Varför litar vi på egoister?

Varför är det så att alla jobb som handlar om att ta hand om människor är de arbeten som har lägst löner? Är det de värderingar vi vill att människan ska ha? En vän till mig resonerade kring yrkesval och alla arbeten hen ville arbeta med innebar slit och dålig lön, värdet fanns i att hjälpa människor (främst barn).

Det finns ett begrepp som de flesta känner till. Begreppet egoism (etisk) råder hos nuvarande makthavare eftersom det ses som gott att handla i egenintresse och se om sitt eget hus. Vi har blivit fostrade i att hjälpa till men inte på ett sätt som kräver uppoffringar av oss själva. Vi kan ge till välgörenhet, så länge vi fortfarande kan konsumera det vi vill ha och inte behöver göra något större avkall på vår bekvämlighet eller ekonomi. Så är samhället uppbyggt. Det finns en hel del människor som inte känner igen sig eftersom de ser andras värde som något viktigt – ofta människor som har barn (och är engagerade i sina barn) men även en hel del som värderar människans/djurens/naturens egenvärde som okränkbart. Dessa behöver dock arbeta i motvind då detta inte har stöd i samhällsstrukturen.

Det begrepp jag hellre ser som rådande är begreppet altruism. Ett ord som många inte ens vet vad det betyder… Kort sagt kan vi definiera det som motsatsen till egoism. Jag kanske får skit för detta men jag hävdar att våra yrken avspeglar det inre valet när det gäller dessa begrepp. De som ser altruism som ett gott sätt att leva är de som hamnar inom låglönearbeten och med dåliga arbetsvillkor. De får en belöning i att hjälpa andra men kan på kuppen bränna ut sig själva. Det är yrkesgrupperna som arbetar för bättre arbetsvillkor men som kan pressas hårt – eftersom alla vet att patienter/elever/barn/äldre/funktionshindrade etc. inte kommer att lämnas vind för våg. Inte på samma sätt som varor/tjänster/pengar kan eftersättas.

Resten av texten kommer att handla om vikten av att förändra synen på vår omvärld, genom att sluta värdera egoism som något positivt. Det är inte positivt för små barn, det är inte positivt gällande arbetskollegor eller kärlekspartners. Hur fan blev egoism den rådande normen när det gäller hur samhället skall byggas upp. Hur kommer det sig att vi litar mer på egoisterna än på altruisterna? Vi har provat egoism i ett par århundraden nu – det är dags att byta!

Om vi fortsätter med den sneda fördelningen av värde i samhället så kommer vi få en än större förskjutning i hur vi ser på vår omvärld. Om vi ställer högre krav på de yrkesgrupper som arbetar med människor så kommer vi att se fler ”skandaler” inom vård/skola/omsorg. Vi kommer att höra hur ”patienter” åsidosätts och hur personalen bryr sig mindre och mindre. Vad som händer är att vi (samhället) tvingar dessa grupper att ge upp sina värderingar för att överleva. Detta grundas inte i en vilja hos dessa altruister. Det grundas i regelverk som gynnar egoism. Regelverk som gynnar företag som ger tillväxt (läs gärna mina tankar om tillväxt) utan att reflektera över konsekvenser och individer. Vi ser hur välfärden har byggts om så att den fungerar som företag. Företag som skall fokusera på ekonomi och vinst, inte på behov och värdighet.

Vi har politiker som inte arbetar i altruistisk anda utan i egoistiskt vinstintresse. De sitter i företagsstyrelser och agerar för den egna plånboken. De bygger på ett politikerförakt som har funnits i decennier. Inom välfärden bryter personal och brukare/elever ihop och faller mellan de få stolar som finns kvar. Ett system som ser till att människor mår än sämre och stolarna tas bort efterhand.

Jag har tidigare skrivit om lärarlönerna (min yrkesgrupp) där jag inte ser högre löner som den bästa lösningen. Däremot måste dessa människor få utrymme att agera under värdiga förhållanden. Det finns inget som visar att högre lön står i relation till arbetsinsats, inte inom forskningen i alla fall – snarare tvärtom. Det är dags att se till att det går att arbeta med människor utifrån de resurser som behövs, inte utifrån ett drömscenario för aktieinnehavarna.

I samma veva kan vi sänka lönerna för chefer/politiker etc. inom den offentliga sektorn. Detta kan ge effekt även inom den privata sektorn men det är inte huvudpoängen. Tänk om vi fick chefer och politiker som agerade utifrån en altruistisk agenda istället för en egoistisk… Istället för vinstmaximering och karriärmöjligheter så kommer politikerna/cheferna att bestå av människor som faktisk vill göra gott för andra. Det kan också ändra våra värderingar eftersom det altruistiska levnadssättet kan komma att sätta normen för hur vi agerar, istället för dagens ”sköt dig själv och skit i andra”.

Sänkta löner inom det styrande skiktet brukar motarbetas genom argumentet att vi inte får dit kompetensen. Men jag frågar mig vilken kompetens vi vill ha? Kompetensen som finns nu där de styrande är egoistiska personer som agerar utifrån egenintresse (hög lön och extremt stora chanser för framtida karriär) eller kompetensen att se vilka behov som finns i samhället och agera därefter…?

Det är dags för var och en att se hur vi vill forma världen. Efter en egoistisk norm eller en altruistisk.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s