I dag har vi bakåtsträvarna inom samhällssystemet. De som tycket att tillväxt och massproduktion är ett gott incitament för en fungerande ekonomi. De som fnyser åt lösningar som visar goda resultat, ger stor resiliens inom reformen och kan förändra synen på vår tillvaro. Mest för att de inte ”orkar/kan/vill” förstå vad grejen är. En (i mängden) av dessa saker är basinkomst. Jag väntar på faktiskt mothugg när det gäller basinkomst. De som visar problem med reformen basinkomst. Problem som inte kan lösas. Självfallet finns svårigheter när det gäller införandet av en ny reform. Det finns dock möjlighet att införa basinkomst i liten skala och bygga på efter hand. Det är tankarna som är viktiga. Prioriteringarna. Den gamla klyschan ”jobba för att leva, inte leva för att jobba” gör sig gällande.

Har du dålig koll på basinkomst så bör du faktiskt sätta dig in i det. Tycker du att det är drygt att läsa en massa text så kan du ju börja med den här filmen:

Mannen som talar heter Guy Standing. En ekonom som kan bra mycket mer om ekonomi än jag. Dock har jag såklart varit i kontakt med personer som är utbildade i ekonomi (främst nationalekonomi). Det är flera som anser att systemet vi har inte är helt ”by the book” (alltså svarar helt korrekt mot de nationalekonomiska teorierna) eftersom vi ser till att hålla vissa branscher flytande med skattemedel, även om inte har någon direkt samhällsnytta. Vi ser till att skapa efterfrågan för att stimulera tillväxt och då måste folk jobba för att ha råd att konsumera, dock finns inte jobb till alla…

Staten har, förmodligen i ren välvilja, matat näringslivet med pengar och skattelättnader för att de ska få upp sin verksamhet, vilket i förlängningen skulle skapa jobb. Ronny Eriksson beskrev det så här:

”Om staten är bonden, näringslivet är hästen och folket är småfåglar så funkar det så här: Småfåglarna behöver mat men istället för att mata fåglarna direkt så proppar bonden hästen full med havre. Desto mer havre hästen äter, desto mer skiter den. Småfåglarna klarar sig gott på spillningen så det är en lysande lösning”

Påven uttryckte sig så här:

”Tanken med den nuvarande ekonomin är att vi skall fylla ett glas med innehåll. När glaset är fullt så spiller det över till alla på jorden. Nu är det så att glaset hela tiden växer så att det inte spills över någonting till de som befinner sig utanför glaset”

Lite krasst finns ju kanske en poäng i att ge de fattiga tillgångarna direkt utan att gå genom mellanhanden näringslivet. Det näringslivet dock har lyckats med är att effektivisera och rationalisera. Våra skattepengar har gått till att skapa en industri som inte behöver människor lika mycket som tidigare (alltså färre jobb). Nu vet jag inte om detta ställer men det finns en intressant artikel om hur detta kan se ut. Alltså hur den effektiva produktionen skapar arbetslöshet istället för att skapa nya arbetstillfällen.

Om vi nu inte behöver jobba lika mycket som tidigare (vi behöver jobba så lite att vi betalar företag så att de tar in arbetskraft) så kan vi ju fråga oss varför det är jobben som är i fokus? Borde inte trygghet vara viktigare?

”Men jobb innebär ju trygghet” hör jag gnället från samma bakåtsträvare som tidigare. Ja, i ditt kassa system är det så. Men det är dags att byta nu. Vi klarar av produktion utan 40-timmarsveckor. Vi har hög arbetslöshet och hittar på sysslor åt folk. Bara för att ”vi alltid gjort på detta sätt”. Stofiler…

Det är samma som som att fortfarande använda BNP som måttstock för rikedom. Här kanske ekonomerna kan hålla med mig. BNP säger inte ett jota om hur bra folk mår eller något landets välfärd/egentliga rikedom. Men det finns liksom inget annat att mäta med… Kortsiktiga lösningar som att leka med räntor eller sparka en massa människor kan inverka på BNP så att siffrorna blir lite snyggare… Behöver inte folk jobba 40 timmar i veckan så ska vi väl för bövelen inte fortsätta ha det som mål?

