Så lätt blir du rasist!

Hur kommer det sig att vi börjar skapa oss negativa uppfattningar om människor som är precis som vi? Otaliga experiment har genomförts inom detta forskningsområde. Det är dock ganska komplicerade saker som sker i all sin enkelhet, vilket gör att det är mycket lättare att tro på lögnerna än att inse att det är våra mänskliga faktorer som ligger bakom en hel del av den rasism som så enkelt genomsyrar vårt samhälle idag. Jag börjar med att visa några exempel på filmatiserade experiment. Vi börjar med ett som gick bra:

Det finns också en filmserie som fortsätter där Jane Elliott avslutade, den serien börjar här.

Ni som väljer att se klippet, och ser hela, kan ju notera hur ett barn väljer att slita sönder symbolen för segregering när experimentet är slut. Ett riskfyllt experiment som gjort i flera olika tappningar, exempelvis genom ”The Wave”:

Detta experiment fick avbrytas eftersom både läraren, som förmodade att jag visste vad han höll på med, insåg att det gått för långt när han tillät eleverna att behandla varandra så kränkande att det var långt över den lagliga gränsen…

Att känna till dessa experiment tillhör allmänbildning, hinner du inte se dem nu så borde du se dem någon annan gång. När du sett dem så kan du kritisera dem, inte förr.

En av de viktiga sakerna att ta med sig är att den värdering vi gör, av oss och av andra, är helt och hållet skapad av vår omgivning. Det finns väldigt starka krafter som arbetar för att normalisera rasism, för att göra dig och mig (vettiga, kritiska människor) till rasfixerade monster. Där etnicitet, utbildning, kön (allt som följer med sedan födseln) skall ses som en bra grund att bedöma människor på. Ju längre vi går i det spåret, desto längre kommer dessa värderingar att stämma överens med verkligheten – av två anledningar. Den första är att det är de saker som stämmer som faktiskt uppmärksammas: ”hen gör som hen gör därför att hen är ”svart/vit/tjej/kille/gul/kort/lång/rödhårig etc,”. Som om de medfödda egenskaperna skulle ha något med vårt agerande att göra. Den andra handlar om att de som utsätts för diskrimineringen börjar tro att de faktiskt är på ett visst sätt. Att vissa är: ”dumma/tjuvaktiga/fula/mindre värda etc.” bara baserat på deras medfödda egenskaper.

De som väljer att tro på sådant brukar också emotsätta sig en förklaring som grundas i det sociala. De brukar anse att marginaliserade människor har chansen att klara sig lika bra som de som tillhör normen. Visst, i vissa fall är det så. I många fall brukar de som klarar av sin sociala klassresa bli ett gott exempel – inte likvärdig de som föds in i sin sociala klass, men inte lika dålig som de ”på botten”. De flesta har nog hört berättelser om ”den duktiga invandraren” som kämpat sig upp, eller barnet till missbrukaren som minsann blev revisor – eller vad det nu kan vara. Självfallet är det så. Självfallet finns dessa. Det speciella är inte att de klarade det utifrån sina förutsättningar. Det speciella är att vi har blivit vana vid att vissa människor inte ska ha samma förutsättningar som alla andra, att vissa är mindre värda – på grund av vem de föds som…

Den som kämpar för lika rättigheter brukar kallas ”PK” eller ”kulturmarxist” i vissa kretsar. Nuförtiden har också benämningen ”antirasist” börjat användas som ett skällsord. OK… Vad är motsatsen? Rasist… Är det positivt då eller? Är det positivt att inte stå upp för lika rättigheter, att inte våga uttrycka en vilja om ett samhälle där vi värderar människor utefter deras handlingar/gärningar istället för deras medfödda egenskaper.

Kom ihåg att vi (människan) är väldigt lätt att förvilla och manipulera, ofta genom enkla medel. En slöjridå av enkla lösningar kan vara bekväm att inte vifta bort, men konsekvenserna kan bli fruktansvärda. Kritisera allt du hör, ser och läser. Tänk två gånger om det finns en agenda bakom. Bilda dig en egen uppfattning utan att döma människor efter kriterier som de inte på något sätt kan påverka själva. Med det sagt så vill jag också säga att: ”En idiot är en idiot”, oavsett etnicitet, klass, kön, status eller utbildning. Våga möta dessa utan att låta människor gömma sig bakom sina självuppfyllande epitet.

Mer i ämnet:

Några ord i den Sverigevänliga debatten

En föreläsning om epitet

Denna bloggs inlägg om rasism

Annonser

25 thoughts on “Så lätt blir du rasist!

 1. Rasism är bara en förlängning av den biologiskt förankrade främlingsfientligheten. Det är därför det är så enkelt att framkalla det hos en stor del av befolkningen. Tittar man globalt så är Sverige egentligen ett extremt land när det kommer till jämställdhet och antirasism. Sen att vi i absoluta termer inte värderar kön och ursprung lika är väl det många fastnar vid. Frågan är vad som är ett mänskligt beteende och hur mycket vi kan förändra det. Hur stark biologisk förankring har könsroller och rasism? Vad krävs för att minimera dessa saker? Exempelvis kan vi se att samhällskriser ökar risken för rasism.. Isf är ju ett hållbart samhälle något viktigt för att undvika rasism.

  Sen förstår jag inte varför du skriver ”etnicitet, utbildning, kön”. Hur kommer utbildning in i bilden? Utbildning, oavsett om den är formell eller ej, är ju viktigt och ett bra sätt att avgöra om en individ är lämpad för en uppgift eller ej. Det skiljer sig helt från etnicitet och kön.

  Vidare skriver du:

  ”Som om de medfödda egenskaperna skulle ha något med vårt agerande att göra”.

  Nu finns det väldigt mycket forskning som visar att vi som individer inte är oskrivna blad. Våra medfödda egenskaper påverkar vårt agerade. Sen betyder det inte att de har koppling till vårt utseende. Men exempelvis IQ, religiositet, de fem stora personlighetsdragen, mm anses ha en biologisk komponent sen påverkas de givetvis också av miljöfaktorer. Förändringen av en enda gen kan göra att en person mycket lättare brukar våld mot sin omgivning.

  Angående politiskt korrekthet så är det visserligen ett uttryck som ofta används i exempelvis högerextrema kretsar för att anklaga medier för att ”mörka sanningen om invandrare” men i grunden har det en annan mildare betydelse. Det syftar på när exempelvis medier eller politiker ger en vinklad eller falsk verklighetsbeskrivning för man anser att den mer objektiva bilden kan missgynna utsatta grupper. Ett problem med detta är att en viktig egenskap hos makthavare är att de är ärliga och transparenta. Och när det inte sker så tappar allt fler förtroende för makthavarna. Ett annat problem är att det blir svårare lösa de problem som egentligen finns men som man döljer eftersom man anser att det kan skada utsatta grupper. I grunden så strider det dessutom både mot konsekvensneutraliteten och de pressetiska reglerna. Det media och politiker gör idag är blir sannolikt ett tveeggat svärd.

  Att Sverigedemokraterna går framåt är sannolikt en effekt av detta. En bieffekt är den gamla retoriska kännedomen att angrepp kan leda till motsatt effekt, speciellt om den som angriper saknar förtroende hos åhörarna. Eftersom medier och politiker länge missbrukat sitt förtroende så innebär det att när de sedan går till angrepp mot Sverigedemokraterna – tex i järnrörsskandalen – så får det motsatt effekt hos många. De ställer sig helt enkelt på Sverigedemokraternas sida. Jag tror det var därför som SD gick framåt trots det breda angreppet mot dem.

  Angående politisk korrekthet så hade Sveriges radio en intressant programserie för några år sedan, den ger flera olika perspektiv på begreppet: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1253&artikel=2701684

  Sen är min erfarenhet att de som kallar sig antirasister ofta faktiskt är kontraproduktiva och skrämmer folk till exempelvis Sverigedemokraterna. Det beror på att de likt rasisterna har en ganska svartvit syn på saker och ting. De förnekar ofta att det finns problem med invandringen och det är inte ovanligt att rasistkortet flyger upp enbart för att man inte är politiskt korrekt. Exempelvis när jag skrev denna debattartikel så blev jag kallad för rasist av diverse vänsteranhängare (och då har jag själv varit vänster länge): http://gd.se/ledare/debatt/1.6045008-oecd-generaliserar-om-invandringen?articleRenderMode=article_full_discussion

  Problemet är inte antirasismen i sig utan att de som kallar sig för antirasister ofta agerar alldeles för dogmatiskt. Enligt vissa i denna grupp verkar det inte som om invandring får beskrivas som något negativt. Det kan även vara så att de prioriterar invandrare framför utsatta svenskar och det sticker i ögonen på många. Det anses inte som rättvist, det kanske till viss del beroende på den naturliga grupptillhörighetskänslan som är ännu mer fundamental än främligsfientligheten. Dvs svenskar känner sympati med andra svenskar (inte nödvändigtvis etniska svenskar men svenska medborgare med svenska värderingar) och när politiker eller medier (som många saknar förtroende för) inte i första hand bryr sig om den egna gruppen så blir det protester och missnöje.

  Sen håller jag med om att kritiskt tänkande är viktigt. Jag förespråkar själv att man inför filosofi eller kritiskt tänkande på skolschemat.

  • Hej Andreas,

   Ska ge ett kort svar nu och kanske ett längre imorgon.

   Jag har inte sett forskning som visar att rasism är medfött, däremot är det ett mänskligt drag att värdera människor olika beroende på förhållande/distans till dem (familj först etc.). Vi gör också en jämförelse med ”de andra”.

   Gällande utbildning så var jag lite otydlig. Vad jag menade var att dessa saker (utbildning inkl.) inte är en rimlig grund för vår bedömning av värde (värde som människa).

   Ja, begreppen är omdiskuterade, dock finns en tydlig motpol till ”antirasist”, vilket är ”rasist”. Oavsett hur det används…

   Jag ska försöka hinna läsa dina länkar under morgondagen och återkomma med svar.

   Vänligen
   Andreas

   • Hej!

    Nu sa jag inte att rasism var medfödd, jag sa att den var ”en förlängning av den biologiskt förankrade främlingsfientligheten” och sedan ställde jag en filosofisk fråga som jag själv inte har svar på:

    ”Hur stark biologisk förankring har könsroller och rasism?”

    Rasismen grundar sig till viss del på den biologiska inställningen till det som är bekant och det som är främmande. Men vad som är bekant och vad som är främmande bestäms till stor del under vår uppväxt. I tonåren blir amygdala i det limbidiska systemet mer aktiv i att bestämma vad som är främmande och vad som inte är det. Forskning visar att de som har tidigare erfarenheter (ej negativa sådana) av andra etniska grupper kommer att visa mindre tendenser för rasism mot dessa grupper. Man har även sett att de som under uppväxten har erfarenheter av många olika etniciteter får en försvagad aktivitet i amygdala. Dessutom finns det stora individuella skillnader i hur aktiv amygdala blir oavsett erfarenheter av andra etniciteter. Vissa har alltså lättare att utveckla rasism än andra.

    Därför är det sannolikt att rasismen i sig har en biologisk komponent men en komponent som går att störa ut genom erfarenheter. Problemet är att alla inte får tillräckliga erfarenheter av andra etniciteter. Och blandar man in kulturella skillnader så blir det en ganska stor andel av samhället som inte får eller har fått någon erfarenhet under sin uppväxt. Exempelvis visar forskning från Uppsala universitet att var tredje svensk aldrig interagerar med utomeuropeiska invandrare.

    Sen går du in på social proximitet och det är även en form av bekantskap. Det är naturligt att vi värderar vänner och familj högre än andra men det stannar inte där utan man lär även tänka på vad jag beskrivit ovan.

    När det kommer till värderingar så är det tyvärr så att det bara är värderingar. Det går inte vetenskapligt eller logiskt att bevisa att det är orimligt att värdera människor utifrån deras utbildningsnivå. Det är just för att det är en värdering. För en företagare, för den offentliga ekonomin, för demokratin och indirekt välfärden samt medborgarna så kommer människors utbildningsnivå vara en viktig och ibland avgörande faktor.

