Hundhuvudet åt läraren – nyss!

I dagarna sattes betyg för landets elever, i alla fall för de elever som ska ha betyg (enligt lag). I dagarna har jag läst ganska mycket om skolan och hur värdelösa skolorna, lärarna och rektorerna är. Hur föräldrar och anhöriga vet bäst om hur saker ska göras. Eller nej. De vet inte bäst – det kommer sällan förslag på vad som ska göras… Däremot kommer förslag på hur det borde vara. Till er vill jag bara säga att det inte är skolan ni ska vända er till utan till alla som dikterar skolans villkor och sätter upp ramarna för skolarbetet. Det är politiker och skolverket ni ska ge er på.

Den som önskar bort betyg eller vill att betygssiffrorna ska grundas i hur ”snälla/fina/goa” eleverna är behöver gå vägen via ett systemskifte – ofta har ni lärare på er sida. För att inte tråka ut er så har jag valt ut en liten del av kunskapskravet för ett A i matematik, årskurs 9:

”Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.” – Skolverket

Jag vill bara visa att det inte står ”läraren kan också ge eleven ett A om den visar att denne tydligt vill ha ett A”. Läraren har inte det privilegiet – även om det skulle vara väldigt skönt.

Det finns många elever som har problem i, och med, skolan. Jag har på senare tid fått läsa texter som föreslår att lärare inte bryr sig om dessa elever och sätter streck eller F ”för att de inte vet bättre”. Ingen tar upp det som gjorts. Ingen tar upp alla samtal, alla åtgärdsplaner, alla tårar (från lärare) allt som görs inom skolans ramar (det finns en yttre gräns och jag återkommer till den) för att eleven ska få undervisning eller, vilket sker i flera fall, social träning. Jag läser om hur ”godtyckligt” saker görs inom skolvärlden, och det kanske görs men inte vad jag sett. Inte med tanke på den enorma kontrollapparat som ligger över lärarnas medvetande i varenda steg och beslut som görs – ALLT ska dokumenteras och läraren ska kunna stå till svars för ALLT denne gör.

Jag nämnde ”ramar” tidigare och de sätter upp agendan för dagens skola. Ramar som inte skolan, rektorn, läraren etc. kan påverka. Vi har ett visst antal elever i varje klass – den som tror att vi helst står med 32 elever och sliter för att möta allas enskilda krav måste ju vara lite smått naiv. Den som tror att eleverna är ”siffror” för läraren kan inte ha varit i en skola sedan denne gick där själv. Det är ett yrke som är fullt av känslor, på gott och ont. Personligen grämer jag mig för en elev där jag hade betalat ganska mycket för att ha kunnat sätta ett högre betyg, då jag är medveten om att eleven kan missa chans för gymnasiet med det betyg den nu blev tilldelad. Men jag är tvungen att förhålla mig till regelverket. TVUNGEN. Glöm inte det.

Den som vill ändra regelverket ska vända sig till sin förtroendevalda politiker – inte till skolan. Skolan är tillgänglig vilket gör att det är en lättare väg att gå. Däremot är det inte där besluten fattas.

Som jag tidigare skrivit så finns problem i skolan också och med utbildningen. Den kritik som kan riktas mot lärare är dock det som kan riktas mot professionen. Läraren har inte rätt att kränka elever – även om denne blir kränkt. Läraren har inte rätt att svara i affektion eller hota elever – även om eleverna skriker hot mot läraren. Läraren måste bemöta eleven/föräldern med full vetskap om det extrema maktförhållande som råder mellan lärare/skola och elev/förälder. DET är en helt annan sak att kritisera.

Jag har träffat många som skyller sina liv på en dålig skolgång. Samtidigt läste jag om någon som gratulerade alla som har haft det svårt i skolan. De blev gratulerade för att skolplikten var över… Grattis. Nu får dessa barn komma in i ett samhälle där det inte längre finns någon förståelse för svårigheter. Där du är ett problem om du inte tillför (etter värre om du har lite mörkt skinn). Problem med försäkringskassa, a-kassa, sjukvård etc. är problem med samma sak – politiken. Den som är ointresserad av politik men klagar här har ju liten förståelse hos mig. Det du har röstat på är ju detta…

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s