Feministiskt initiativ och basinkomst

Det kan knappast ha undgått någon att jag är en förespråkare för basinkomst, inte om du läst ett par inlägg på denna blogg i alla fall. Anledningarna är många med det bör gå att följa länkar bakåt från inlägget jag skrev om Fredrik Lindströms vinterprat.

För en tid sedan kom en fråga upp i Facebookgruppen Medborgarlön istället för arbetslinjen. Frågan handlade om vilka partier som tagit ställning för basinkomst. De enda vi kom fram till var Gröna partiet (där jag är en av talespersonerna), Enhet och Liberaldemokraterna (där jag inte kom in på hemsidan). Det finns ett parti som jag anser har vettiga åsikter, som inte är ett riksdagsparti men ett av de större partierna utanför riksdagen – Feministiskt initiativ (F!)

En representant för F! medverkade på en basinkomstträff i Göteborg för någon vecka sedan, stort då de tydligen inte förespråkar reformen. Jag försökte höra mig för lite överallt för att få svar varför men beslutade mig helt enkelt för att fråga partiet direkt. Sagt och gjort skickade jag ett mail till info@feministisktinitiativ.se:

”Hej Feministiskt Initiativ,

Innan jag ställer mina frågor så vill jag tydliggöra att mina frågor samt era svar kommer att publiceras på min blogg. Det är en mycket liten blogg med ett par hundra dagliga läsare men jag vill vara tydlig med detta. Frågorna skriver jag då jag inte vill grunda min uppfattning på antaganden. Nu till saken.

Jag är aktiv i rörelsen kring basinkomst och har länge antagit att Fi var en del av samma rörelse, då det ligger i linje med Fi:s socialpolitik, miljöpolitik och fördelningspolitik. Häromveckan såg jag att Fi växte ganska mycket, vilket gjorde mig oerhört glad. Äntligen ett vettigt parti som kanske kan ta mark i ett korrupt politiskt klimat där nepotismen härjar fritt. Jag gick in på er hemsida och läste igenom partiprogram för att bilda mig en egen uppfattning om Fi:s sakpolitik. Jag var imponerad och glad. Ett parti som verkligen har stabiliserats och visar politisk styrka, utan att glida in i populismens fällor.

Det enda jag funderade kring var varför det inte stod något om basinkomst/medborgarlös/negativ inkomstskatt. Då detta kan ligga under många rubriker så kanske det var så att det bara var jag som tyckte att ”ekonomi” eller ”socialpolitik” var lämpliga men att ni tänkt annorlunda. Jag började höra mig för var ni stod i frågan. Förutom en hel del svar som jag inte vill nämna här (och som ledde till en del blockeringar av personer) så kom ett svar från basinkomstmötet i Göteborg där en av era talespersoner, Stina Svensson deltog. Fi är inte för basinkomst!? Anledningen skulle vara att det var en kvinnofälla?

Personen som gav mig informationen och jag funderade om inte samtliga bidrag som har med barn att göra skulle kunna tolkas som kvinnofällor medan en gemensam, könsneutral basinkomst och dess verkan med möjlig arbetstidsförkortning, jämnare ekonomisk fördelning och stärkande av låglöneyrken är bättre än alla nuvarande bidrag.

Jag har egentligen fler frågor, de skulle dock även kunna ställas till Vänsterpartiet eftersom ni ligger rätt lika i synen på arbetslinjen och a-kassa. Ni skriver dock om en enhetlig och samlad social försäkring:

”Ekonomisk grundtrygghet skapas genom en miniminivå, som omfattar alla, vilken följs av en inkomstrelaterad utbetalning”  – (antaget vid Fi:s kongress 5-7:e april 2013)

Vad jag är intresserad av är faktiska och konkreta argument för att stryka basinkomst. I svaret kan ni utgå från att jag är insatt i basinkomst och socialpolitik. Mina kunskaper i genusforskning är god men inte omfattande, genuskontrakt (Hirdman), Identitet (De Beauvoir/Butler) och viss insikt i moderna tolkningar av genusteorier finns (samt viss populärkultur som Björk, Sveland, Skugge, Olsson etc.).

