Bemanningsföretag på en modern arbetsmarknad?

När det gäller bemanningsföretag (hädanefter ”bf.”) råder delade meningar för hur vi ställer oss till dem. Det är inte så konstigt eftersom det är svårt att benämna bf. som en homogen grupp. Personal från bf. finns inom flera olika yrkeskategorier, vilka arbetar med väldigt varierande kompetensnivå. Det är lätt att, som kritiker, mena att trygghet och stabilitet inte finns för de anställda och att de blir utnyttjade av pengastörstiga slavdrivare. Jag kommer inte ta ställning till bf. som fenomen utan försöka belysa branschen så objektivt jag kan.

Att hitta fördelar och nackdelar med bf., både från den anställdes sida och från det företag som nyttjar tjänsten (hädanefter ”kund”). Det finns också uppsatser i ämnet. Kritik mot bf. och dess ökning som fenomen i kontrast till en nyliberal anda går också att göra. Det är dock en analys på makronivå, vilket jag inte har kompetens att göra. Så jag håller mig till att diskutera bf. utifrån min kompetensnivå. Den som arbetar som arbetsgivare (på bf.), är kund eller anställd får gärna fylla på med kommentarer.

Den anställde:

Av de fördelar som finns för de anställde så fastnar jag främst för de som handlar om flexibilitet. Den som tar anställning är inte bunden av långa kontrakt och kan, om en god relation finns med handledare/arbetsgivare snabbt få ett nytt arbete om denne inte trivs på sin uthyrningsplats. De tidsbegränsade uppdrag som är särpräglade för arbete hos bf. gör att resor kan utföras utan risk att stå arbetslös. Ser den anställde till att vara representativ för sitt bf. så går det att få bättre och bättre uppdrag samtidigt som arbetslivserfarenhet byggs upp – och kan leda till mer stimulerande arbeten eller fast anställning utan krav på högskolestudier.

Nackdelarna för den anställde kan vara ett utanförskap, då den anställde inte arbetar hos kunden på riktigt. Den största nackdelen, enligt mig, är osäkerheten gällande inkomst. Det brukar också komma kritik i forma av att bemanningsföretagen får lika mycket pengar som du får och att lönen då är lägre. Betänk dock att arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgift till skattemyndigheten (det är den rollen bf. har) samt semesterersättning (12 % av bruttolön).

Ska jag möta nackdelarna så är det helt riktigt att det finns ett utanförskap. Det är svårt att komma runt det. Den anställde har en delad lojalitet eftersom de får sin lön från annat håll än sär arbetet utförs. Något som är viktigt att veta är att det står i den lilla lagtext som reglerar bf. specifikt att:

”arbetstagare inte på något sätt får förhindras från att ta anställning hos kundföretaget de hyrs ut till” – länk

En bättre anställningsintervju är svår att få. Skulle kund vilja anställa så skulle de kunna göra det.

Kund

Fördelarna är många för de som väljer att köpa in arbetskraft från bf.

De kan variera antalet anställda genom säsongerna (hög-, lågsäsong), få en extra prövotid av en möjlig nyanställd, säga upp avtal med någon de inte trivs med utan att behöva genomföra en ny rekryteringsprocess, slippa administration gällande personal etc. Det är detta kunden betalar bf. för.

För kunden är det samma nackdel som för den anställde. Samhörighet och lojalitet. Kompetensen kan regleras och byggas upp, eller bytas ut. Däremot är den inhyrde inte en del i ordinarie personalstyrka. Ser kunden detta som ett problem så finns ju möjligheten att införa en policy där en inhyrd resurs har samma fördelar som den ordinarie. Detta kan vara kostsamt ekonomiskt (personalfester, fika, friskvård, personalrabatter etc.) men en stor vinst i motivation.

Bemanningsföretaget

Bf. som fenomen är inte helt nytt men omfattningen av dem har ökat. Detta har självfallet lett till att kvaliteten är varierad. Bf. går inte under samma kollektivavtal som någon specifik bransch utan har fått lösa det internt. Det finns ett egenintresse i att kvalitetssäkra branschen eftersom de vill ha kompetenta och högmotiverade anställda. Konkurrensen har blivit hård och kunderna kan, lika lätt som de byter anställd, byta bemanningsföretag. Som tidigare länk visat så finns alltså ett kollektiv för bemanningsföretag, där riktlinjer, löner och avtal sätts. Genom att vara ansluten och ta ansvar för att anställda inte blir utnyttjade så kan de få in personal med rätt kompetenskrav och bredda sin kundkrets.

Samhället

Att bf. ökar har sin för-, och nackdelar det med. Nackdelarna är att stabilitet, grundtrygghet och kontinuitet minskar för individen, vilket kan ha effekt på samhällsuppbyggnaden. Samhället är uppbyggt på att vi konsumerar och binder upp oss med materiella ting, vilken kan minska om vi inte är lika säkra på vår inkomst.

Fördelen är att vi kanske inte binder upp oss till materiella ting och värdesätter sk. ”mjuka värden” som fritid och socialt umgänge. Den som vill kan bestämma mer över sin arbetstid och ta uppdrag som ger mindre arbetstid än 100 % utan att det egentligen gör något. En prioriteringsfråga kan göras.

Det kan också vara lättare att få anställning hos ett bf. eftersom det är lättare att avbryta uppdrag så risken med felrekrytering minskar. Bf. är enligt Svenska näringsliv en bra språngbräda för migranter, som annars skulle ha haft svårare att få anställning. En god hjälp till integration på arbetsmarknaden.

Nackdelen för samhället och de anställda är att de kommer att vara de första som kommer att bli uppsagda vid en kris, även om kriser för företag även slår mot de som är anställda av företaget.

Starka och tydliga kollektivavtal där kvaliteten på bf. säkerställs, samt kontroller av att reglementen följs är ett måste. Det är en dynamiskt arbetsmarknad och den trygghet som var norm för 20-30 år sedan ser inte likadan ut. Marknaden förändras och vi måste göra vad vi kan för att klara av att möta morgondagens krav.

När jag läser igenom texten verkar det som att jag är anställd av ett bf. och ska göra reklam… Det är inte meningen så jag tar tacksamt emot kritik mot detta. Är det något jag har missat?

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s