Att flytta runt rumänska Romer

Då det nu sker på min ”bakgata” så känner jag mig tvungen att kommentera. Det som sker är en avhysning av rumänska Romer, från Sollentuna till… Ja, vad fan, vart som helst men inte här. Eller så verkar kommunen tänka i alla fall.

När detta skrivs så är detta den senaste artikeln i ämnet: DN om Romerna i Helenelund.

Jag förstår att det är ett problem. Inte att det är här men att vi behöver arbeta globalt för att få slut på flykt från andra länder. Vad som inte hjälper är att avhysa människor bara för att det är ”lite obekvämt”. De kunde liksom inte ha bosatt sig så mycket mer avsides (med tanke på att de behöver mat och transport, då går det inte att flytta till Norrlandsskogen).

Jag tänker inte göra detta till en sakpolitisk fråga. Det kan vara hur obekvämt som helst men om vi nu ska anse att vi värnar om de mänskliga rättigheterna så vill jag poängtera vilka som skulle kunna vara relevanta här:

Artikel 2. Rätten att inte bli diskriminerad:

”Alla människor är lika i värde och rättigheter. Skyddet mot diskriminering är en av hörnstenarna i arbetet för de mänskliga rättigheterna. Enligt den svenska diskrimineringslagen får ingen människa diskrimineras eller hindras från att utnyttja sina rättigheter på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.”

Artikel 25. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard:

”Alla människor har, enligt artikel 25 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, rätt till en levnadsstandard som är tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande.”

Artikel 12. Privat-, och familjelivet:

”Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv och ingen ska behöva utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt hem. Var och en har också rätt att fritt ingå äktenskap och välja äktenskapspartner. […] Skyddet för den enskildes privat- och familjeliv har tolkats av de organ som övervakar rättigheterna så att det innefattar en skyldighet för staten att inte bara avhålla sig från ingrepp i privat- och familjelivet, utan också att effektivt skydda enskilda mot ingrepp från både statliga myndigheter och enskilda personer.”

FN:s artiklar om de mänskliga rättigheterna hittar du här.

Citaten ovan kommer från en sida som heter http://www.manskligarattigheter.se och där finner vi lite mer information om just nationella minoritetsgrupper:

Rättigheter för nationella minoriteter:

”Det har beräknats att antalet nationella eller etniska, religiösa och språkliga minoritetsgrupper världen över uppgår till många tusen, med långt mer än en och en halv miljard medlemmar eller mer än en fjärdedel av jordens befolkning. Staterna har ett ansvar att utan diskriminering ge personer ur minoritetsgrupperna samma rättigheter som landets övriga befolkning, till exempel till socialt skydd, utbildning, hälsovård eller kommunikation med domstolarna.[…] Samer, som också är ett urfolk, romer, judar, tornedalingar och sverigefinnar är de nationella minoriteter i Sverige. Dessa minoritetsgrupper nämndes också vid namn i samband med ratifikationen av Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter.”

Vad jag vill säga är att detta inte är ett problem enbart för Rumänien. Eller för Romer. Eller i Sverige. Jag säger heller inte att jag har en välformulerad lösning. Däremot säger jag att vi bör föra diskussionen på ett sätt som ser till de mänskliga rättigheterna. Att förstöra människors boplatser är inte en lösning. Heller inte att skicka runt dem. Det är en kränkande jävla icke-lösning (då har jag inte ens tagit med barnkonventionen). Vi är många som menar att de mänskliga rättigheterna är en självklarhet. Då borde det också innefatta alla människor.

Annonser

3 thoughts on “Att flytta runt rumänska Romer

 1. Den 25 mars reser svenska politiker till Rumänien, för att möta rumänska regeringen. Det ska diskutera, hur man bättre kan använda EU-stöd för att integrera Rumäniens romer. I och med Lissabonfördraget, har EU fått fler verktyg, att ta till mot medlemsstater, som kränker mänskliga rättigheter. Kommissionen kan till exempel dra ett medlemsland inför EU-domstolen för fördragsbrott.
  Besked till den rumänska regeringen är: Nu måste ni ta ert ansvar. Ni har en plikt att se till att alla era medborgare får gå i skolan, bor i människovärdiga bostäder och får vettiga framtidsutsikter. Diskrimineringen av romer har pågått för länge. Det räcker nu.
  Ett förslag är att skicka notan, för kommuns socialtjänstkostnader till Rumänien är en del av det, men det kommer självklart, inte att lösa alla problem. Det handlar om var det moraliska ansvaret ,för detta misslyckande ska ligga.

  Det är nu dags för EU att gå från ord till handling. Rumänien har inte levt upp till sina åtaganden. Deras behandling av den romska minoriteten är ett svek mot de grundläggande värden som EU bygger på.

  Det som krävs är att EU engagerar sig mer i enskilda medlemsstaters mänskliga rättigheter, tydligare följer upp hur situationen för diskriminerade grupper utvecklas och kräver större effekt från de pengar som finns att tillgå via Europeiska socialfonden. Och när allt annat misslyckats måste EU-kommissionen våga använda de sanktionsmöjligheter, som Lissabonfördraget ger mot medlemsstater, som inte respekterar de värden som unionen bygger på.
  Lissabonfördraget, som innebär att EU får större möjligheter att ingripa mot medlemsstater som kränker mänskliga rättigheter, och som gör det möjligt för Europakonventionen att gälla även på EU-nivå.
  EU-migranterna lever i pappskjul och fallfärdiga husvagnar i Stockholms utmarker ska ingen behöva leva. Det är resultatet av att Rumäniens regering konsekvent har misslyckats med att ge anständiga levnadsvillkor för sin romska befolkning.
  Svenska kommunpolitikerna ser problemen och brister. men har inga smarta lösningar. När de gäller människor som bygger kåkstäder i vårt land, man avhyser människorna och efter några dagar så flyttar människor till annan kommun och bygger nya kåkstäder. Vad gör de berörda politikerna, de skicka frågan mellan varann, som en het potatis, ingen vill ta ansvar och lösa problemet.
  Det är tragiskt och sorgligt , att det är så här. De gör att partier, som vill att Sverige ska lämna EU, kommer att vinna stöd, hos svenska väljarkåren, till EU-valet i maj.

  Lennart.W

  • Tack för kommentaren Lennart!

   Matnyttig information. Visst behöver sändarlandet bli pressade av omvärlden – där det går. I detta fall verkar det finnas möjlighet att göra det.

   Vänligen
   Andreas

 2. Ping: Vad gör de romska tiggarna här? | Världen, politiken och miljön

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s