Vänliga hälsningar

Andreas Meijer (är talesperson för Gröna partiet men skriver detta mail i egenskap av basinkomstförespråkare).  ”

Jag väntade med spänning för att få reda på vad det var som låg bakom ställningstagandet. Ett svar dök upp någon dag senare:

”Hej Andreas!

Vi/F! driver inte frågan om basinkomst/medborgarlön men vi har ett förslag som tangerar det. Vårt förslag är en Samlad Social Försäkring där vi slår ihop det som idag är a-kassa, sjukförsäkring, m.m. vi tycker inte det är rimligt att ha olika system med olika kvalificeringskrav och olika regelverk när den gemensamma nämnaren är att det handlar om en person som av någon anledning inte har egen försörjning.  Vi vill ha ett system där du som medborgare bara behöver gå till ett ställe men där får träffa professionella som har en bred samhällskunskap. Tillsammans görs en plan för hur du ska komma till egen försörjning.  Det kan handla om sjukvård/rehabilitering, utbildning eller något annat. Det här förhindrar att personer ramlar mellan stolarna och puttas ut ur system i ett grymt  Svarte-Petter- spel. Ekonomisk bas i den h är försäkringen ska vara ungefär den nivå som  socialnormen ligger på, med tillägg för bostad och barn. I övrigt ska försäkringen vara inkomstrelaterad. Syftet med det är att alla ska vilja vara med och betala till försäkringen så vi kan undvika en flora av privata försäkringsalternativ. Du kan läsa mer om förslaget i vårt politikdokument på hemsidan.

Vänliga hälsningar!

F!-Info”

Förslaget hen syftar på finns att läsa här: Feministiskt initiativ om ”En enhetlig och samlad social försäkring”

Det var kanske inte det svar jag hade hoppats på så jag valde att skicka ännu ett, som de inte hunnit svara på, men jag kommer uppdatera denna sida när/om jag får ett svar:

Hej,

Tack för svar.
 
Jag var mest intresserad av varför ni valde bort basinkomst. I ert förslag är det fortfarande arbetslinjen som gäller och rättigheter till drägligt liv blir fortfarande behovsprövade. Målet är alltså 100 % (iofs 30-timmarsvecka) arbete som norm? Jag ska läsa på om hur ni tänker men som det verkar så är det frågan om en försäkring (som vi kan välja eller välja bort?) som egentligen bara slår ihop de nuvarande systemen? Den som inte klarar kraven (som sätts upp av de professionella) blir då utan försörjningsstöd?
 
Bara så att jag förstår er rätt, ni måste ju få utforma er politik som ni vill. Vi (i ett av de nätverk kring basinkomst) diskuterade vilka partier som var för basinkomst och jag tog upp er då jag i övrigt håller med er i det mesta. Från mitt perspektiv så är basinkomst nyckeln till mycket i samhället, där kortare arbetstid och minskad masskonsumtion ingår. Men som sagt. Vill ni svara så är det mest intressanta varför ni valde bort basinkomst (argumenten), det är ju en fråga som diskuterats ganska länge inom Gudrun Schymans tidigare parti Vänsterpartiet (som slopats även där). Det kan helt enkelt finnas skäl och argument som kanske behöver belysas ur ett större perspektiv än vad som görs idag och jag fiskar lite efter dessa… 
 
Vänliga hälsningar
Andreas Meijer”
Innan jag avslutar så vill jag ha sagt att jag anser att F! är ett av de vettigare partierna som agerar på den svenska politiska arenan. Jag skriver inte detta för att bråka med dem utan för att kanske få in svar på varför basinkomst inte ses som en större fråga? Jag vill också säga att jag är lite besviken eftersom de skriver (i pdf:en om den enhetliga försäkringen:”Fi ska verka för en samlad social försäkring med enhetliga regler och fokus på
arbetet med individens väg mot arbetslivet och ekonomisk självständighet.”Jag tolkar det som att de inte bara vill fortsätta med arbetslinjen, de har arbetslinjen som mål.

