Ännu en psykolog om könsneutralitet

Psykologen, författaren och föreläsaren Alf B Svensson har skrivit en artikel som heter ”Sluta försöka göra barn könsneutrala”. Självfallet ska vi har en öppen debatt om hur vi ska bemöta våra barn, det är inte vad jag reagerar på. Dock används en hel del argument på ett sätt som inte riktigt fungerar. Jag börjar med att tydliggöra att jag utgår från normen med två kön, därför att det är detta artikeln debatterar. Jag är medveten om diskurser kring transpersoner, vilka indirekt påverkas genom en samhällelig norm. Detta kommer dock inte att få utrymme i denna text. Vi börjar.

Att vi föräldrar vill att våra barn ska utvecklas efter sina förutsättningar och inte hämmas av stereotypa könsroller om hur en kille eller tjej ska vara är inget nytt. Personalen i förskolan och skolan har också under många år försökt motverka traditionella könsroller. Trots det är fortfarande 98 procent av förskollärarna kvinnor. Män begår också fortfarande mer än 90 procent av alla våldsbrott. Så vi har inte lyckats särskilt bra.”

Kommentar: Personalen i förskolan och skolan har under många år försökt motverka traditionella könsroller. Med många år så menas ca 20 år, där en stor del har varit att försöka föra upp frågorna internt på förskolor och skolor. Trots detta finns många förskollärare och lärare som inte har varit med på tåget av olika anledningar eller som helt enkelt inte brytt sig då de jobbat inom förskola/skola länge. De traditionella könsrollerna har också införlivats i kulturen över tusentals år, vilket inte förändras genom en kurs i genusvetenskap – som alla inte förstår. De som är förskollärare och/eller gärningsmän i våldsbrott skulle med denna logik ha behövt gå i skolan under den tid som detta undervisningsparadigm var rådande… Det är de som går nu som blir undervisade med dessa metoder. Det finns ingen relation mellan yrkesroller och hur skolan har arbetat. Samhället har inte ändrat sig så mycket och de individer som tagit del av en mer genusmedveten utbildning är för unga för att kunna synas i statistiken.

Läs mer

Så lätt blir du rasist!

Hur kommer det sig att vi börjar skapa oss negativa uppfattningar om människor som är precis som vi? Otaliga experiment har genomförts inom detta forskningsområde. Det är dock ganska komplicerade saker som sker i all sin enkelhet, vilket gör att det är mycket lättare att tro på lögnerna än att inse att det är våra mänskliga faktorer som ligger bakom en hel del av den rasism som så enkelt genomsyrar vårt samhälle idag. Jag börjar med att visa några exempel på filmatiserade experiment. Vi börjar med ett som gick bra:

Det finns också en filmserie som fortsätter där Jane Elliott avslutade, den serien börjar här.

Läs mer

Min tro, min penis!

Sprang på något intressant. Ska sammanställa en berättelse, som skulle ha kunnat sammanställas av en läskunnig för sisådär 1500 år sedan…

Kanhända att jag trampar på ömma tår, men jag väljer att ignorera det (förklarar mot slutet), vi börjar berättelsen:

Han hamnade i sin moders mage utan att sexuell förbindelse skett mellan modern och den värdslige fadern. En far som ska ha arbetat som snickare. Den riktige fadern ska ha varit en gud, som befruktade modern genom en helig ande. När barnet var fött, runt den 25:e december, kom visa män, som guidats till födelseplatsen av stjärnor på himmelen.

När barnet var i tolvårsåldern befann han sig i ett tempel, där han fick en uppenbarelse som skulle förändra hans liv. Barnet kom att växa upp och kallas för ”lejonet av sin stam”, en god man utan synd. Det tog ett tag innan han började genomföra sitt livsverk, han blev döpt i en flod och började se ett syfte med sitt liv. När han var i trettioårsåldern började mannen utföra mirakel, som att hela sjuka, gå på vatten och återge synen till blinda, men inte innan en period av fastande genomförts (ungefär 40-50 dagar). Människor samlades kring honom, de trodde på hans upphöjdhet och hjälpte till med spridandet av de ord och handlingar han uppförde. Han blev kritiserad för att ha umgåtts med syndare, han blev likställd med ett hot mot makten. Innan han blev korsfäst så förgav han sina fiender. Han dog och återuppstod för deklarera ett löfte om ett himmelrike på jorden. 

Känner du igen något?

Läs mer

Sexbrottslingar i svensk skola!

Borde det inte vara omöjligt för en person som är dömd för sexualbrott att arbeta i skolan? Visst kan vi tycka att en person har sonat sitt brott när straffet är utmätt och avtjänat, men att denne sedan skall kunna komma ut och arbeta med barn verkar något makabert.

BO, Skolverket och Skolinspektionen har reagerat efter att en utomstående granskning har gjorts där det visar sig att ett hundratal personer, dömda för sexualbrott, arbetar i skolor. Nu är det inte bara jag som tycker det, även FN tycker att Sverige har en felaktig lagstiftning i ärendet. Vissa saker kanske inte behöver dras i långbänk utan kan beslutas med sunt förnuft, direkt.

DN skrev en artikel om det (då det tydligen var de som gjorde granskningen).

”Det är tillåtet att anställa personer som är dömda för sexualbrott i Sverige. Det är något som FN kritiserat oss för och jag håller med om att det borde finnas ett anställningsförbud mot dem som begått den typen av brott” – Barnombudsmannen

Vi har en hel del bisarra lagar i Sverige, som tidelag och att det är förbjudet att köpa sex – men inte att sälja sex…? Däremot har någon tagit sig tid att skriva ner en lag om att eventuell ersättning för organdonation skall vara skattebefriad…

Självfallet kan vi inte veta vad som ligger bakom ett brott. När det gäller sexualbrott verkar det vara så svårt att få någon fälld att domaren skall behöva sitta och se övergreppet ske för att dom skall falla. Har någon blivit dömd för sexualbrott så är det rimligt att anta att brottet faktiskt har begåtts. Jag är så misstänksam och rädd om mina egna barn att jag tycker att lagen som förbjuder sexualbrottslingar från att arbeta med barn borde ha införts för länge sedan. Ibland är makten helt efterbliven.

Att sparka in egen dörr

EDIT: Detta inlägg är riktat mot våldet och de som utför våldshandlingar (bränna bilar/skolor/hus, kasta sten etc.), inte mot att kämpa för social rättvisa. de bakomliggande orsakerna tar jag upp i mitt förra inlägg.

Det fortsätter. Tydligen. Våldet i Stockholms förorter. Den gnutta av förståelse som fanns, från min sida är slut. Förståelsen av en frustration så stor att den inte hittade några vägar ut. De som lever i dessa förorter är marginaliserade. Sant. De har inte tillträde till Sverige på samma sätt som de människor som har bott här länge, byggt upp ett socialt skyddsnät och interagerar med människor från olika samhällsklasser. Sant. Politiken under de senaste åren har inte förts till fördel för de som bor i dessa förorter. Sant. MEN

Nu räcker det. Det räckte när våldet påbörjades. Det räckte med att demonstrera. De enda som vill att detta skall fortsätta är de som håller på. Och rasisterna, för då kan de peka finger och säga ”vad var det jag sa”. Vi andra. Vi som jobbar, pluggar, sliter kämpar, njuter, skrattar, gråter , umgås och verkar för att få vår värld att bli lite bättre. Vi ser med fasa på det som händer. De som arbetar med att släcka bränder (metafor och defacto) har inte bett om att få komma till förorten för att bli stenade. De jobbar.

Läs mer