En liten tanke kring integration

Jag har i de två tidigare inläggen gått ut hårt mot SD och deras oförmåga att fokusera rätt. Ska jag vara helt ärlig så finns det flera partier som ska ha en känga, inte minst de som sitter vid makten nu…

Att vara integrationsminister kan inte vara lätt, speciellt när det finns få saker i Sverige som fungerar så dåligt som integrationen. Jag fick en intressant artikel i min inbox i morse, från Sundsvalls Tidning. Den handlade om ett informationsmöte för nyanlända somalier…

Tanken i sig är god och det är tanken som jag kommer att spinna vidare på. Jag blev uppmärksammad på den märkliga fokus och hur mötet vinklades. Jag ska ge några citat för att visa vad jag menar:

Om kultur/lag: ”En viktig princip är följande, om olika hemländers eventuella religiösa eller kulturella sedvänjor och regler bryter mot svensk lag så är det utan undantag svensk lag som gäller i Sverige. Punkt slut.”

Om könsstympning: ”En kvinna i gruppen hävdar att pojkar ska omskäras eftersom den lilla skinnbiten inte är bra.”

Om vapen: ”Reaktioner blir det också på brottet att ha skjutvapen, bära kniv och andra gatuvapen. De sista delarna får några av de yngre killarna att småskratta.”

Om droger: ”När det kommer till drogen kat och att den är narkotikaklassad i Sverige ifrågasätter en kvinna vad som är farligast: kat eller alkohol”.

De enda frågor som tas med i artikeln är de som visar på somaliernas okunskap och förmodade ovilja att ta hänsyn till svensk lag. Det gör det rätt vinklat och kan spä på fördomar mot somalier överlag. Inga andra yttringar på mötet, från somaliernas sida tas med.

Varför är detta bra då?

Tanken som slog mig är att det som sällan tas med i debatten är de sociala bitarna. Vi talar gärna om kulturkrockar och finanser. Enligt debattörer från ex. SD-håll så har socioekonomiska faktorer ingenting med brottslighet och segregation att göra – ”det finns ju fattiga svenskar också”. Det stämmer att det finns fattiga svenskar också. Det stämmer att det finns svenskar som saknar det sociala skyddsnät som ofta behövs för att vi ska klara oss i samhället. Nedläggning av ungdomsgårdar, mindre pengar till sociala aktiviteter (speciellt för barn och ungdomar – vilket också är ett bra sätt att föra ihop föräldrar men också för att bryta socioekonomiska mönster) och en sämre ekonomisk situation för dessa grupper verkar knappast i gott syfte och är även det en viktig fråga. I detta inlägg skall jag dock hålla mig till människor i segregerade områden och problematiken med integration.

Finns inte hjälp att få från samhället. Är det svårt att förstå och näst intill omöjligt att känna sig som en del av samhället du lever i så kommer du att skapa ett eget samhälle – en subkultur. De starkt segregerade områden i Sverige som klassas som problemområden är just sådana. De som behöver hjälp kommer att söka sig till dem som redan har gått igenom sak, från samma land eller från något annat. de kommer att bygga upp en gemenskap som baserar sig i utanförskapet. Lojaliteten kommer att ligga inom subkulturen och inte inom samhället i stort.

Detta är naturligtvis ett problem som inte kommer att lösas med hot, nedskärningar och förbud. Genomförs det så lär segregationen öka mer och skapa ännu större motsättningar mellan samhälle och subkultur.

De som kommer till Sverige behöver hjälp med att förstå landet. SD menar att invandrare bör assimileras, till viss del håller jag med. en viss anpassning måste ske eftersom det är den svenska lagen som är rådande och till den måste alla anpassa sig, invandrare eller svensk. Skall förändringar genomföras där så är det genom demokratiska val som det skall göras (om det nu finns sådana). Att begära denna anpassning på en gång från någon som aldrig har varit i Sverige är omöjligt. Att fira jul med en familj och komma med en låda Alladin kan vara helt fel eftersom familjen enbart har Paradis på julafton (väldigt löjlig jämförelse men det krävs en viss kunskap om Sverige för att förstå vad jag menar – ni som läser har den kunskapen och påståendet blir då löjligt).

Förutom detta informationsmöte så borde någon form av fadderskap kunna inrättas. De som vill bli faddrar genomgår, likt en handledare för övningskörning, en utbildning i förhållningssätt och pedagogik. Faddern har stöd i andra faddrar och någon form av statlig organisation. En mindre ersättning kan utdelas för att vara fadder, mest som en morot och för att det tar tid. I dagsläget finns god man och liknande (här ett exempel från Eksjö) men något nationellt och större krävs. Inte en utbildning på något år för att sedan bli släppt vind för våg i samhället.

Jag tänker mig ett genuint stöd för att förstå samhällsuppbyggnad, relationer, utbildning, arbetsmarknad etc. Det är något som numera lärs ut inom subkulturen i stor utsträckning. Det finns många exempel som tyder på att människor som kommer hit får lära sig att:

  • Det svenska samhället är till för svenskarna, du måste hitta andra vägar
  • Du kan lura till dig bidrag (bara för att vi blundar för det så är det inte mindre sant)
  • Stat och polis kommer aldrig att tro dig och är fienden
  • Se till din egen bakgård och din egen familj hellre än att arbeta med samhället i stort

Genom att alla som kommer, samt de som inte har utbildning/arbete/kan svenska får detta stöd så kommer en förståelse och tilltro till Sverige och dess struktur att kunna stärkas. Handledaren bör vara svensk, antingen etniskt född här eller någon som tidigare gjort samma resa (vem är en bättre lärare än den som gått igenom samma sak?).

Skulle personen falla mellan stolarna, begå brott (som inte leder till utvisning), känna frustration över sin situation så skall det finnas någon på insidan som kan hjälpa till. Hjälp med att tolka, förstå, problematisera och konkretisera det som du och jag tar för givet. Behovet av denna hjälp kommer att minska successivt i och med att fler möten med det svenska samhället, i sin nuvarande form, kommer att ske.

Genom att kunna få (självfallet ”få” förutsättningarna för) arbete, utbildning, språk och förståelse för omvärlden så kommer rädsla, fördomar och utanförskap att kunna minska.

Detta är en tankegång kring integration. En integration är helt nödvändig för att vårt samhälle skall fungera, inte bara mellan etniska grupper utan även socioekonomiska (vilka ibland innehåller samma personer). Varken M eller S, vilka är de som turats om som makthavare har lyckats och nu kommer ännu ett parti som menar att det har en lösning (som är en antilösning), SD.

Det kommer att kosta pengar. pengar som är klart värda att satsa här. Pengar som kanske inte ger fullt utfall inom en mandatperiod, vilket gör att projektet bör ha en längre budgetering än så (det kräver samarbete mellan blockgränserna – blocken är dock så snarlika att jag inte kan se något större problem här). Våga kritisera integrationen. Våga ställa krav på förändring. Våga satsa på Sverige.

Annonser

One thought on “En liten tanke kring integration

  1. Ping: Taharrush – vad är det? |

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s