Uppdatering 2014-02-03:

Jag fick svar från F!:

”Hej Andreas

Tack för ditt mail. Jag var med i den arbetsgrupp (är ff med i arbetsmarknadsutskottet) som diskuterade basinkomst. Vände och vred. För- och nackdelar. Och som ett feministiskt parti, självklart använde en feministisk analys: vad innebär basinkomst i praktiken för kvinnor. Och vi kom bl.a. fram till att basinkomst skulle riskera bli en kvinnofälla, ett slags maskerat vårdnadsbidrag. Mer om det senare.

Samlad socialförsäkring – nej, det är inte en försäkring man väljer till eller bort. Istället ett trygghetssystem där ingen ska falla mellan stolar. Som medborgare ska du aldrig bollas till arbetsförmedlingen som säger att du är för sjuk till F-kassan, som meddelar att du är för frisk. Mer i en skuggmotion http://feministisktinitiativ.se/wp-content/uploads/2013/11/fi_skuggmotion_reform-socialforsakring_2011.pdf

Först vill jag understryka att vi i våra diskussioner var helt överens om att basinkomst vore det mest demokratiska, utan hänsyn tagen till ev konsekvenser. Vi såg det som att alla människor har ett värde, som inte bestäms genom ett visst arbete, eller ett arbete ö.h.t. Utan genom att vara del i en helhet. Värde som medborgare.

Våra farhågor, ex:

Idag går främst kvinnor ned i arbetstid för att vårda äldre anhöriga. Den vård som inte samhället vill ge, lämpas alltså över på anhörig, inte minst på döttrarna. Hur kommer ex denna anhörighetsvård att förändras med en basinkomst, när det kan ges mer tid för vård? Och hur kommer ojämställdheten runt familjen påverkas.? Idag är det mest kvinnor som använder vårdnadsbidraget, hur många fler kvinnor kommer att vara hemma för att ta ansvara för hem och familj?

Blir basinkomst ett bekvämt sätt för samhället att fortsätta diskriminera invandrare? Istället för att ta krafttag mot etnisk diskriminering på arbetsmarknaden, erbjuds basinkomsten som försörjning. Funktionshindrade som idag har mycket stora problem att få arbete, erbjuds de basinkomst och samhället slipper ta sitt ansvar?

Jag är rädd för att man rekapitulerar inför samhällets misslyckande att skapa arbeten med schyssta arbetsvillkor. Idag har vi ett arbetslöshetsmaskineri, där administrationen kring arbetslösa kostar minst lika mycket som att skapa arbeten. Se ex skuggmotion om en ny arbetsmarknadspolitik http://feministisktinitiativ.se/wp-content/uploads/2013/11/skuggmotion._en_ny_arbetsmarknadspolitik.pdf

Jag sympatiserar i grunden med en basinkomst, men är rädd för att basinkomstförslaget är ett uppgivet svar på en fortsatt hög arbetslöshet. Att den kommer i tider när arbetslösheten slagit en förlamande järnring på politikerna. Vi behöver vara fler som jobbar och som arbetar kortare tid. Inte mer, som (allians)mantrat oftast lyder. De som jobbar går på knäna av för tung arbetsbelastning. De som står utanför, genomgår ständiga och kränkande kontrollstationer hos AF och a-kassan.

Hör gärna av dig framöver om basinkomst eller ngt annat. Vi behöver vara många som verkar för det goda i samhället, även om vi inte är helt  överens i alla frågor

Ha fortsatt bra helg!

Marita”

Ett svar som innehöll en hel del goda argument. Jag har också svarat F!:

”Hej Marita,

Tack för svar. Bra med lite rediga argument =).