Jag är helt enkelt trött på bakåtsträvande marknadskapitalister som inte har förstått att tidevarvet med löpande bandet närmar sig sitt slut. Det är dock inte första gången som marknaden går helt emot det rationella. Bonusar, piskor och andra incitament är tämligen värdelösa när det gäller att få folk att göra bra ifrån sig. Ett ca 18 minuter långt TED-talk visar hur långt ifrån verkligheten näringslivet befinner sig. De tjänar pengar på sin ineffektivitet, men det är inget jag tar hänsyn till.

Nu talar Dan Pink om näringslivet. En poäng att ta med sig är att motivationen för goda lösningar inte ligger i stora bonusar. Det finns andra, långt viktigare saker att fokusera på. Inte för den som är en gammal stofil, men för de som är villiga att ta steget in i 2000-talet. Piska/morot funkar bra när det gäller enkla uppgifter och massproduktion. När det gäller kreativa lösningar så behöver vi tänka utanför lådan. Det kan vara svårt. Den som väljer att inte ens försöka förstå sin omvärld kan stanna kvar i sin trygga verklighet, omvärlden förändras dock – hur mycket vissa än önskar att den inte gjorde det. En intressant sak i sammanhanget (som Pink tar upp) är att vårt största nätlexikon (Wikipedia) och stora delar av Googles innovationer inte framkommit genom piska/morot – istället har det utvecklats genom frihet, kreativitet och meningsskapande.

Ett par av mina texter om basinkomst:

Fredrik Lindström kritiserar marknadsekonomin

Ekonomin kring basinkomst

Övriga länkar:

Basinkomst.nu

Onewaycommunication om basinkomst

Cornucopia om medborgarlön

Ett västerländskt exempel

Alaska och basinkomst

Facebook:

Medborgarlön istället för arbetslinjen

Basinkomst = Medborgarlön

Eller träffa mig på den nationella basinkomstträffen i Malmö 7-9 feb:

Websida-Nationellträff-2014-02

PS. Knapparna som visar antal ”likes” verkar inte funka då jag sett fler fysiska gillningar än siffran nedan… Det är alltså inte ett impopulärt inlägg men reggas dåligt.

Annonser

5 tankar om “Bakåtsträvande marknadskapitalister…

 1. Ping: Feministiskt initiativ och basinkomst | Världen, politiken och miljön

 2. Världens 85 rikaste personer har mer pengar än jordens fattigaste hälft, 3,5 miljarder människor, tillsammans. De ekonomiska orättvisorna fortsätter öka globalt.
  Det är skakande att halva jordens befolkning på 2000-talet inte äger mer än en liten elit vars antal bekvämt skulle få plats i en dubbeldäckare,
  Då kan man fundera om människan, inte kommit så långt i sin utveckling .Som en intellektuell varelse.
  Den dagen när fattigdomen och krig, inte existerar på vår planet. Då har människan förstått, sin berättighet att leva i samklang med sina medmänniskor. Det är en lång väg att vandra.
  Hur ska man utveckla en framtidstro, när de välmående har fått en förbättring, med sänkta skatter.
  Små och medelstora företag är ryggraden i svensk ekonomi. 96 procent av antalet företag i Sverige har 0-10 anställda. Dessa småföretag är en hörnsten i svensk ekonomi, de levererar enorma skatteintäkter till staten i form av mervärdesskatter, arbetsgivaravgifter, bolagsskatter och inkomstskatter och de är nyckeln till att kämpa ner arbetslösheten och hålla landsbygden levande.
  Svenska småföretag behöver de rätta förutsättningarna för att kunna växa sig större och starkare och därmed anställa ännu fler. Politikerna tävlar nu inför valåret 2014 om att framställa sig som småföretagarnas vänner och alla pratar om vikten att få ner ungdomsarbetslösheten. En färsk undersökning (SmåföretagarBarometern) visar att var tionde svensk småföretagare kan tänka sig att anställa minst en person, vilket vore ett välkommet bidrag i kampen mot arbetslösheten.
  Problemet är att ord inte överensstämmer med handling. Vi vet sedan tidigare undersökningar vad småföretagarna värdesätter: enkla regelverk, förutsägbarhet och stabilitet kring politiska beslut, och hanterbara arbetskraftskostnader.
  Men regelverken förenklas inte istället instiftas nya lagar att förhålla sig till, vars inverkan på småföretagarna i bästa fall är betydelselös.