    Inom filosofin har man länge diskuterat detta med människovärde och det man brukar kunna komma överens om är att människor har lika rättigheter men inte att de har lika värde eftersom de inte har det i praktiken. Människor behandlas olika baserat på kön, inkomst, härkomst, utseende och mycket annat. Däremot har de flesta värderingen att människor ”bör” vara lika mycket värda och att det är något vi därför behöver sträva efter genom tex minskad diskriminering.

    En felaktig översättning har sannolikt också bidragit till att vi i Sverige diskuterar människors lika värde mer än på andra håll. I FNs deklaration om de mänskliga rättigheter står det:

    ”All human beings are born free and equal in dignity and rights”

    I Sverige har man översatt det till:

    ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”

    Men en korrekt översättning är:

    ”Alla människor är födda fria och lika i värdighet och rättigheter”

    Visst är rasism en motpol till antirasism, båda dessa begrepp missbrukas dock i den grad att de i den offentliga debatten ofta tappar sina egentliga betydelser. Rasistkortet överutnyttjas och antirasister beter sig ibland rasistiskt. Sen finns det givetvis rasister och antirasister men när man granskar vad som sägs i debatterna så blir gränserna väldigt otydliga.

   • Hej Andreas,

    Tack det var intressant att läsa.

    Det biologiska finns med, det är väl därför det är så lätt att implementera ett diskriminerande tankemönster i oss (alla människor utan uppdelning i etnicitet). Jag delar din tanke på att erfarenheter kan motverka rasism (kanske för att det tidigare okända blir känt…?).

    Visst värderar vi människor olika beroende på vår relation till dem och beroende på deras kvaliteter. Att däremot mena att vissa inte har rätt till drägliga liv eller är ”underlägsna” (ex folkgrupper/kön etc.) är en helt annan sak och, enligt mig, en dålig bedömningsgrund.

    När det gäller utbildning så handlar det, som du skriver, om värdet i, eller för, samhället. Däremot bör det inte påverka (obs. BÖR) hur vi värderar människans värde som människa, dennes grundläggande rättigheter och en del av det kollektiva människosläktet.

    Nåväl.

    Tack för mycket givande kommentarer.

    Vänligen
    Andreas

 2. Ditt inlägg är inte övertygande.

  Ta tex. ”Det finns väldigt starka krafter som arbetar för att normalisera rasism, för att göra dig och mig (vettiga, kritiska människor) till rasfixerade monster. ”—ett extremt påstående som inte täcker sig med mina erfarenheter och stor i stark kontrast till den extrema politiska korrekthet som dominerar svenska medier och den svenska skolan (dvs. dem troligen starkasta åsiktsbildarna). För detta påstående ger du inga argument.

  Ett annat exempel är

  ”Den som kämpar för lika rättigheter brukar kallas ”PK” eller ”kulturmarxist” i vissa kretsar. Nuförtiden har också benämningen ”antirasist” börjat användas som ett skällsord. ”

  PK-beteckningen har inget med lika rättigheter att göra. En fullständig analys av begreppet torde kräva en hel uppsats, men för att ta några exempel som kan leda till denna beteckning:

  o Att censurera eller skriva om klassiska böcker för att det historiskt korrekta språket kunde stötta någons känslor.

  o Att utgå från anklagelser riktade mot tex. en individuell invandrare är oberättigade och/eller begrundade i rasism—utan att pröva fakta.

  o Att förvägra dem som har ”obekväma” åsikter (tex. SD) yttrandefrihet och andra demokratiska rätter.

  ”Kulturmarxist” har en betydelse som ligger ännu längre bort. Överförenklat handlar det om klassiska marxister som ser vårt handlade som ytterst starkt styrt av kultur (i en vid mening). Detta dels som förklaringsmodell, dels som ansatspunkt för deras försök att ändra samhället (tex. genom att styra media, skola, …) De flesta användningar av ordet som jag har sett har varit kompatibla med denna mening, möjligen i kombination med en implicit anklagelse av att ha förlegade åsikter och/eller ha en ”holier than thou” attitude.

  Vad angår antirasister hänvisar jag till http://michaeleriksson.wordpress.com/2010/11/04/haters-haters-everywhere/

  En intressant punkt är din utsaga:

  > ”En idiot är en idiot”, oavsett etnicitet, klass, kön, status eller utbildning.

  Denna är korrekt, men missar poängen att de som kallar en idiot för ”idiot” ”oavsett etnicitet, klass, kön, status eller utbildning” ofta blir anklagade för sexism, racism, eller liknande. (Jmf. ovan.)
  Därutöver kan vi inte blunda för det faktum att olika grupper kan ha olika egenskaper och att detta i allmännare fall kan vara av en central betydelse. Den som tex. ser skillnaden i manliga och kvinnliga Nobelpristagare som ett bevis för Patriarkat, kvinnoförtryck, eller liknande, utan att ens se en biologisk skillnad som en möjlighet är grovt ovetenskaplig och fördomsfull.
  I många fall är det inte ens relevant om skillnaden har en kulturell eller biologisk grund—skillnaden i sig kan vara viktig. Detta tex. när det handlar om att utveckla en strategi för att bekämpa ett visst problem.

  • Hej Michael,

   Tack för att du tar dig tid att skriva.

   Jag ska försöka svara så konkret jag kan:

   ”Ta tex. ”Det finns väldigt starka krafter som arbetar för att normalisera rasism, för att göra dig och mig (vettiga, kritiska människor) till rasfixerade monster. ”—ett extremt påstående som inte täcker sig med mina erfarenheter och stor i stark kontrast till den extrema politiska korrekthet som dominerar svenska medier och den svenska skolan (dvs. dem troligen starkasta åsiktsbildarna). För detta påstående ger du inga argument.”

   – Kanhända att påståendet ses som extremt men vi kan se hur bloggar som Avpixlat, Exponerat, Fria Tider etc. arbetar för att förvränga verkligheten. Implicit normaliserar de en mentalitet som skapas i dessa forum (inte minst hur normalt det är med nedsättande kommentarer och nedsättande språkbruk i kommentarsfälten, vilket inte tas bort av moderatorerna). Det är vad jag menar (i samklang med hundratals mindre bloggar och åsiktsmaskiner som har främlingsfientlighet som grogrund). De krafter som ligger bakom detta är starka och de kämpar hårt för att få människor att dela deras världsbild (om inte så är det för att ”du” inte förstår eller kan se ”sanningen” – vilken de anser att de representerar). Jag har tidigare gjort inlägg som visar hur ex. Avpixlat filtrerar information till ”En ocensurerad sanning”: https://andreasmeijer.wordpress.com/2013/07/25/lakare-pratar-inte-arabiska-och-kan-inte-mutas-ramaskri/

   ””Den som kämpar för lika rättigheter brukar kallas ”PK” eller ”kulturmarxist” i vissa kretsar. Nuförtiden har också benämningen ”antirasist” börjat användas som ett skällsord. ”

   PK-beteckningen har inget med lika rättigheter att göra. En fullständig analys av begreppet torde kräva en hel uppsats, men för att ta några exempel som kan leda till denna beteckning:

   o Att censurera eller skriva om klassiska böcker för att det historiskt korrekta språket kunde stötta någons känslor.

   o Att utgå från anklagelser riktade mot tex. en individuell invandrare är oberättigade och/eller begrundade i rasism—utan att pröva fakta.

   o Att förvägra dem som har ”obekväma” åsikter (tex. SD) yttrandefrihet och andra demokratiska rätter.”

   – Det finns säkert många definitioner av PK, beroende av kontext och intentioner med användandet av begreppet. Jag valde att ta den enkla vägen och använda mig av Wikipedia:

   ”Politisk korrekthet, alternativt PK, är ett begrepp som betecknar språkbruk, idéer, politik och beteenden som eftersträvar att minska negativa sociala och institutionella konsekvenser på grund av kön, etnicitet, kultur, sexuell läggning, religiös tro, ideologisk uppfattning, funktionsnedsättning, ålder, med mera.[1][2]” – Länk: http://sv.wikipedia.org/wiki/Politisk_korrekthet

   Vidare skriver du:
   ””Kulturmarxist” har en betydelse som ligger ännu längre bort. Överförenklat handlar det om klassiska marxister som ser vårt handlade som ytterst starkt styrt av kultur (i en vid mening). Detta dels som förklaringsmodell, dels som ansatspunkt för deras försök att ändra samhället (tex. genom att styra media, skola, …) De flesta användningar av ordet som jag har sett har varit kompatibla med denna mening, möjligen i kombination med en implicit anklagelse av att ha förlegade åsikter och/eller ha en ”holier than thou” attitude.”

   – Samma sak gäller kulturmarxism:

   ”Kulturmarxister betraktar traditionella västerländska samhällsnormer som rör exempelvis kärnfamiljen, könsroller, sexualitet, ras, nationalism och andra former av kulturell identitet som förtrycksmekanismer som legitimerar en rådande hierarki.[1] Begreppet används ibland av konservativa i USA som ser kulturmarxismen som en metod för att angripa den västerländska civilisationen och kristendomen, men det är inte klarlagt vem som myntade uttrycket.[2][3] – Länk: http://sv.wikipedia.org/wiki/Kulturmarxism

   Att synliggöra och vilja jämna ut maktstrukturer som inte är direkt kopplade till ekonomi är, enligt mig, inte fel.

   Gällande det du skriver om ord och generaliseringar (antirasist) så skulle jag vilja hänvisa till när begreppet faktiskt började användas, och av vem? Begreppet finns på engelska (http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-racism) vilket helt enkelt handlar om att bekämpa orättvisor baserade på rastänk. Att bekämpa rasism. När begreppet används som skällsord så undrar jag stilla: ”vad är motsatsen till antirasist, och vem är det som tar avstånd från begreppet ”antirasist”?”.

   I det sista stycket håller jag med. På samma sätt som vi inte ska (enligt mig) diskriminera genom medfödda epitet så ska vi inte heller kunna gömma oss bakom dem. Det är viktigt att kritiken riktas mot ex. en begången gärning, inte som brukligt (hos den ovan nämnda anti-antirasistmedia) hitta förklaringar i det medfödda.

   Vänligen
   Andreas

   • Från dina tre exempel (Avpixlat, Exponerat, Fria Tider), känner jag bara den sista och har inte besökt den på flera år. Mitt intryck var dock inte att Fria Tider skulle vara värre än många ”anti-rasistiska” eller feministiska bloggar eller en del inlägg från Expo som jag har läst. Jag hade tom. några månader denna blogg på min ”blogroll” (som på den tiden hade ett fixerat antal bloggar, varav den äldsta borttogs när en ny tillkom)—just för att den _breddade_ debatten. Ja: Fria Tider i sig var rätt ensidig. På samma gång hjälpte den dock till att den mycket ensidiga rapporten och debatten i ”standardmedia” utvidgades med avvikande meningar. Här får vi inte glömma att det finns många frågor om invandringen som är i behov av en legitim debatt, vilken tidvis har förhindrats genom denna ensidighet.

    Definitivt är klart att dessa tre bloggar även i summan är betydligt svagare än de motsvarande politiskt korrekta krafterna.

    > om inte så är det för att ”du” inte förstår eller kan se ”sanningen” – vilken de anser att de representerar)

    Just denna argumentation/detta tankesätt känner jag huvudsakligen från olika PK- eller vänsterområden. Feministerna är till del direkt vidriga, där kvinnor som inte vill se ”Patriarkatet” ses som dumma, oinformerade, eller ofta tom. som bevis för hur starkt ”Patriarkatet” är… Den svarta rörelsen i USA är en annan stark företrädare.

    I resten av din kommentar tror jag att du helt enkelt missade min poäng: Begrepp som tex. ”PK” eller ”kulturmarxist” används _inte_ om dem som kämpar för lika rättigheter utan om dem lägger ett visst begreppsrelevant förhållande i dagen. Jmf. mina exempel för PK. Som analogi: RAF kallades inte terrorister för det de ville uppnå—utan för dem handlingar som de utförde. Den exakta definitionen är inte det viktiga, utan att beteckningarna används a. av en helt annan grund än du säger, b. i regel med en hög grad av legitimitet. (I stark kontrast med tex. hur många ”anti-rasister” till del förvrider begrepp, tex att någon som är emot en hög invandring kallas ”invandrarfientlig” eller att någon som faktiskt är invandrarfientlig kallas ”nazist”.)