Jag vill inte gå in på F!:s ideologiska bakgrund men det är helt klart en distans mellan att definiera den feministiska analysen enbart utifrån ett kvinnligt perspektiv. Jag kan önska att F! skulle utgå något mer från ett intersektionellt perspektiv överlag där jämlikhet mellan alla marginaliserade grupper fick inrymmas i debatten. Men det är bara en personlig reflektion (efter att ha läst på lite mer om F!).

När det gäller BI som kvinnofälla så förstår jag tankegången men håller inte riktigt med. Speciellt inte när det gäller lösningen. F! förespråkar en samlad socialförsäkring (likt en basinkomst) som enbart gäller personer som inte arbetar. Den grundläggande skillnaden är att F! ser arbetslinjen som norm och mål medan jag (och G) ser arbete som en möjlighet att öka det personliga konsumtionsutrymmet eller förverkligande av drömmar och verksamheter. Dock bra att alla ska få hjälp även om de inte uppfyller egentliga ”krav”. Vidare skriver du om vårdnadsbidrag och att det är kvinnor som främst går ner i arbetstid för att vårda äldre (och barn?). Så är det och det är en orättvisa som vi absolut bör arbeta för att utjämna. Det är så idag och den samlade socialförsäkringen är inget som kommer att verka på den arenan, eller har jag missat något? Ni skriver också:

”För att få reell jämställdhet måste istället helheten lyftas fram och ekonomin bli ett verktyg i arbetet med att ge människor möjligheter att leva ett fullödigt liv. Det handlar framför allt om att koppla varje människas rätt att vara ekonomiskt självständig och kunna ta ansvar för sitt liv, sin hälsa och sin miljö, till samhällets ekonomiska och demokratiska utveckling. Genom att fler får möjlighet att använda sin fulla potential ökar också utrymmet att skapa ett inkluderande samhälle, där alla får sina behov tillgodosedda, oberoende av kön, sexuell läggning, funktionsduglighet eller etnisk tillhörighet.” – http://feministisktinitiativ.se/wp-content/uploads/2013/11/A.-V%C3%A4lf%C3%A4rd-som-verktyg.pdf

För att komma dit går det att använda BI som verktyg. En ökad autonomi ger ökad jämlikhet. I samma veva går det att arbeta med skatteväxling för att jämna ut inkomstskillnader. Jag har inte riktigt hittat er lösning på den ojämlikhet som finns gällande hem/familj och kvinnans roll, men jag har svårt att tänka mig att det inte skulle gå att genomföra inom ramarna för BI. I annat fall är det som om vi skulle agera för att plocka bort alla bidrag som har med barn och familj att göra, med anledning att det är bidrag som främst tas av kvinnor (inklusive VAB och föräldrapenning etc.).

Tanken med BI är att få bort den cementerade bilden av yrkesarbete som den enda vägen till samhällelig trygghet. Väljer vi istället skatteväxling så kommer inkomster till staten via andra vägar än genom inkomstskatt, dock bör vi ha kvar de sociala avgifterna. Detta är något som delas av F! när jag läser er miljöpolitik: http://feministisktinitiativ.se/wp-content/uploads/2013/11/J.-Milj%C3%B6.pdf (speciellt punkt 4 och 6). I detta tillkommer också tanken på en fungerande välfärd, vilket är en annan nyckel till ökad jämlikhet. Om vi kan garantera att våra äldre får den vård och omvårdnad som de förtjänar så kommer vi inte behöva gå ner i arbetstid enbart för att vårda våra anhöriga. 