  För att förbättra den svenska företagsamheten bör regering och myndigheter se över en mängd områden för ett förbättrat företagsklimat. Listan kan göras lång. Men att genomföra en lagändring som kan avtalas bort är inte rätt väg för att underlätta småföretagarnas situation och beroendeställning.
  Jag vill att man gör en pilotfall, där nyetablerade småförtagare, får en medborgar lön, under den perioden de växer och blir större. De finns en stark vilja, hos de här personer, att de vill förverkligar sina drömmar.
  Egenföretagare och entreprenörer får det lättare att starta företag och testa nya idéer. Det blir möjligt för fler att starta företag och satsa när vi vet att vi har ett ekonomiskt skyddsnät, och när man klarar sig utan en omfattande byråkrati. Basinkomst är ett evigt starta-eget bidrag som får nyföretagande att blomstra.
  Nu är det en teorin (medborgarlön), som måste överföras till pratisk handling.
  De starta cirka 65 000 företag , per år i Sverige.
  För att lösa arbetslösheten i Sverige, skulle småförtagarna få den tryggheten att växa, då finns de möjligheter att kunna anställa en extra person, med avtalsenliga löner .
  V i har cirka 1,1miljon företag i Sverige, ut av de är cirka 770 000 enmansföretag och företag med 1-9 anställda cirka 235 000 och företag med 10-49 anställda 30 000.
  Dagens ordning med engångsföretagande är ett hot mot välfärden
  Hälften av alla nystartade företag är borta efter fem år. 15 procent av nystartarna går i konkurs. Dessutom ökar antalet företagskonkurser. Under krisens djupaste år 2009 var ökningen hela 46 % och ökningen fortsatte med ytterligare 5 procent under uppgångens år 2010. Trots att det bara är 4-6 procent av konkurserna som beror på bedrägerier så tror allmänheten att det finns ett starkt samband mellan misslyckat företagande och bedrägeri. Många som gjort en ärlig konkurs blir stigmatiserade och drabbas av svårigheter efter en konkurs. Det här leder i sin tur till att många hugade entreprenörer inte vågar satsa på grund av konsekvenserna av ett misslyckande.
  Efter ett misslyckande visar det sig att de flesta väljer att ta en anställning istället för att satsa på nytt. Vilket är ett stort samhälleligt problem, eftersom de som gör ett andra försök växer
  snabbare och har högre överlevnad än nybörjarföretag. Det är inte särskilt märkligt, det går bara att lära sig av personliga erfarenheter och misslyckanden.
  Det är ur samhällets perspektiv ett gigantiskt problem att företagare har så svårt att komma tillbaka efter ett misslyckande.
  Nu ska vi komma ihåg, att staten subventionera (bidrag) till företagen och banker, för cirka 55 miljarder per år.
  Där kan vi frigöra pengar till medborgar löner.
  Nu säger en vän av ordning, varför ska de som starta företag, får den här löneförmånen.
  Företagen leverera skatteintäkter till staten och bekämpar ner arbetslösheten samt håller landsbygden levande.

  Ska man prova basinkomst, så ska de vara i mindre skala, för sedan stegvis öka, mot en fullskalig , genomförande.
  I Sverige brukar barnbidraget, studiebidraget, garantipensionen och” konstnärslönen” ses som basinkomstliknande.

  Lennart.W

 3. Ping: Blir det mer rättvist utan domare? | Världen, politiken och miljön

 4. Ping: Det går inte att ”skapa” jobb! | Världen, politiken och miljön

 5. Ping: Min ”naiva” världsbild | Världen, politiken och miljön

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s