    Att ”anti-rasist” i allt högre grad ses som något negativt har en besläktad grund: De som kallar sig själva ”anti-rasister” lägger till del ett mycket negativt beteende i dagen, tex. genom att kasta ägg på meningsmotståndare istället för att föra en saklig och fair debatt. Det uppstår sedan en naturlig betydelseförskjutning och/eller detta beteende blir vad många föreställer sig när de hör ordet. (Om detta är rättvis mot dem anti-rasister som uppför sig bättre kan man sedan diskutera. Det handlar dock om en naturlig språklig process som anti-rasisterna som grupp själva har förorsakat.)

    > Att synliggöra och vilja jämna ut maktstrukturer som inte är direkt kopplade till ekonomi är, enligt mig, inte fel.

    Detta är dock inte summan av vad kulturmarxism innebär. Jmf. ditt eget citat och min förra kommentar. En relaterad viktig fråga här är naturligtvis till vilken grad dessa maktstrukturer överhuvudtaget existerar—och om man försöker ”jämna ut” något som inte existerar kan det bli mycket fel… (Att kvinnor arbetar mer med barn och män mer med maskiner skulle a priori kunna vara ett result av tex. maktstrukturer. Dock finns det starka bevis för biologiska skillnader och medfödda preferenser, vilka förklarar en stor del, kanske praktiskt allt, av skillnaden. Vad blir resultaten om vi trots detta agerar som om diverse maktstrukturer måste undanröjas så att vi har lika många av båda könen i alla yrken?)

   • Hej igen Michael,

    När det gäller de exempel jag tar upp så är var och en av dessa bloggar/sidor en stark kraft. Fokus ligger på främlingsfientlighet, vilket är syfte och grund. I maktförhållandet mellan vanlig media så är den vanliga media större, men det var inte i jämförelse med vanlig media utan som åsiktsskapare. Det kanske går att hitta lika mycket fel i vanlig media men den rör bredare ämnen och består av fler kanaler, dessa rör ett område och rapporterar enbart om negativa konsekvenser med invandring/mångkultur.

    När det gäller att ”se sanningen” så har jag stött på detta väldigt många gånger. Som om de, vilka har just Avpixlat, FT etc. skulle ha en relevant och objektiv bild av vissa samhällsföreteelser, medan mitt ifrågasättande enbart grundar sig i ignorans – detta kan också synas i kommentarsfält.

    Nej jag vet att PK inte används som det ska… Eller kulturmarxism/antirasist. Det är precis vad jag menar. Jag skulle benämna mig som politiskt korrekt i många lägen, se vitsen med en kulturmarxistisk utgångspunkt (även om jag skulle kalla den ”intersektionell”). Jag är också en hängiven antirasist då jag aktivt väljer att vara emot rasism. Dock används dessa begrepp som något negativt och med en medvetet tolkningsbar betydelse. Jag kan förstå PK, då det kan innebära att en ”inte får tala om vissa saker för det är inte PK” etc. När det gäller antirasism så kan jag inte se hur ordet kan användas negativt av någon annan än en faktisk rasist, hur de än vrider på betydelsen och hur gärna de vill utmåla alla som kämpar mot rasism som en homogen (gärna våldsam) grupp.

    När det gäller maktstrukturer så kan jag bara säga att jag är helt säker på att de finns, på att de är mer djupgående än vad som ens kan presenteras i forskning (vi kan förmodligen enbart närma oss en karakterisering av strukturen) och på att detta formar hela vår sociala och kulturella kontext. Just nu sitter jag med mitt exjobb som just diskuterar detta, vill du ha mer info så är det bara att säga till. Men att maktstrukturerna existerar är jag fullständigt övertygad om, vilket akademierna också är (dvs. den moderna vetenskapen). Att förlöjliga detta genom att sätta nedvärderande epitet på dem som påpekar detta är kränkande, enligt mig.

    Dock finns biologiska skillnader, så är det och det skall heller inte förringas. Dock finns (vad jag vet) ingen hållbar empiri som kopplar intresse till biologi (kan vara för att vi inte har några människor som inte kan agera utanför sin sociala kontext). Vi blir som vi umgås, bemöts och förväntas agera enligt de normativa föreställningar som finns kring våra medfödda och sociala epitet – vilket än mer stärker bilden av just dessa epitet (ex. kön, klass, etnicitet, habitus). Se gärna kommentaren från Andreas Larsson här ovan.

    Kontenta: jag hävdar att det finns starka rasistiska krafter, vilka vill påverka opinionen att gå deras väg (se gärna det övergripande politiska läget i Europa).
    Ord som generellt anses positiva håller på att tas över av dessa krafter, vilka menar att de har någon form av tolkningsföreträde för vad begreppen ”egentligen” innebär – frånkopplat normativ begreppsuppfattning.
    Maktstrukturer finns och är så sammanvävda med våra biologiska förutsättningar att en direkt uppdelning mellan dem inte går att göra. Däremot kan vi se på vissa små delar för att skapa oss en bild (är det biologiskt eller socialt när det gäller hur vi ställer oss till färger, kläder, böcker, förebilder etc.?).

    Vänligen
    Andreas

   • (Ursäkta för det sena svaret. Pga. av en trasig dator har jag inte surfat privat på en tid.)

    > När det gäller de exempel jag tar upp så är var och en av dessa bloggar/sidor en stark kraft.

    Kraft, ja; stark kraft, nej. (I varje fall inte i jämförelse med motståndarna och mass media.)

    > Fokus ligger på främlingsfientlighet, vilket är syfte och grund.

    Här drar du deltagarna över en kamm på ett orättvist sett. Motivationer varierar starkt, och inkluderar tex. legitim oro över dem verkningar en stark invandring kan ha på välfärdssamhället eller problem med islamistiska strömningar. Om inte annat finns ju Hanlon’s Razor.

    > I maktförhållandet mellan vanlig media så är den vanliga media större, men det var inte i jämförelse med vanlig media utan som åsiktsskapare. Det kanske går att hitta lika mycket fel i vanlig media men den rör bredare ämnen och består av fler kanaler, dessa rör ett område och rapporterar enbart om negativa konsekvenser med invandring/mångkultur.

    Jag ser ingen större relevans i den invändningen. Dels är det inte sagt att en ”kraft” alltid ska likställas med en viss informationskanal, tex. för att en viss rörelse använder flera olika kanaler och kanaler används av flera rörelser. Dels kan tex. en tidning driva flera olika frågor, inte domineras av en enskild av dessa, men ändå ge åsikterna till dem enskilda frågorna mer spridning i befolkningen än tex. ”Fria Nyheter”.
    Dessutom finns det även just ensidiga krafter med stort inflytande i andra riktning (tex. Expo).

    > När det gäller att ”se sanningen” så har jag stött på detta väldigt många gånger. Som om de, vilka har just Avpixlat, FT etc. skulle ha en relevant och objektiv bild av vissa samhällsföreteelser, medan mitt ifrågasättande enbart grundar sig i ignorans – detta kan också synas i kommentarsfält.

    I den mån detta gäller, gäller det i båda riktningar. Jag skulle tom. påstå att ett av dem största problemen i PK-familjen, till del på vänsterkanten i allmänheten, är just att man anser sig ha ett ej förhandlingsbart tolkningsföreträde eller tror att man själv nästan per definition är ”upplyst” medan motståndarna över hela linjen är ignoranter.

    > Nej jag vet att PK inte används som det ska… Eller kulturmarxism/antirasist.

    Jag tror att du missar poängen, nämligen att om människor som hävdar sig vara X lägger ett beteende i dagen som inte är OK, då kommer andra att med tiden se X som något negativt. Härvid måste man även betänka att ord med tiden förändras i betydelse. Detta är till del olyckligt—men även omöjligt att undvika.

    Just vad PK angår är det tveksamt om det någonsin var ett positivt begrepp: Ursprungligen var det ju ett något nedsättande begrepp för ”renläriga” Stalinister inom kommunismen.

    > Det är precis vad jag menar. Jag skulle benämna mig som politiskt korrekt i många lägen, se vitsen med en kulturmarxistisk utgångspunkt (även om jag skulle kalla den ”intersektionell”). Jag är också en hängiven antirasist då jag aktivt väljer att vara emot rasism. Dock används dessa begrepp som något negativt och med en medvetet tolkningsbar betydelse. Jag kan förstå PK, då det kan innebära att en ”inte får tala om vissa saker för det är inte PK” etc. När det gäller antirasism så kan jag inte se hur ordet kan användas negativt av någon annan än en faktisk rasist, hur de än vrider på betydelsen och hur gärna de vill utmåla alla som kämpar mot rasism som en homogen (gärna våldsam) grupp.

    I en större bild är även viktigt att det exakta ord som används är mindre viktigt än det som faktiskt menas—och om självutnämnda ”anti-rasister” gör dumheter kan de inte skylla på andra om det finns en ”anti-anti-rasist” reaktion. Inte heller kan man sluta att de senare vore rasister, då det ju inte (nödvändigtvis) vänder sig mot den verkligt anti-rasistiska aspekten utan mot andra faktorer, tex. att oliktänkande partier behandlas på ett grovt odemokratiskt sett (jmf. tex. SD i förra valet).

    Som Forest Gump brukade säga: Stupid is as stupid does. Eller ta Shakespeare: What’s in a name? that which we call a rose By any other name would smell as sweet;
    (Citerat från http://en.wikipedia.org/wiki/A_rose_by_any_other_name_would_smell_as_sweet )

    > När det gäller maktstrukturer så kan jag bara säga att jag är helt säker på att de finns, på att de är mer djupgående än vad som ens kan presenteras i forskning (vi kan förmodligen enbart närma oss en karakterisering av strukturen) och på att detta formar hela vår sociala och kulturella kontext. Just nu sitter jag med mitt exjobb som just diskuterar detta, vill du ha mer info så är det bara att säga till. Men att maktstrukturerna existerar är jag fullständigt övertygad om, vilket akademierna också är (dvs. den moderna vetenskapen). Att förlöjliga detta genom att sätta nedvärderande epitet på dem som påpekar detta är kränkande, enligt mig.

    Här måste vi dock skilja på två fenomen, nämligen maktstrukturer som ett legitimt socialvetenskapligt koncept med potentiellt legitim forskning och det typiska användandet av ordet: ”Struktur” är i den starkt övervägande användningen ett retoriskt trick, ett billigt slagord, eller ett halvförstått koncept som används på ett papegojartigt sätt. Kasta tex. en blick på en typisk feministisk blogg.

    Att strukturer i en strikt vetenskaplig definition existerar, det är nästan en tautologi. Vilken verkar de har, osv., där finns det dock diskussionsutrymme. Att i feministisk art se tex. skillnader i yrkesval som uteslutande bestämmt av strukturer, utan att betänka den mycket starka möjligheten att biologiska skillnader spelar in, förblir tokigt även vid existensen av strukturer.

    > Dock finns biologiska skillnader, så är det och det skall heller inte förringas. Dock finns (vad jag vet) ingen hållbar empiri som kopplar intresse till biologi (kan vara för att vi inte har några människor som inte kan agera utanför sin sociala kontext). Vi blir som vi umgås, bemöts och förväntas agera enligt de normativa föreställningar som finns kring våra medfödda och sociala epitet – vilket än mer stärker bilden av just dessa epitet (ex. kön, klass, etnicitet, habitus). Se gärna kommentaren från Andreas Larsson här ovan.

    Det finns tex. undersökningar som visar att spädbarn av olika kön ger ansikten och mobiltelefoner (vill jag minnas att det var) olika mycket uppmärksamhet, eller att flickor som i livmodern har sett en förhöjd testosteronnivå längre fram har blivit ”tomboys” (vad det nu kan heta på svenska). Härutöver vore det ytterst märkligt om män och kvinnor _inte_ skulle ha olika tendenser om man betänker evolutionen och det heterogena rollfördelningen som människan samt föregångare har haft. Bevisbördan ligger här entydigt hos dem som vill förneka ett biologiskt inflytande.

    > Kontenta: jag hävdar att det finns starka rasistiska krafter, vilka vill påverka opinionen att gå deras väg (se gärna det övergripande politiska läget i Europa).