I F!:s del som handlar om välfärd som verktyg (länken längre upp) så står det att ni vill ha en sjukvård som är subventionerad (punkt 10). Den skulle till och med kunna vara helt fri, om det är vad det demokratiska samhället vill och är beredda att prioritera, istället för att företag ska få göra vinster på våra skattepengar:

”Vi anser att samhället bör tillhandahålla en grundläggande, säkerställd service som står fri från vinstintressen och korporativa nycker. Privatiseringspolitiken har bevisligen inte gjort verksamheter resurseffektivare. Den borgerliga strategin av utförsäljningar handlar istället främst om att rea ut allmännyttor för att hålla uppe omfördelningstakten till förmån för privata vinster och privatiseringsideologi.” –http://www.grona-partiet.se/vaar-politik/sammandrag/socialpoliti 

Skulle vi ha en fri välfärd, som fungerar, så kräver det att folk arbetar där. Det är en sektor som inte går att effektivisera och rationalisera mer i vinstsyfte utan en sektor som är, och kommer att vara, beroende av att folk arbetar där. Alltså en sektor som inte bara kan, utan behöver växa. Skulle den vara skattefinansierad så handlar det främst om skatteväxling men också om att vi inte längre tillåter att de vinster som kan göras, och görs, tas ut från verksamheten – oavsett om det är statliga eller privata aktörer som agerar. Vård av anhöriga blir alltså inte ett måste utan något som kan finnas inom välfärden som den är. Betänk de äldre som inte har några anhöriga som kan ta hand om dem (oavsett kön hos de äldre eller de som vårdar).

När det gäller andra marginaliserade grupper, som människor med annan etnisk bakgrund än svensk, så finns det inget i BI som kommer att göra läget mer negativt. I dag ser vi en marginalisering och diskriminering, som inte har någon egentlig lösning – varken nu eller på sikt. Införs BI så omfattas även dessa av en autonom grundtrygghet, vi får bort missunnsamheten mellan ”närande och tärande”:

Genom att flytta fokus och börda från de ”produktiva” till kollektivet så kommer finanserna att gå ihop. Detta jämnar också ut skillnader mellan människor som idag uppdelas som ”producenter” och ”bidragstagare”. Distinktionen tappar värde och ”parasiterna” är de som sitter i toppen, inte i botten. Saker som kan benämnas som ”lyx” kommer att öka kraftigt i pris. – https://andreasmeijer.wordpress.com/min-tolkning-av-en-gron-ideologi/2-2-ekonomiska-och-arbetsmassiga-omstallningen/

Öppnar vi samtidigt upp arbetsmarknaden (BI kan ses som ett gott incitament att gå ner i arbetstid, vilket skapar arbetstillfällen – inte ”nya jobb”) så blir det lättare att få jobb, oavsett bakgrund eller social tillhörighet.

Att ”skapa arbeten” är ganska svårt. Speciellt i en tid där vi har effektiviserat vår egen produktionssektor och flyttat ut produktion till andra länder. Den gamla principen om lönearbete enligt en viss timanställning och en produktionssektor som skall producera effektivt tillhör (i Sverige/väst/nord) en förlegad tanke. Det finns människor som måste utföra arbete, främst handlar det om att vi behöver människor för att ta hand om andra människor. När det gäller att producera produkter så skulle vi behöva flytta hem produktion, vilket jag förvisso inte är emot men som jag ser som svårt att genomföra både politiskt och marknadsmässigt. Jag skrev en något frustrerad text om den bakåtsträvande arbetsmarknad som marknaden och de politiska aktörerna verkar befinna sig i: https://andreasmeijer.wordpress.com/2014/01/30/bakatstravande-marknadskapitalister/

Precis som du skriver så måste marginaliserade personer utstå väldigt mycket för att få ta del av socialförsäkringarna. Skulle personerna lyckas få ett arbete som betalar några tusenlappar (tror det är 5000:-) så försvinner socialförsäkringen. Detta skulle inte ske i och med BI.

Jag håller på att sätta ihop en ”FAQ” när det gäller BI där frågor och kritik mot reformen bemöts. I nuläget diskuterar jag arbetsmarknadspolitiken ganska mycket (då det är en ”het potatis”). Du får gärna kommentera det jag skriver, speciellt de delar som du/ni inte håller med om.

