Minoriteter och hemspråk

Jag läste en artikel i Fria om att kommunerna rundar en lag. Minoritetsspråklagen.

I lagen finns bestämmelser som gör att minoritetsspråk skall kunna användas i exempelvis rättegångar, hos myndigheter etc. Även att undervisning skall kunna fås i skolan.

Det är just i skolan som problemet verkar finnas just nu. Jag vet inte hur det är med lagen, skollagen och minoritetsspråk som andraspråk. Jag var inne på skolverkets hemsida för att se vad de säger, men de delar jag ville läsa gick inte att öppna. När det gäller rätten till ett minoritetsspråk som andraspråk så kan jag inte tänka mig att det skall vara något problem, så länge kompetensen finns.

I artikeln var det dock modersmål som det talades om. Ett barn som inte fick ha samiska i skolan, under ämnet modersmål (jag vill nog hellre använda ”hemspråk” för att göra det hela lite mer genusneutralt, men det är jag). Barnet hade tydligen inga förkunskaper och var 10 år gammalt.

Först vill jag gå igenom hur jag har förstått varför hemspråksundervisningen är så viktig i skolan, sen kommer min åsikt i frågan.

När det gäller hemspråk så handlar det främst om att ett barn får lära sig ett språk riktigt bra. Det brukar vara samma språk som modern talar, vi kan nog komma överens om att det i de flesta fall är mödrarna som, åtminstone historiskt och globalt sett har tagit/tar hand om barnen? Nå, om nu modern talar det språk hon behärskar så kommer barnet lära sig att tala och tänka på detta språk, oavsett om samhället överlag talar ett annat språk (tänk på att jag generaliserar genom hela denna text, avvikelser kan självfallet förekomma). Får barnet gå i förskola eller motsvarande och pedagogerna talar samma språk som samhället så kommer barnet att bli tvåspråkigt. Efter en tid så kan språkkunskapen förskjutas så att barnet blir bättre på ”samhällsspråket” även om hemspråket/modersmålet fortfarande är i bruk – i hemmet.

Då mycket av tankar och språkuppbyggnad har gjorts på hemspråket så finns det en stor kognitiv fördel, åtminstone när det gäller att lära sig språk, om barnet får fortsätta att utveckla sitt hemspråk. Finns det någon som kan systematisera språket, på samma sätt som det skulle göras i en skola där språket talades, så kommer kunskapen att fördjupas. Konflikten mellan hemspråket och samhällsspråket kan raderas eftersom barnet nu kan använda verktyg från både samhällsspråket som lärs ut (korrekt?) i skolan och hemspråket som också lärs ut (korrekt?) i skolan.

Skulle de barn som talar svenska hemma inte få undervisning i svenska i skolan så skulle språket vara på samma nivå som det är för de barn som inte får hemspråksundervisning. Stärks båda dessa språk så är det lättare att tillägna sig båda, språkkunskapen och den kognitiva förmågan barnet har att lära sig språk blir oerhört mycket bättre. Detta gagnar barnet och samhället eftersom dessa barn nu kan hantera svenskan bättre (eftersom de inte behöver lära sig allt om språk på ett språk som inte är ”förstaspråket”).

När det gäller barnet med samiskan så kan jag faktiskt hålla med om att det inte går att belasta enskilda skolor med detta. Finns det, som det verkar finnas, incitament att behålla minoritetsgruppernas kulturarv så är det en helt annan sak. Det kan absolut rymmas i skolan men tid och resurser måste komma från annat håll. Tycker jag. Det är viktigt att värna om minoriteter (hela den debatten är en lång och invecklad fråga som jag inte kommer att gå igenom nu) men bevaringen och utbildningen kring detta är, faktiskt, en nationell angelägenhet. Talar inte barnet detta språk vid 10 års ålder så tycker jag inte att det kan kallas för hemspråk/modersmål. Det fyller heller inte samma syfte som hemspråksundervisningen gör. Låt barnen få lära sig sina förfäders språk, gärna i skolan – men blanda inte ihop det med hemspråk/modersmål.

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s