    Än en gång en orättvis generalisering: Huvuddelen av dem hävdade rasisterna har andra motivationer.

    > Ord som generellt anses positiva håller på att tas över av dessa krafter, vilka menar att de har någon form av tolkningsföreträde för vad begreppen ”egentligen” innebär – frånkopplat normativ begreppsuppfattning. Maktstrukturer finns och är så sammanvävda med våra biologiska förutsättningar att en direkt uppdelning mellan dem inte går att göra. Däremot kan vi se på vissa små delar för att skapa oss en bild (är det biologiskt eller socialt när det gäller hur vi ställer oss till färger, kläder, böcker, förebilder etc.?).

    Nej: Dessa ord genomgår en naturlig betydelseförändring genom det uppförande som de självutnämnda anti-rasisterna (osv.) lägger i dagen. (Naturligtvis till del i kombination med att motståndare ofta ser motsidans beteckningar som något negativt pga. att de ser motsidan i sig som negativ.)

    I kontrast kan man just hos dem politiskt korrekta finna många försök till ”newspeek”, tolkningsföreträde vad som betyder vad, osv. Ett bra exempel är en medveten utvidgning av negativa termer som ”rasist” eller ”våldtäkt” till betydelser som inte är kompatibla med vedertagna meningar. En vidrig förvridning som kan vara intressant när vi kommer in på ”anti-anti-rasism” är hur den svarta rörelsen i USA vill omdefiniera ordet ”racism” så att den per definition blir en enkelriktad gata där svarta inte kan vara rasister då det skulle sakna den nu centrala maktställningen.

   • Hej igen Michael,

    Jag har inte riktigt möjlighet att svara ordagrant så jag kortar av din kommentar till detta:

    1. Fria Tider/Avpixlat är inte rasistiska och de är ingen ”stor” främlingsfieltligt/rasistisk kraft. Flertalet är oroliga och inte rasistiska.

    Svar: Denna typ av media har en rapportering som till 90 % går ut på att visa negativa sidor av kulturutbyte/invandring och bristande integration. Frågor som absolut ska kunna diskuteras, men som diskuteras enbart utifrån det negativa och med fokus enbart (90 %) på dessa frågor. Att läsare med olika bakgrund läser deras texter är irrelevant, de som skriver och agerar håller en rasistisk ton, tillåter klart rasistiska kommentarer och agerar utifrån en xenofob/etnocentrerad världsbild. Med tanke på hur många som genomsnittligt stödjer/gynnas av en rasistisk struktur så är krafterna starka – och spelar på en oro som de själv (i mångt och mycket) skapar.

    2. Ord förändrar betydelse, som PK/Kulturmarxist/antirasist etc.

    Svar: Absolut. Jag försöker vara tydlig med att det finns andra definitioner av ord än som ovan nämnda media definierar dem. Gällande ”antirasist” är jag väl medveten om att det har blivit en benämning utanför innebörden att ”bara stå emot rasism” – speciellt när vissa kallar sig ”antirasister”, trots att de egentligen är lika enkelspåriga som ”rasister” (betänk att Göran Persson kallade sig ”feminist”).

    Ang Strukturer: https://andreasmeijer.wordpress.com/2013/10/24/strukturer-eller-trams/

    Kontentan står kvar =). De som står bakom denna media är fortfarande starka rasistiska krafter. Med det sagt är det inte säkert att de som läser/kommenterar är en del av detta.

    Gällande tolkningsföreträde så är det alltid svårt. När jag skriver på min blogg så har jag tolkningsföreträde i debatten, eftersom det är jag som styr innehållet. Jag behöver dock argumentera för min tolkning och vara beredd på att få försvara den. Precis som det är i vilken diskurs som helst. Jag kan också anses ha fel och konsensus upphör, gällande begreppsdefinitionen. Frågan är inte om ex. den ”svarta rörelsen i USA” har rätt. Frågan är om de lyckas underbygga sina argument för tolkningen så bra att det blir vedertaget. Innan konsensus råder för begreppsförståelse så finns utrymme för feltolkning, vilket gärna används även på akademisk nivå för att få ex. teorier att samspela med den egna forskningen (ta ex. ”ekonomisk tillväxt”, ingen konsensus = halmgubbar och medveten feltolkning).

    Vänligen
    Andreas

   • > 1. Fria Tider/Avpixlat är inte rasistiska och de är ingen “stor” främlingsfieltligt/rasistisk kraft. Flertalet är oroliga och inte rasistiska.

    Dikotomin antingen ”orolig” eller ”rasist” är falsk. Det finns många andra varianter, inklusive de som ogillar invandring utan att vara vare sig oroliga eller rasister.

    > Svar: Denna typ av media har en rapportering som till 90 % går ut på att visa negativa sidor av kulturutbyte/invandring och bristande integration. Frågor som absolut ska kunna diskuteras, men som diskuteras enbart
    > utifrån det negativa och med fokus enbart (90 %) på dessa frågor. Att läsare med olika bakgrund läser deras texter är irrelevant, de som skriver och agerar håller en rasistisk ton, tillåter klart rasistiska
    > kommentarer och agerar utifrån en xenofob/etnocentrerad världsbild. Med tanke på hur många som genomsnittligt stödjer/gynnas av en rasistisk struktur så är krafterna starka – och spelar på en oro som de själv (i
    > mångt och mycket) skapar.

    En stor anledning till detta är att de som avviker från den politiska korrekta linjen ofta utesluts från andra debatter—även när de tar upp fullt legitima problem eller använder fullt legitima argument. Tex. använder många tidningar en extremt kommentarspolicy som uteslutar allt som någon skulle kunna finna stötande—utan att undersöka om det som sägs är legitimt eller tom. har vetenskapligt stöd. (Ett bra exempel för samma fenomen är ”The Bell-Curve” som i regel fördöms utan ett vetenskapligt resonemang, i regel av folk som antingen inte har läst den eller som inte har förstått den. Detta till den punkt att jag har sett kravet att den motsvarande Wikipedia artikeln måste raderas! Ett liknande exempel är kontroversen om ”Satansverserna”, vilket man utmärkt kan se i Rushdies självbiografiska ”Joseph Anton”.) Tänk dig som analogi att vi skulle förbjuda rödhåriga från att bo i Stockholm, Göteborg, Malmö, …, att dessa som reaktion skulle grunda en egen stad, och någon senare skulle klaga över att denna stad nästan bara innehåller rödhåriga innevånare… Bättre vore då att angripa det verkliga problemet, nämligen den orättvisa behandlingen av rödhåriga.

    Dessa erfarenheter med till del grovt orättfärdig censur är även en grund till att det är högre i tak på sådana sidor: De vet ur egen erfarenhet hur negativt censur verkar och att det är bättre att censurera en gång för lite än en gång för mycket. (Jag har själv skrivit mycket om censurstemat efter erfarenheter med feminister, som tex. gärna censurerar just dem kommentarer som har starka argument eller hänvisningar till vetenskaplig statistik.)

    Det låter ovan som att du inte skiljer på tex. rasism, anti-islamism, islamofobi, främlingsfientlighet, osv., osv. En sådan skillnad är dock kritisk för en seriös debatt som inte urartar i ett fingerpekande ”Rasist!” och ett ignorerande av sakargument. (Då ”rasister” ipso facto har fel i allting de uttalar sig om.)

    > Kontentan står kvar =). De som står bakom denna media är fortfarande starka rasistiska krafter. Med det sagt är det inte säkert att de som läser/kommenterar är en del av detta.

    Du ger inga bevis eller starka argument för detta, vare sig att de vore starka, att de vore rasistiska, eller att de vore medvetet och systematiskt agerande krafter (i kontrast med tex. de etablerade partierna). Att de inte är starka står egentlig klart vid användandet av en relevant definition (tex. har Sverige inte en stark militär som ger Putin sömnproblem). Huruvida de är rasistiska eller systematiskt agerande är öppet för diskussion, men du har som sagt inte gett några verkliga argument för detta.

    > Gällande tolkningsföreträde så är det alltid svårt. När jag skriver på min blogg så har jag tolkningsföreträde i debatten, eftersom det är jag som styr innehållet. Jag behöver dock argumentera för min tolkning och
    vara beredd på att få försvara den. Precis som det är i vilken diskurs som helst. Jag kan också anses ha fel och konsensus upphör, gällande begreppsdefinitionen. Frågan är inte om ex. den “svarta rörelsen i USA”
    har rätt. Frågan är om de lyckas underbygga sina argument för tolkningen så bra att det blir vedertaget. Innan konsensus råder för begreppsförståelse så finns utrymme för feltolkning, vilket gärna används även på
    akademisk nivå för att få ex. teorier att samspela med den egna forskningen (ta ex. “ekonomisk tillväxt”, ingen konsensus = halmgubbar och medveten feltolkning).

    Poängen med tolkningsföreträde är att ett parti säger ”min tolkning är riktig; din är falsk” utan att ge argument för detta. Påvens ”ex cathedra” tolkningar är det perfekta exemplet. Andra exempel är genustokor som ser ett förskolebarn leka med en ”genuskoderad” leksak och ser detta som ett bevis för ett starkt Patriarkat, utan att betrakta andra möjligheter, tex. ett biologiskt inflytande, för att sedan fördöma eventuella avvikande meningar som okunniga, ”bioligistiska”, styrda av och själva bevisande Patriarkatet, osv. Deras tolkning är ur deras sikt nästan per definition överlägsen alla andra tolkningar. Ett annat, i en vidare mening, är att ensidigt bestämma vilken betydelse ord ska ha, utan att respektera den vedertagna betydelsen. Det du beskriver är något helt annat.

   • Hej Michael,

    Jag har aldrig påstått att dikotomi föreligger mellan dessa två (rasism och rädsla/oro). De är snarare väl förbundna. De som driver AP/FT/EX etc. Gör vad de kan för att spä på rädslan, vilket i förlängningen ökar en rasistisk inställning.

    När det gäller övrig media så är jag inte den som försvarar den. Jag anser att det finns mycket som skulle kunna göras annorlunda. Häromdagen reagerade jag på en ledare i DN: https://andreasmeijer.wordpress.com/2013/10/30/lata-utopister/

    För ett par år sedan var jag med i ett projekt som skulle syna media och deras rapportering. Så min inställning till media överlag är inte okritisk. Dock har jag vid flera tillfällen sett inlägg innan de raderats. Det kan vara smart att föra fram åsikter utanför normen utan att använda kränkningar och smädesord – dessa både kan och bör ligga till grund för borttagande från vettig medias kommentarsfält.

    Du ville ha bevis för att sidorna är rasistiska?
    Ok.
    Först bör rasism definieras. En kort och övergripande definition är:

    ”Negativ särbehandling eller kränkande av någon eller några, baserat på ‘ras’ eller etnicitet”.

    Är vi överens där?

    AP/FT/EX har ”nyheter” som till 90 % fokuserar på det negativa med invandring, invandrare eller heterogen kultur. I och med det faller det för rasism inom ”negativ särbehandling”. Vidare kommer de med faktiska sakfel utan att dementera dessa. En del ogrundad fakta ligger till grund för resonemang som, om de skulle visa sig stämma, målar upp en fruktansvärd bild av Sverige. En hel del är sådant som inte stämmer. Jag har bemött en del själv, medan andra gjort det på andra sidor:

    https://andreasmeijer.wordpress.com/2013/07/25/lakare-pratar-inte-arabiska-och-kan-inte-mutas-ramaskri/

    https://andreasmeijer.wordpress.com/2013/06/24/invandring-och-intelligens/

    https://andreasmeijer.wordpress.com/2013/04/25/modererande-av-sanningen/

    Där finns en del ”bevis”.

    ”Det låter ovan som att du inte skiljer på tex. rasism, anti-islamism, islamofobi, främlingsfientlighet, osv., osv. En sådan skillnad är dock kritisk för en seriös debatt som inte urartar i ett fingerpekande ”Rasist!” och ett ignorerande av sakargument. (Då ”rasister” ipso facto har fel i allting de uttalar sig om.)”