Till helgen kommer jag befinna mig på en nationell basinkomstträff, där jag gärna diskuterar BI med alla möjliga. Du får gärna tipsa medlemmar i F! om den (jag ”står på scen” under lördagskvällen), speciellt de som är kritiska till BI och bor i/kan ta sig till Malmö. 

Vänligen

Andreas”

Det finns alltid en risk med denna typ av inlägg. En risk där det negativa tar all fokus från allt som är positivt. F! är radikalt och arbetar för jämlikhet/miljö/bra fördelningspolitik etc. Jag ser basinkomst som en av de viktigaste nycklarna dit, därav min besvikelse.

Annonser

5 thoughts on “Feministiskt initiativ och basinkomst

 1. För min del upplever jag inte att F! tar det intersektionella perspektivet på allvar, trots att de menar att de gör det, och att deras analys alltför ofta hamnar i särartsfeministiska domäner och ensidigt kvinnoperspektiv. Det viktiga är ju liksom att ingen diskrimineras. Det bör vara målet och maktanalysen för omfatta alla. Tycker därför inte att det är något vidare bra parti, även om jag önskar att det vore annorlunda.

  Baserar mitt uttalande på direkta erfarenheter från samarbeten och diskussion med representanter från F!.

 2. Jag tycker tvärtom att att F! är det enda partiet som tar det intersektionella perspektivet på allvar. Jag citerar Marita från brevet ovan:

  ”Blir basinkomst ett bekvämt sätt för samhället att fortsätta diskriminera invandrare? Istället för att ta krafttag mot etnisk diskriminering på arbetsmarknaden, erbjuds basinkomsten som försörjning. Funktionshindrade som idag har mycket stora problem att få arbete, erbjuds de basinkomst och samhället slipper ta sitt ansvar?”

  F!s arbetsmarknadspolitik går ut på att skapa jobb till alla, delvis genom att skapa fler jobb inom den offentliga sektorn, delvis genom en generell arbetstidsförkortning genom vilken det skapas fler arbetstillfällen inom alla sektorer. När det finns jobb för alla så kommer diskrimineringen att minska, idag kan unga och invandrare diskrimineras, inte för att de är odugliga till att jobba, utan för att det helt enkelt inte finns arbeten till alla. Alltså: av samma anledning som en basinkomst riskerar att bli en fälla för kvinnor riskerar det även att bli en fälla för utlands födda, rasifierade och personer med funktionsnedsättning. Samhället behöver inte ta sitt ansvar för att skapa jobb till alla.

  Men det är inte svårt att skapa fler jobb eller jobb till alla, enbart övertidsarbetet i Sverige beräknar TCO motsvara mellan 117 000 och 150 000 jobb. Det går även att skapa jobb även inom exempelvis jordbrukssektorn. Genom en nödvändig omställning till ett ekologiskt jordbruk skapas många arbetstillfällen samtidigt som vi gör en stor miljövinst. Detta eftersom ekologiskt jordbruk är mer arbetskrävande även om det är mer effektivt per areal. Kort sagt: massor med arbete finns att utföra.

  Genom att skapa en arbetsmarknad med många arbetstillfällen kommer vi tillrätta med många av de problemen som basinkomst är ett förslag till lösning på. Vi skapar en arbetsmarknad där anställningstrygghet och goda arbetsvillkor är i fokus. Detta är naturligtvis inte oförenligt med en basinkomst. Men att införa en basinkomst utan att samtidigt skapa arbetstillfällen till alla som vill ha tror jag riskerar att bli, precis som Marita skriver, en fälla för dem som idag står utanför arbetsmarknaden men som vill in, samt för dem som känner sig tvingade att ta hand om barn och anhöriga eftersom sjukvården och välfärden inte räcker till.