    – Åsikten är fri att ha. Nej, jag gör ingen större skillnad på vad som ligger bakom tankemönstret, helt korrekt. Vad som gör/inte gör en seriös debatt är väl rätt subjektivt, vilket inte ger dig rätt att tillskriva mig oseriositet i det jag skriver? Jag skrev om min syn på det i ett tidigare inlägg: https://andreasmeijer.wordpress.com/2013/10/22/fakta-och-ideologier/

    De som säger att de har rätt utan argument för detta har inget tolkningsföreträde, inte utanför sin egna sfär.

    Du fortsätter med genusdebatten och återkommer till biologi kontra social struktur. Vissa feminister tar ex. Judith Butler ordagrant, utan att läsa vad hon egentligen skriver (hon skriver att det biologiska könet kan ses som socialt konstruerat och fortsätter om varför (Gender Trouble). Det är såklart problematiskt…

    Jag skrev om skillnaden mellan positivistisk och hermeneutisk forskning i ett tidigare inlägg, där de inte är helt kompatibla men syftet med studien avgör relevansen för vilken typ av forskning det är som bör genomföras. En renodlat kvantitativ studie är svår att genomföra när det gäller beteende, samtidigt är rent kvalitativ empiri menlös om den inte kvantifieras: https://andreasmeijer.wordpress.com/2013/10/24/strukturer-eller-trams/.

    Hoppas du förstår min utgångspunkt och varför jag skriver som jag gör.

    Vänligen
    Andreas

   • > Jag har aldrig påstått att dikotomi föreligger mellan dessa två (rasism och rädsla/oro). De är snarare väl förbundna. De som driver AP/FT/EX etc. Gör vad de kan för att spä på rädslan, vilket i förlängningen ökar en rasistisk inställning.

    Din formulering innehöll denna dikotomi och din sats ovan tyder på att du missar poängen: Det handlar inte om huruvida de två är förbundna—utan om att det finns andra förklaringar som varken är rasism eller rädsla.

    > Dock har jag vid flera tillfällen sett inlägg innan de raderats. Det kan vara smart att föra fram åsikter utanför normen utan att använda kränkningar och smädesord – dessa både kan och bör ligga till grund för borttagande från vettig medias kommentarsfält.

    Om censuren vore begränsat till dessa fall skulle du ha en poäng. I verkligheten censureras många kommentarer rent baserat på åsikter som framförs utan kränkningar och smädesord. Jag har själv blivit censurerad för att jag sakligt har påpekat brister i artiklar (som inte har haft någonting med tex. invandring att göra)…

    > Först bör rasism definieras. En kort och övergripande definition är:

    > “Negativ särbehandling eller kränkande av någon eller några, baserat på ‘ras’ eller etnicitet”.

    > Är vi överens där?

    Absolut inte: Rasism är tron att olika raser har olika värde, typiskt i kombination med tron att skillnaden i värde rättfärdigar en viss världsordning eller ett visst beteende.

    Din feldefinition är (genom sin vanlighet i politiskt korrekta kretsar) en mycket starkt bidragande grund till att vi inte har en seriös debatt, utan mycket olika grupper dras över en kam eller tvingas möta argument som inte tillträffar.

    > AP/FT/EX har “nyheter” som till 90 % fokuserar på det negativa med invandring, invandrare eller heterogen kultur. I och med det faller det för rasism inom “negativ särbehandling”.

    Även med din feldefinition handlar det inte om rasism, knappast heller om ”negativ särbehandling”: Att en viss blog (eller tidning, website, …) har en tematisk tyngdpunkt är fullt legitimt, ja nästan oundvikligt.

    > Vidare kommer de med faktiska sakfel utan att dementera dessa. En del ogrundad fakta ligger till grund för resonemang som, om de skulle visa sig stämma, målar upp en fruktansvärd bild av Sverige. En hel del är sådant som inte stämmer. Jag har bemött en del själv, medan andra gjort det på andra sidor:

    Det samma gör ”anti-rasister”, feminister (i en extrem utsträckning), och tom. till del ”normala” politiker och media. Att komma med faktafel är sedan absolut inte rasism, utan antingen ignorans eller intellektuell oärlighet.

    > https://andreasmeijer.wordpress.com/2013/07/25/lakare-pratar-inte-arabiska-och-kan-inte-mutas-ramaskri/

    > https://andreasmeijer.wordpress.com/2013/06/24/invandring-och-intelligens/

    > https://andreasmeijer.wordpress.com/2013/04/25/modererande-av-sanningen/

    > Där finns en del “bevis”.

    Med förbehåll för den tredje länken, som du själv skriver är taget ur sammanhanget och som eventuellt kan falla i kategorin ”cherry picking”, ger du här inga bevis. Det värsta man kan tänka sig är ett avsiktligt missledande av läsarna—troligare vore dock egen okunnighet. Därtill är dina egna utläggningar om IQ tveksamma, tex. genom att Flynn-effekten anses vara avtagande och troligen till stor har fungerat genom att den undre gränsen har höjts (inte genom en genomgående förbättring). Det vore ytterst optimistiskt att tro att de diskuterade skillnaderna skulle försvinna genom att tex. näring och skola förbättrades. (Krympa, ja; försvinna, troligen inte.) Hoppas kan vi naturligtvis alltid, men att attackera andras resonemang baserat på optimistiska spekulationer är en annan sak. Försvårande kommer att skillnaderna mellan olika grupper i USA har varit stabila och bara svagt avtagande, vilket tyder på att (OM Flynn-effekten utjämnar skillnaden) processen kommer att ta en mycket långt tid under vilken de negativa effekterna av en lägre IQ består.

    Härutöver är frågan till vilken del ursaken till en skillnad är viktig och till vilken del skillnaden i sig. (Jmf. tex. ”The Bell-Curve”.)

    > – Åsikten är fri att ha. Nej, jag gör ingen större skillnad på vad som ligger bakom tankemönstret, helt korrekt. Vad som gör/inte gör en seriös debatt är väl rätt subjektivt, vilket inte ger dig rätt att tillskriva mig oseriositet i det jag skriver? Jag skrev om min syn på det i ett tidigare inlägg: https://andreasmeijer.wordpress.com/2013/10/22/fakta-och-ideologier/

    Jag har inte sagt att du vore oseriös (även om din senare feldefinition av rasism väcker en viss oro): Jag har sagt att om man inte gör skillnaden förhindrar detta en seriös debatt. Härtill hör definitivt att det argumenteras ad rem och inte med halmgubbar, skällsord, eller sammanslagninar av grupper. Jmf. mitt ”Rasist!”-exempel. Jag kan tex. ur egen erfarenhet säga att redan det faktum att jag har försvarat SDs demokratiska rättigheter, utan att gå in på deras åsikter, har fört till att jag själv har blivit kallad ”rasist”—för att inte tala om det nästan automatiska påståendet att jag vore SD-anhängare.

    > De som säger att de har rätt utan argument för detta har inget tolkningsföreträde, inte utanför sin egna sfär.

    Poängen med tolkningsföreträde är inte vem som har rätt eller fel utan vem som håller sig för påven. Se min förra kommentar.

    > Du fortsätter med genusdebatten och återkommer till biologi kontra social struktur.

    Beakta att jag anför dessa som mycket goda exempel på typiska problem—inte som något som vi nödvändigtvis skulle debattera vidare.

   • Skriver från mobilen…

    ”Din formulering innehöll denna dikotomi och din sats ovan tyder på att du missar poängen: Det handlar inte om huruvida de två är förbundna—utan om att det finns andra förklaringar som varken är rasism eller rädsla.”

    – Jag vet inte hur du tolkade in det, en symbios snarare. Visst finns det andra aspekter. De som driver AP/FT/EX gör säkert det utifrån en tro på att det är logik eller nödvändigt med den typen av rapportering. Jag ser de som att öka på rädsla/oro och skapa en ökad rasistisk grund (och en ökad tolerans för kränkningar).

    Jag skrev om min relation till media. Du blir inte censurerad där jag bestämmer, så länge debatten är respektfull. Åsikter bör besvaras, inte raderas.

    ”Absolut inte: Rasism är tron att olika raser har olika värde, typiskt i kombination med tron att skillnaden i värde rättfärdigar en viss världsordning eller ett visst beteende.”

    – Inte långt ifrån din definition heller. Jmf. Sverige med hur ex. ”MENA” beskrivs. Här utövar du tolkningsföreträde för ett begrepp utan tydligt konsensus, vilket du tidigare (och i din senaste kommentar) ansett fel.

    ”Även med din feldefinition handlar det inte om rasism, knappast heller om ”negativ särbehandling”: Att en viss blog (eller tidning, website, …) har en tematisk tyngdpunkt är fullt legitimt, ja nästan oundvikligt.”

    – ”Tematisk tyngdpunkt”? När den går ut på att fokusera på allt negativt invandring, invandrare eller blandad kultur innebär så är vi inne på rasism (enligt min, högst legitima och tillåtna – vilken jag baserade min första text på, definition).

    ”Det samma gör ”anti-rasister”, feminister (i en extrem utsträckning), och tom. till del ”normala” politiker och media. Att komma med faktafel är sedan absolut inte rasism, utan antingen ignorans eller intellektuell oärlighet.”

    – Jag kan bara ansvara för mig. När faktafelen ÄR storyn och basen så är det inte ”fel”. Då är det lögn.

    Ang. Intelligens så ville jag bara visa att deras ”fakta” inte har någon egentlig tyngdpunkt. Artikeln spreds brett som ”sanningen”. Avsiktligt? Jag är av den uppfattningen. Ingen problematisering, ingen självkritik.

    Jag ska se om jag behöver utveckla, isf under morgondagen och vid en dator.

    Vänligen
    Andreas

   • Då jag väntade på ett längre svar glömde jag bort din blogg. Lite i efterhand:

    ”De som driver AP/FT/EX gör säkert det utifrån en tro på att det är logik eller nödvändigt med den typen av rapportering. Jag ser de som att öka på rädsla/oro och skapa en ökad rasistisk grund (och en ökad tolerans för kränkningar).”

    Här handlar det då om två helt olika nivåer:

    o Vad som motiverar AP/FT/EX till vissa inlägg.

    o Vad du tror blir effekten av dessa inlägg.

    Vad som är relevant beror till del på sammanhanget, men helt klart är att när man diskuterar om tex. någon är rasist, då måste man titta på vad som motiverar honom, vad han själv tycker och tänker.

    ”Jag skrev om min relation till media. Du blir inte censurerad där jag bestämmer, så länge debatten är respektfull. Åsikter bör besvaras, inte raderas.”

    Mycket bra. Poäng var dock (med förbehåll för minnesluckor) att sidor som tex. FT uppstått just genom att en ojust censur (i tidningar och liknande medier) har skapat ett behov. Dels finns det aspekter som legitimt kan och bör diskuteras som undertrycks. Dels är det mycket frustrerande att bli censurerad, framförallt med godtycke eller med förklaringar som inte stämmer med verkligheten (tex. orättvisa anklagelser om rasism—till vilket kommer att det är tveksamt om rasism är en legitim censuranledning).

    ”Här utövar du tolkningsföreträde för ett begrepp utan tydligt konsensus, vilket du tidigare (och i din senaste kommentar) ansett fel.”

    Nej: Det är delar av PC-rörelsen som kräver ett tolkningsföreträde för att omdefinera (!) begreppet rasism för att passa i deras ideologi och retorik, i strid mot en redan etablerad mening. Till viss del kan säkert även min definition diskuteras, men inte alls på det sätt som dem medvetna förvrängningar som PC-rörelsen gör.

    ”- ”Tematisk tyngdpunkt”? När den går ut på att fokusera på allt negativt invandring, invandrare eller blandad kultur innebär så är vi inne på rasism (enligt min, högst legitima och tillåtna – vilken jag baserade min första text på, definition).”

    Din högst illegitima och otillåtna definition är då just ett exempel på ordförvrängning och just den art från tolkningsföreträdeskrav jag vänder mig emot. Rasism och motstånd mot invandring är olika saker och att blanda samman dem är lika ojust och destruktivt som när McCarthy-amerikaner liksatte ryss med kommunist. En tematisk tyngdpunkt innebär inte mer än att en tematisk tyngdpunkt föreligger. Ett bra exempel är Pär Ström: Hans blogg var mycket ensidigt fokuserad på att visa hur mycket orättvisa saker män utsätts för. Innebär detta att han var sexist? Nej! Att han var blind för kvinnors problem? Nej! Tvärtom: Det han medvetet gjorde var att skildra världen på det överkänsliga och kvinnocentriska sätt som feminister, genustokor, och delar av massmedia gör, men med ombytta kön. Detta med två avsikter, nämligen att hålla upp en spegel där man kan se hur absurt feminister (osv.) ofta skildrar världen och att visa att det inte bara är kvinnor som har det svårt. Tyvärr fungerade detta i praktiken dåligt, då just feminster, de som hade haft störst nytta av att se dessa två saker, blint utgick från att svaret på ovanstående frågor var ”JA!!!!!!!!”, utan att reflekterar över sina egna metoder, åsikter, osv. (Härmed inte sagt att bloggarna ovan tänker på samma sätt. Poängen är att en tematisk tyngdpunkt kan ha andra orsaker än tex. rasism eller sexism.)

    ”- Jag kan bara ansvara för mig. När faktafelen ÄR storyn och basen så är det inte ”fel”. Då är det lögn.”

    En lögn förutsätter att man är medveten om en viss utsaga är falsk när man gör utsagan. Att ha fel och att ljuga är inte samma sak. Att faktafel är storyn är förövrigt mycket vanligt även i PC-rörelsen. Ta tex. feminismen och ”mäns våld mot kvinnor” eller dem amerikanska ”anti-rasisterna” och Zimmermann-som-rasistisk-mördare-av-ett-oskyldigt-barn.

    ”Ang. Intelligens så ville jag bara visa att deras ”fakta” inte har någon egentlig tyngdpunkt. Artikeln spreds brett som ”sanningen”. Avsiktligt? Jag är av den uppfattningen. Ingen problematisering, ingen självkritik.”

    Anklagelser som man med samma, ofta större, rätt kan rikta mot stora delar av PC-rörelsen—eller massmedia.
    (De senare är ofta djupt inkompetenta, även bortsett från risken av en hypotetisk kultur-marxistisk infiltration… Tex. läste jag en gång en artikel i FAZ, Tysklands ledande morgontidning och en av världens mest högkvalitativa, som helt allvarligt diskuterade universums ålder—i ljusår. Genomsnittliga journalister har kunskaper, förståelse, och förmåga till kritiskt tänkande på en sådan nivå att de borde skämmas.)

   • Hej Michael,

    Vi börjar komma en bit från ämnet men jag ska försöka svara dig så gott jag kan.

    ”Vad som är relevant beror till del på sammanhanget, men helt klart är att när man diskuterar om tex. någon är rasist, då måste man titta på vad som motiverar honom, vad han själv tycker och tänker.”

    – Håller med och är av uppfattningen att de som uttrycket ex. rasistiska åsikter eller har fokus på rasistisk innehåll gör det för att svetsa ihop en grupp genom att ställa den i kontrast till en annan. Ett inte helt kompatibelt, men ändock relevant, exempel är ”rasistskämt”: https://andreasmeijer.wordpress.com/2013/06/20/rasistskamt/

    Det du skriver om PC (PK) kan vara problematiskt då det (vad jag vet) inte finns en homogen PK-rörelse, varför det är svårt att ge ”den” ett eget epitet/egen åsikt. Det finns flera definitioner på PK, vilket jag tidigare nämnt: https://andreasmeijer.wordpress.com/2013/02/21/nagra-ord-i-den-sverigevanliga-debatten/

    ”Din högst illegitima och otillåtna definition är då just ett exempel på ordförvrängning och just den art från tolkningsföreträdeskrav jag vänder mig emot. Rasism och motstånd mot invandring är olika saker och att blanda samman dem är lika ojust och destruktivt/…/”

    Där håller jag helt enkelt inte med, då min definition av rasism är legitim enligt gängse norm (ex wiki). Enligt den definition jag har så blir skillnaden mellan rasism och motstånd mot invandring (bara för att de är från ett annat land) hårfin… Jag väljer att inte diskutera Pär Ström. Jag har inget gott att säga om honom och har inte för avsikt att bredda diskussionen.

    ”En lögn förutsätter att man är medveten om en viss utsaga är falsk när man gör utsagan. Att ha fel och att ljuga är inte samma sak. Att faktafel är storyn är förövrigt mycket vanligt även i PC-rörelsen. Ta tex. feminismen och ”mäns våld mot kvinnor” eller dem amerikanska ”anti-rasisterna” och Zimmermann-som-rasistisk-mördare-av-ett-oskyldigt-barn.”

    – Nja. Den som har fel och inte vill ta reda på mer gör samma sak som lögnaren. Finns möjligheten att få reda på om saker stämmer eller inte men den som skriver väljer att inte ta reda på, eller ignorera, så kan ”okunskap” inte hävdas som legitimt skäl. Detta är en grundläggande del i ämnet etik.

    ”Anklagelser som man med samma, ofta större, rätt kan rikta mot stora delar av PC-rörelsen—eller massmedia./…/”

    – Säkert. JAG valde, i mitt inlägg, att fokusera på en viss rapportering och visa att den var felaktig. Detta går att göra med all media, för inte så länge sedan ansåg jag att DN borde skämmas med tanke på vilka de låter skriva i sin tidning: https://andreasmeijer.wordpress.com/2013/10/30/lata-utopister/

    Det urval jag gör, görs naturligtvis i egenintresse. Jag gick till försvar för FT en gång när de skrivit om en förståndshandikappad kvinna som önskade en svensk taxichaufför för att hon tyckte att det var jobbigt med språket. Jag kritiserade Husbykravallerna etc. Det handlar knappast om att köpa medias bild av omvärlden, dock vänder jag mig mer mot de som är direkt destruktiva och spär på rädsla, ignorans och rasism. Det är ett val jag gjort och en av de saker jag sysslar med på denna blogg. Självfallet kan det ifrågasättas men inte genom att klumpa ihop mig med en ”homogen” PK-formering eller gammelmedia…

    Tack för att du skriver dock, alltid intressant att få ta del av dina tankar.

    Vänligen
    Andreas

   • ”- Håller med och är av uppfattningen att de som uttrycket ex. rasistiska åsikter eller har fokus på rasistisk innehåll gör det för att svetsa ihop en grupp genom att ställa den i kontrast till en annan. ”

    Här ser vi ett av problemen med dina resonemang: Du baserar för mycket på spekulationer om vad som ligger bakom andras agerande—och till del spekulationer som är mycket tveksamma. Den strategi som du beskriver ovan förekommer definitivt, jmf. tex. propagandan i Nazi-Tyskland, men är inte ett genomgående tema. De allra flest som ”uttrycket ex. rasistiska åsikter eller har fokus på rasistisk innehåll” gör detta av
    övertygelse, utan baktankar (eller i varje fall så avancerade baktankar), och i många fall utan att överhuvudtaget ha en agenda (tex. för att de har ett behov av att ”lätta på trycket”). Jag rekommenderar förövrigt principerna in dubio pro reo och Hanlon’s Razor.

    ”Det du skriver om PC (PK) kan vara problematiskt då det (vad jag vet) inte finns en homogen PK-rörelse”

    Till del har du rätt, men det handlar om stora grupper som inte klart kan avgränsas på ett annat sätt. Ordet är dessutom inte oskarpare än ”vänster” och betydligt skarpare än ”höger”, för att ta två andra exempel på otydliga ord med en omfattande användning. Ditt eget användade av (åtminstone) ”rasism” är betydligt mer missvisande.

    ”Där håller jag helt enkelt inte med, då min definition av rasism är legitim enligt gängse norm (ex wiki). Enligt den definition jag har så blir skillnaden mellan rasism och motstånd mot invandring (bara för att de
    är från ett annat land) hårfin… Jag väljer att inte diskutera Pär Ström. Jag har inget gott att säga om honom och har inte för avsikt att bredda diskussionen.”

    Din definition är inte gängse norm utanför PK-rörelsen (och de som okritiskt har sväljt deras påståenden). Här, och i en del andra fall, finns det en grupp som omdefinerar ett ord till nackdel för sina meningsmotståndare och sedan hänvisar till sitt eget användade för att hävda att användandet vore gängse. Vad angår Wikipedia (som jag antar att du menar med ”wiki”) är jag en stor fan, men det finns tyvärr problem med just artiklar som kommer i beröring med PK-relaterade temen (och en del andra områden med starka intressegrupper). Om man sig i dagsläget hänvisar till Wikipedia vid ett sådant tema är risken mycket stor att man argumenterar i en cirkel, då informationen man hänvisar till med rätt stor sannolikhet har skrivits av någon annan med samma PK-åsikter, -agendor, …

    Härutöver, oavsett vilket ord som används, måste du medge att det finns enorma skillnader mellan tex. någon som vill minska invandringen för att han tex. fruktar att välfärdstaten skadas och någon som tycker att negrerna ska skickas tillbaka till bomullsplantagen. Om inte vet jag inte vad jag ska säga och göra här.

    För att bättra förstå varför sådana begreppsskillnader är av fundamental betydelse och varför oseriösa propagandister gärna vill utplåna sådana skillnader, se https://michaeleriksson.wordpress.com/2010/06/22/unfair-argumentation-methods-v-intermezzo-on-hitler-und-mein-kampf/

    Sedan är det konstigt att du här försvarar en grov betydelseförvridning genom meningsmotståndare, medan du tidigare upprört dig över naturliga språkändringar som följd av gruppens eget uppträdande. Dessutom språkändringar som inte egentligen har ändrat betydelsen utan bara värderingen…

    Pär Ström är sedan inte tänkt som diskussionmaterial utan som ett exempel. Dock: Om du inte har något gott att säga om honom kan man med mycket hög sannolikhet utgå ifrån att du inte har förstått hans metoder, dem problem han angriper, och (troligen heller inte) hur han står i en jämförelse med många feministiska bloggare. Mitt råd: Försök att förstå vad motståndarna faktiskt säger, varför de säger det, osv.

    ”- Nja. Den som har fel och inte vill ta reda på mer gör samma sak som lögnaren. Finns möjligheten att få reda på om saker stämmer eller inte men den som skriver väljer att inte ta reda på, eller ignorera, så kan
    “okunskap” inte hävdas som legitimt skäl. Detta är en grundläggande del i ämnet etik.”

    Absolut inte. Se tex. Hanlon’s Razor igen och beakta principen mens rea. Härutöver talar vi här om områden där de olika sidorna ofta redan är övertygade om att de har rätt, där det inte finns vetenskapligt entydiga svar i många frågor (tex. i vilken grad invandring är positivt eller negativt), och/eller där smakfrågor spelar in (tex. om den svenska kulturen värd att bevara).

    ”dock vänder jag mig mer mot de som är direkt destruktiva och spär på rädsla, ignorans och rasism.”

    Om du vill vända dig mot destruktivitet eller spridande av rädsla eller ignorans har du många fler bloggar som du kunde angripa, tex. diverse feministiska, anti-rasistiska, eller vänsterriktade bloggar.
    Titta tex. på den till del sanslösa anti-SD-propagandan vid förra valet.

    Rasism i den egentliga betydelse verkar förövrigt i USA vara vanligare bland svarta ”anti-rasistiska” bloggare än omvänt.

    ”Det är ett val jag gjort och en av de saker jag sysslar med på denna blogg.”

    Härigenom gör du dock samma ”fel” av att vara ensidig osv. som du själv anklagar tex. FT för. Varför skulle det vara fel när de är ensidiga, men rätt när du är det?
    (Beakta att de är lika säkra som du att de har rätt i sakfrågan och att de är ”the good guys”, vilket innebär att ett argument som bara baserar på ”jag har rätt; de har fel” inte håller.)

    ”Självfallet kan det ifrågasättas men inte genom att klumpa ihop mig med en “homogen” PK-formering eller gammelmedia…”

    Jag vet inte om jag har gjort någon sådan sammanklumpning och helt säkert har jag aldrig hävdat att PK-rörelsen vore homogen. Däremot är det definitivt så att det finns mycket stora problem med tex. åsiktsintolerans, censur, dubbelmoral, fördomar, ignorans, och svag förmåga till kritiskt tänkande i en mycket stor del av PK-världen. I många fall ser man tex. totala ignoranter som ställer sig på en pedestal och talar nedlåtande till dem som är bättre (!) informerade—och sedan vill förvägra dem rätten att komma med motargument, peka på faktafel eller felslut, osv. Grunden varför jag själv har tillbringat så mycket tid med att kritisera (framförallt) feminister är att de förorsakar just sådana skador som du anklagar tex. FT för—och i betydligt större utsträckning än FT et co.