  • Hej Emma och tack för en analyserande kommentar,

   Nej basinkomst är inte tänkt att vara en brasklapp för att slippa ta tag i diskriminering. Den kopplingen är heller inte rimlig att göra. Basinkomst är en väg att gå när det gäller att nå arbetstidsförkortning (se gärna punkterna här: http://www.fria.nu/artikel/112219). Arbetstidsförkortning främjar arbetsdelning, alltså att vi delar på de arbeten som finns.

   En av de saker som jag inte håller med om när det gäller F! är att de vill ”skapa en arbetsmarknad”. Den behöver inte skapas, det handlar mer om att prioritera de arbeten som behöver göras (vilket förvisso är en del av den förda politiken inom F!) och satsa på yrken som verkligen behövs för att vi ska må bra (vård, skola, omsorg etc.).

   Du skriver: ”Samhället behöver inte ta sitt ansvar för att skapa jobb till alla.”

   Som om det är något samhället ens behöver göra. Det är inte full sysselsättning (vad nu det är) som är målet utan full grundtrygghet. Basinkomst är ett av de sätt (det enda vettiga som jag ser det) som främjar minskad arbetstid, arbetsfördelning och får marknaden att få ett överskott av arbeten – vilket får folk att inte behöva jobba som telefonförsäljare och liknande menlösa arbeten. Inte heller Fas 3 behöver finnas kvar eftersom denna ”sysselsättningshets” enbart kostar – i pengar och i hälsa (läs gärna denna: https://andreasmeijer.wordpress.com/2013/07/12/arbetsmarknadens-brister/).

   Problemet är knappast att det inte finns arbeten som skulle behöva utföras, problemet är att de inte prioriteras och de som nu arbetar inom eftersatta sektorer får slita sönder sig – vilket är normen. Ett tvång som har skapats eftersom det inte finns en grundtrygghet som tillåter oss att arbeta på en hälsosam nivå.

   Basinkomst kommer (som det verkar) att skapa arbetstillfällen bara genom sin existens. Vi kommer inte behöva arbeta 40 timmar per vecka för att kunna överleva. Vi kommer också att kunna arbeta 1-2 dagar i veckan utan att bli ifrågasatta – vi som kan arbeta kan göra det på våra egna villkor. Samtidigt kan vi främja småföretagande (vilket utgör drygt 90 % av Sveriges nuvarande företag) eftersom den som driver företaget kan fokusera på sitt företag till en viss del (det täcks upp av basinkomsten) och arbeta deltid med något annat – och fortfarande ha en rimlig inkomst (med tanke på vad du skrev om etnifiering/rasifiering).

   De som står utanför arbetsmarknaden (men som kan arbeta) gynnas avsevärt av en basinkomst! När det gäller sjukvården och att folk (främst kvinnor) vårdar anhöriga så är det en helt annat prioriteringsfråga som inte står i konflikt med basinkomst. Där är jag helt överens med F!. jag vill också att välfärden skall omfatta alla och att folk skall få den hjälp som behöver. Välfärden skall vara heltäckande, för alla och gratis.

   När det gäller F! som det enda intersektionella alternativet så håller jag med på många plan. Det är det bästa alternativet i Svensk storpolitik och jag ska inte gå in i den debatten. Jag håller inte med om allt och jag tycker att det är relevant att belysa F!:s styrelse där vi bara hittar en (1) man (http://feministisktinitiativ.se/om/styrelse/). Svaret på den frågan har varit skrämmande likt patriarkatets försvar när bristen på kvinnor har ifrågasatts… ”De (män/kvinnor) har inte tagit sin plats eller visat att de är kompetenta nog att vara med”… Det är ett misslyckande (speciellt när de inte ens försökt kvotera in män, vilket jag kan tycka är rimligt).

   Det finns dock många goda sidor och politiska förslag med F!, men allt är inte toppen. Dock har de något som saknas hos andra partier – en vision!

   Vänligen
   Andreas

 3. Ping: Rött ljus till Viralgranskaren om Fi | Opinionsbloggen

 4. Ping: Min röst i riksdagsvalet (och varför) | Världen, politiken och miljön

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s