   • Hej igen Michael,

    Visst kan det vara så att många skriver i ren obetänksamhet, vilket inte har en djupare agenda än att ”lätta på trycket”. Jag vet inte om jag håller med dig när det gäller artikel/bloggförfattare på ex. AP/FT/Exp etc. Däremot många kommentarer. Det är just syftet som är intressant, de bakomliggande orsakerna. Den som inte är villig att problematisera eller försöka se vad som ligger bakom en föreställning missar en vital del av poängen. Som att helt enkelt förklara att det finns hemlösa därför att de är fattiga. Orsaken till att en enskild person är hemlös kan vara flera och ibland komplexa, svaret kan därför bli komplex och förklaras genom diverse steg i en kausalförklaring. Båda dina principer gör inget för att faktiskt ge en förklaring utan menar att det helt enkelt är för komplicerat.

    ”Din definition är inte gängse norm utanför PK-rörelsen (och de som okritiskt har sväljt deras påståenden). Här, och i en del andra fall, finns det en grupp som omdefinerar ett ord till nackdel för sina meningsmotståndare och sedan hänvisar till sitt eget användade för att hävda att användandet vore gängse. Vad angår Wikipedia (som jag antar att du menar med ”wiki”) är jag en stor fan, men det finns tyvärr problem med just artiklar som kommer i beröring med PK-relaterade temen (och en del andra områden med starka intressegrupper). Om man sig i dagsläget hänvisar till Wikipedia vid ett sådant tema är risken mycket stor att man argumenterar i en cirkel, då informationen man hänvisar till med rätt stor sannolikhet har skrivits av någon annan med samma PK-åsikter, -agendor, …”

    – I detta fall kan tolkningsföreträdet för definitionen inte ligga hos de som inte följer gängse norm, mao INTE PK. Det är dessa som ligger i gränslandet mellan rasist/inte rasist. Jag har förstått att flertalet i denna värld begränsar sig till att rasister talar om ”raser”, håller en sig borta därifrån så går allt bra (ungefär). Strukturell rasism är ett påhitt och akademierna vill bara krångla till allt så att ”folk” inte ska förstå. Håller en sig enbart inom dina tidigare nämnda principer så förstår jag att det är en väg att gå, den som dock kan tänka sig att se orsaksförklaringar till samhällets ordning kommer att se många luckor, där teorier får diskuteras eftersom forskningen inte ligger helt i fas. Problemet med kvalitativ forskning eller tvivelaktigt urval i kvantitativ forskning ger ju risk för ”Cherry-Picking”, så forskaren får precis de resultat de vill ha. Kritiskt förhållningssätt och problematiserande ger en större bredd, även när det gäller saker som rasistiska handlingar/åsikter/texter etc.

    ”Härutöver, oavsett vilket ord som används, måste du medge att det finns enorma skillnader mellan tex. någon som vill minska invandringen för att han tex. fruktar att välfärdstaten skadas och någon som tycker att negrerna ska skickas tillbaka till bomullsplantagen. Om inte vet jag inte vad jag ska säga och göra här.”

    Visst är det skillnad. Främst i hur det uttrycks. När (ex.) jag visar att oron är obefogad och att de åtgärder som ex. SD och följarbloggarna luftar är verkningslösa men dessa ”oroliga” slår dövörat till, utan att ens diskutera så blir skillnaden dock mindre…

    Ang. etik och Hanlon igen så kan en bara hävda detta när verklig okunskap eller brist på trovärdig kunskap finns. Går det att se hur saker och ting förhåller sig men väljer att avstå så kan inte de principer du nämner gälla. Inte heller brasklappen ”jag visste inte det”.

    ”Härigenom gör du dock samma ”fel” av att vara ensidig osv. som du själv anklagar tex. FT för. Varför skulle det vara fel när de är ensidiga, men rätt när du är det?
    (Beakta att de är lika säkra som du att de har rätt i sakfrågan och att de är ”the good guys”, vilket innebär att ett argument som bara baserar på ”jag har rätt; de har fel” inte håller.)”

    Mitt urval är långt bredare. De har en fråga jag har iaf 12-13 huvudfrågor, recept på mat/snus och icke-politiska texter. Jag har inte fastnat i ett spår som jag kör på med. Till och med AP:s läsare ryggade tillbaks när de gick hårt mot Mandela, vilket visar att de kanske börjar bli lite FÖR bekväma i sin anti-PK roll.

    ”Jag vet inte om jag har gjort någon sådan sammanklumpning och helt säkert har jag aldrig hävdat att PK-rörelsen vore homogen. Däremot är det definitivt så att det finns mycket stora problem med tex. åsiktsintolerans, censur, dubbelmoral, fördomar, ignorans, och svag förmåga till kritiskt tänkande i en mycket stor del av PK-världen. I många fall ser man tex. totala ignoranter som ställer sig på en pedestal och talar nedlåtande till dem som är bättre (!) informerade—och sedan vill förvägra dem rätten att komma med motargument, peka på faktafel eller felslut, osv. Grunden varför jag själv har tillbringat så mycket tid med att kritisera (framförallt) feminister är att de förorsakar just sådana skador som du anklagar tex. FT för—och i betydligt större utsträckning än FT et co.”

    Håller till stor det med. Bara för att vissa saker är jobbiga att diskutera så innebär det inte att de försvinner bara för att vi inte tar diskussionen. Längst upp på denna blogg har du en flik om en grön ideologi. En del handlar om integration och problem och en annan om integration och lösningar. Jag uttrycker ex. att jag inte anser att nyanlända ska få bestämma var de skall bosätta sig på en gång, att barnbidrag inte ska vara progressivt etc. Jag förespråkar basinkomst, vilket tar bort orättvisa bidrag (i mångt och mycket), jag förespråkar en förtjänst i prestation och en hel del annat som inte är ”PK” (minskad energianvändning, minskad materiell tillväxt, annat styre, annat ekonomiskt system osv.). Att säga att jag är lika enkelspårig som AP/FT etc. är nästan att gå över gränsen =).

    Vänligen
    Andreas

  • ”Båda dina principer gör inget för att faktiskt ge en förklaring utan menar att det helt enkelt är för komplicerat.”

   Principer ”dubio pro reo och Hanlon’s Razor” handlar inte om att ge en förklaring, inte heller att säga vad som är/inte är komplicerat—utan om att den som kritiserar måste passa upp när han förklarar andras beteenden/fel/m.m. Just att man (även du i dina diskussioner på den här sidan) missar denna mycket viktiga poäng är ett centralt problem.

   ”- I detta fall kan tolkningsföreträdet för definitionen inte ligga hos de som inte följer gängse norm, mao INTE PK.”

   Här är jag vid dina tre negationer inte säker på om du säger vad du menar, men för säkerhetens skull: Det är PK som försöker omdefinera ordet på ett Newspeak-artat sätt.

   ”Visst är det skillnad. Främst i hur det uttrycks. När (ex.) jag visar att oron är obefogad och att de åtgärder som ex. SD och följarbloggarna luftar är verkningslösa men dessa “oroliga” slår dövörat till, utan att
   ens diskutera så blir skillnaden dock mindre…”

   Nej, den viktigaste skillnaden ligger i fundamentala skillnader i uppfattning. Tex. ser en riktig rasist en inneboende skillnad i värde mellan olika raser medan någon som kritiserar invandring kan se andra som helt jämställda i värde (eller bara skiljande sig genom kulturell inverkan).

   De mindre delar av din blogg som jag har läst har _inte_ övertygande visat att dessa åtgärder vore verkningslösa (i den mån detta kan bedömas utan en konkretisering av vilka åtgärder det handlar om). Det står åsikt mot åsikt: Du anser dig ha visat att X är troligt; SD anser sig ha visat att Y är troligt. Båda sidor håller varandra för ignoranta och trångsynta…

   ”Ang. etik och Hanlon igen så kan en bara hävda detta när verklig okunskap eller brist på trovärdig kunskap finns. Går det att se hur saker och ting förhåller sig men väljer att avstå så kan inte de principer du
   nämner gälla. Inte heller brasklappen “jag visste inte det”.”

   Dessa människor anser sig redan ha sett tillräckligt djupt för att veta. Du kan kanske anklaga dem för inkompetens, men inte brist på etik (i detta avseende). Betänk även mina andra invändningar angående vetenskaplig oklarhet osv. (Förövrigt: just vägran att se på motargument, ta del av statistik från icke-”ortodoxa” källor, osv. är ett av mina egna huvudklagomål mot framförallt många feminister—detta till den punkt att de censurer kommentarer med starka argument och vetenskapliga källor oftare än andra kommentarer. De missar inte bara att genom egeninitiativ kritiskt pröva verkligheten. Nej, de vägrar att ta del av information som levereras direkt till dem—och vill förhindra att andra tar del av denna information…)

   ”Mitt urval är långt bredare. De har en fråga jag har iaf 12-13 huvudfrågor, recept på mat/snus och icke-politiska texter. Jag har inte fastnat i ett spår som jag kör på med.”

   OK: Du är då inte hycklande vad angår urvalet—men detta ändrar inte på att en specialisering är helt legitim. Om man nu råkar bränna för en viss fråga eller ett visst perspektiv måste man få blogga om denna och bara denna om man nu så vill.

   ”Till och med AP:s läsare ryggade tillbaks när de gick hårt mot Mandela, vilket visar att de kanske börjar bli lite FÖR bekväma i sin anti-PK roll.”

   Här känner jag varken till utsagorna eller reaktionerna, men som randtema har jag hört en hel del legitim verkande och till del mycket hård kritik av Mandela, hans hustru, och ANC från ”svarta” sydafrikanska källor. Jag misstänker starkt att den helgonbild av Mandela som finns i tex. Sverige är mycket skönmålad och/eller att man har löst Mandela från den faktiska personen Mandela och skapat den ideella och overkliga symbolen Mandela. (Vad ANC, inte nödvändigtvis Mandela, gäller bör vi naturligtvis även betänka ”Animal Farm”.)

   • Hej Michael,

    Jag försöker ge belägg till varför jag anser att ett förhållningssätt/åsikt etc. är fel. Antingen genom att problematisera eller visa teori/empiri som går emot åsikten. Är det så att jag skrivit ut ”löst tyckande” så är det såklart fel av mig. Om det inte är affekten jag är ute efter (brukar sällan vara det, de gånger jag vill ha affekt brukar vara inom skola eller fördelningspolitik). Så jag försöker passa mig. Dock tar jag ställning.

    Ordet ”rasist” kan tolkas på flera sätt. Jag, som utsatts och utsätts för en hel del (enligt mig) rasistiska påhopp har en definition som går längre än bara ras och rasbiologi. Strukturer, kränkningar, förminskande etc. är rasism när de existerar med min hudfärg/etniska härkomst som premiss för ovanstående (i negativa former främst men även i ”urskuldande” positiv särbehandling). Där går min definition i linje med PK (Wikipedia etc.). Att begränsa rasism till enbart uppfattning av ras är att ta bort problematiken med att människor blir kränkta eller nedvärderade för att de inte tillhör en viss norm (i Sverige att vara ”etniskt” svensk). Vi kan byta ord, innebörden är dock densamma. Att kontinuerligt kränka eller fokusera/profitera på kränkningar är etiskt förkastligt. Är en omedveten om detta så bör en lyssna när det påpekas. Att slå ifrån sig och hävda tolkningsföreträde om ”normativt beteende” eller ”det får DE stå ut med” är inte ok. Jag anser att det är rasism, du kanske inte gör det. Frågan är om du tycker att det är acceptabelt?

    När det gäller SD så har jag diskuterat med flera sympatisörer och påtalat att en förändrad fördelningspolitik skulle eliminera flertalet av de problem som den minskade invandringen, enligt SD, innebär. En del åtgärder jag ger som förslag är inte i linje med ”PK” men jag står för dem (som att ta bort valfrihet för bostadsort gällande ensamkommande eller andra som inte har koppling till Sverige sedan tidigare).

    En hel del är inkompetens en annan del är att välja sina åsikter. En del är också att dölja sina intentioner genom ”inkompetens” istället för etiskt förkastligt handlande. Där menar jag att informationen är så lättillgänglig att de inte kan göra som Pilatus och två sina händer…

    Enkelspårigheten är en av de saker jag kritiserar. De får blogga om vad de vill och jag får kritisera intentionerna med detta. Jag anser att mycket av den fakta de baserar texterna på är fel, de fortsätter dock oförtrutet. De tillåter kommentarer som är rasistiska (även inom din definition) och anser sällan att det finns någon gräns att gå över. De ger heller inga andra förklaringar till problem än invandring, ingen problematisering och ingen relation till sociala strukturer. För att förkasta teorier borde de i alla fall tas upp och sedan kritiseras. Dessa bloggar agerar som om hela forskningsfältet för humanism/antropologi/sociologi inte existerar eller har någon legitimitet. Istället ska läsaren tro på påhitt och bitterhet, skrivet genom att spä på fördomar – ofta utan belägg. Jag väljer att bemöta detta, ibland.

    Jag tror inte heller att Mandela var ett helgon. Dock blev det rabalder på AP när de förde hård kritik mot Mandela. Anledningen var inte så mycket kritiken som att det gjordes på hans dödsdag. Dålig timing och smaklöst. Även om innehållet hade viss substans (speciellt gällande ANC i stort, Mandelas efterträdare var ju lätt tokiga).

    Vänligen
    Andreas

   • ”Att begränsa rasism till enbart uppfattning av ras är att ta bort problematiken med att människor blir kränkta eller nedvärderade för att de inte tillhör en viss norm (i Sverige att vara “etniskt” svensk). Vi kan byta ord, innebörden är dock densamma. Att kontinuerligt kränka eller fokusera/profitera på kränkningar är etiskt förkastligt. Är en omedveten om detta så bör en lyssna när det påpekas. Att slå ifrån sig och hävda tolkningsföreträde om “normativt beteende” eller “det får DE stå ut med” är inte ok. Jag anser att det är rasism, du kanske inte gör det. Frågan är om du tycker att det är acceptabelt?”

    Att man använder ordet ”rasism” för att beteckna rasism i den egentliga betydelsen innebär inte att man friar andra områden från kritik. Detta handlar om att man är rättvis mot sina motståndare och arbetar med en nyanserad, korrekt, och konstruktiv terminologi. (”konstruktiv” är inte riktigt ordet jag söker, men som första approximation får det duga.) Som analogi: Hur vore det om Moderaterna kallade alla på vänsterkanten kommunister? Innebär det faktum att Moderaterna _inte_ gör detta att de lika gärna skulle vilja regera med S och VP som med C, FP, och KD?

    Kritisera vem du vill, men använd ett rättvist och rättvisande ord.

    Härtill kommer att användandet av ”rasism” (”främlingsfientlighet”, osv.) ofta används på ett mycket ojust och missvisande sätt med blick på andra aspekter än dem som du verkar anföra. Detta gör det mycket viktigt att bekämpa betydelseutvidgning och -förvrängning av ordet. Många av dessa har en stark halmgubbekaraktär där motståndarnas åsikter förvrids, andra tjänar (om avsiktligt eller genom inkompetens, jmf. min länk till temat) till att klumpa samman olika grupper som en gemensam fiende, åtminstone i USA består ett massivt problem med oförmågan att skilja på ”racist” och ”racial”, och en hel del av anklagelserna man ser är helt idiotiska. (Tex. ser jag just nu sjunde säsongen av ”The Big Bang Theory” där smeknamnet ”brown sugar” nämns som rasistiskt. Jag har tom. sett hävdat att ”calling a spade a spade” vore rasistiskt—trots att det handlar om ett grävredskap, inte om ”spade” som slang för svarta, analogt kortfärgen.)

    För övrigt: Om du läser dina äldre kommentarer finns det flera ställen där du uttrycker en viss irritation över att mitt användande av ”PK” som ett vitt begrepp. Mitt användande är dock betydligt gängigare och har en bättre grund genom att det inte finns någon bra sätt att annars samla feminism, ”anti-rasism”, och andra (till stor del) tokiga saker som faller inom denna ram.

    ”En hel del är inkompetens en annan del är att välja sina åsikter. En del är också att dölja sina intentioner genom “inkompetens” istället för etiskt förkastligt handlande. Där menar jag att informationen är så lättillgänglig att de inte kan göra som Pilatus och två sina händer…”

    Här har du en för lättvindig syn. Dels är förmågan till tex. kritiskt tänkande i sig en kompetens; dels finns det bekannta psykologiska fenomen (tex. confirmation bias) som kan lura även skarpa tänkare och även dem som är öppna för nya synvinklar. Härtill kommer problemet att vi skulle vara tvungna att anklaga en majoritet av världsbefolkning om vi med denna motivering skulle anklaga tex. FT—fast alla har stora blinda fläckar.

    ”Enkelspårigheten är en av de saker jag kritiserar. De får blogga om vad de vill och jag får kritisera intentionerna med detta.”

    Enkelspårigheten i sig (!) är inte nödvändigtvis kritiserbart. Även intentioner kan, beroende på vad de är, vara irrelevant. I varje fall måste du högst kritisera intentioner som med mycket hög sannolikhet gäller—inte dem intentioner som du (med rätt hög felsannolikhet) själv menar att andra har.

    ”Jag anser att mycket av den fakta de baserar texterna på är fel, de fortsätter dock oförtrutet.”

    Om du kan påvisa fel är detta den allra bästa vägen—mycket bättre än att kritisera tex. enkelspårighet. Dock kan du inte se det som fel att någon som du inte har övertygat håller sig till sin gamla åsikt. (Jag har inte läst din blogg i någon större utsträckning, men det jag har läst har inte varit verkligt övertygande. I mycket har vi två partier, du och FT et co., som båda framförallt uttrycker åsikter utan en stark argumentation. Som jag skrev tidigare har vi då åsikt mot åsikt och två parter som ser den andra som inskränkt.)

    ”De tillåter kommentarer som är rasistiska (även inom din definition) och anser sällan att det finns någon gräns att gå över.”

    Rasistiska åsikter har samma rätt att höras som andra åsikter. Censur av tex. personangrepp är legitimt; censur av åsikter är det inte—inte ens om man menar att den andra parten helt säkert har fel. Det samma gäller tex. kommunism, nazism, satanism, … Åsikter som man inte gillar bemöter man med motargument—inte censur. Att någon bedriver åsiktscensur är värt att kritisera; att någon inte (!) gör det ska man snarare berömma.

    ”De ger heller inga andra förklaringar till problem än invandring, ingen problematisering och ingen relation till sociala strukturer.”

    Snarare fokuserar de på dem problem där de tror att invandringen är en förklaring. Härutöver är inte bloggar vetenskapliga texter som nödvändigtvis måste analysera ett område, utan tex. kan tjäna till att sprida dem åsikter som bloggaren har format vid ett tidigare tillfälle.

    I övrigt kan du inte begära att andra ska använda dem förklaringsmodeller (tex. sociala strukturer) du förespråkar. Du kan argumentare att vissa modeller är bättre eller sämre än andra (och kan naturligtvis argumentera mot slutsater inom vissa modeller genom att visa på svagheter i modellerna), men om någon har en annan åsikt om detta, då måste han få använda dem modeller han anser är bäst. Denna fråga är inte trivial och får inte att bagatelliseras, framförallt då tex. genusteorier, ”african-american studies”, och liknande områden gärna kräver modeller och metodologier som till del redan innehåller slutsatsen som ett tautologiskt resultat—och ser alla som inte använder dessa modeller som ignoranter. Om modellvalet inskränks genom krav från andra, då inskränks automatiskt åsiktsfriheten.

 3. Hej Andreas

  ”När den går ut på att fokusera på allt negativt invandring, invandrare eller blandad kultur innebär så är vi inne på rasism”

  Medan mainstreammedia gör allt för att dölja de problem som uppstår i ett multikulturellt samhälle. Så det är alltså fråga om en polarisering mellan två ståndpunkter: Multikulti är underbart respektive multikulti är skit. Så att skildra invandringens konsekvenser för Sverige och då främst den ökande brottsligheten det medfört är då frågan om rasism? Med samma definition så är då programmet Efterlyst också att betrakta som rasistiskt

  Vänligen Matz

  • Hej Matz,

   Jag håller med dig om att gammelmedia beter sig märkligt de också, exempelvis genom en mycket tillåtande attityd mot Husbykravallerna etc.

   Dock är inte det enda målet att förhärliga multikulti. Invandring/integration har viss plats och skulle kunna nyanseras/problematiseras mer.

   Efterlyst fokuserar på grova brott, oavsett gärningsmannens etniska bakgrund, vilket skiljer sig från ex AP/FT/Exponerat m.fl. där etnisk bakgrund är vital gällande utval av rapportering/bloggande.

   Hoppas det blev klarare.

   Vänligen
   Andreas

   • Hej Andreas

    ”Efterlyst fokuserar på grova brott, oavsett gärningsmannens etniska bakgrund”

    Leif GW Persson har väl möjligtvis en avvikande uppfattning om vilka grupper som ligger bakom dessa brott som ofta tas upp av Efterlyst och det ledde ju också till en tillrättavisning från programledaren och du har väl precis som jag läst BRÅ:s rapporter från 1996 och 2005 där det tydligt konstateras att invandrare är grovt överrepresenterade när det gäller grova våldsbrott (rån, våldtäkter, mord, grov misshandel osv) Med ett speciellt utpekande av vissa invandrargrupper som särskilt överrepresenterade.

    Kan det vara så att Avpixlat eller andra är oroade av denna samhällsutveckling som ofta döljs i vanlig media, eller måste det enbart handla om rasism (bara en fråga) Vilket idag synes vara ett mycket missbrukat ord som används i tid och otid på de mest befängda sätt och där man bara genom att konstatera ett problem kan bli anklagad för att vara rasist

    Vänligen Matz

   • Hej igen Matz,

    Jag tror att det är få personer som inte vet att invandrare är överrepresenterade vid grova våldsbrott. Så är det överallt i hela världen (vad jag vet). Det är dock skillnad på att vara överrepresenterade och att stå för större mängden brott.

    AP är säkert oroade, eller direkt livrädda. Speciellt om de tror att fördelningen brott ser ut som de rapporterar (ett fåtal svenskar som begår brott, medan de med annan etnisk härkomst inte gör annat än att bryta mo lagen…).

    Jag har vad ett tillfälle valt att skriva hur AP förvränger media så att invandrare framstår som värre än vad nyheten visar:

    https://andreasmeijer.wordpress.com/2013/07/25/lakare-pratar-inte-arabiska-och-kan-inte-mutas-ramaskri/

    Denna fanns på flera sidor, där de valde att ta något som är högst diskutabelt och göra till sanning;

    https://andreasmeijer.wordpress.com/2013/06/24/invandring-och-intelligens/

    Gällande Avpixlat med flera så är det överrepresentationen av negaivt material gällande invandring och invandrare som är problemet. Samt att de tillåter direkt rasistiska kommentarer utan åtgärd. De gör med denna vinkling inget för att stödja Sverige utan fungerar enbart i splittrande syfte. Ingen korrelation mellan segregering och socioekonomi eller den politik som skapar klyftor. Det talas om invandrares oförmåga att få jobb men inte om en haltande arbetspolitik etc.

    Dessa bloggar (AP/FT etc.) skildrar ofta problem som anses självförklarande iom att det är invandring eller invandrare som avses. Bakomliggande orsaker eller logiska förklaringsmodeller är inte av intresse.

    Jag tror inte att folk ÄR rasister i så stor utsträckning. Dock yttrar de ibland rasistiska kommentarer eller begår rasistiska handlingar. Problemet med detta skrev jag om här (se gärna kommentarerna också): https://andreasmeijer.wordpress.com/2012/10/09/svarting-supportrar-och-attityder/

    Eller varför detta görs:
    https://andreasmeijer.wordpress.com/2013/06/20/rasistskamt/

    Vänligen
    Andreas

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s