Medborgarlön – vad är det?

Tänk om alla bidrag skulle försvinna. A-kassa, socialförsäkring, sjukförsäkring etc. Tänk om den byråkratin skulle försvinna. Vad mycket.

Av den totala befolkningen i Sverige, i arbetsför ålder, så räknas 25 % (2012) som tillhörande ohälsosamma (dvs har plockat ut pengar från försäkringskassan). Det låter inte så mycket eftersom de flesta har varit hemma någon gång från jobbet. Oftast får man sjukpenning från arbetet, det räknas inte in. Det är bara den sjukpenning som har gått till försäkringskassan. Dvs. det som skattebetalarna står för.

I snitt så tar alla arbetsföra 19,5 dagar per år i sjukförsäkring… i snitt… De flesta gör inte det, men det finns många som får sina pengar från försäkringskassan. Betänk då de reformer som har satts in för att utförsäkra människor och dra in den hjälp som inte är direkt inkomst till dessa, ofta behövande människor. Det är 4 veckor per år, i snitt, för alla (men som självfallet inte tas ut av alla). De andra bidragen, som i sig kan skapa ohälsa, kostar väldigt mycket pengar och är osäkra för de som är beroende av dem.

Villkoren för CSN-lånen har blivit sämre, speciellt när det gäller återbetalningar, samt att det finns något som heter fribelopp (för att se till att de som studerar inte arbetar för mycket, då får de straff).

Det finns en tanke på något som heter medborgarlön. Inte på något sätt en ny tanke, men en tanke som inte har fått den genomslagskraft som den förtjänar. I korthet innebär det att alla vuxna medborgare får ett basbelopp varje månad (hur mycket kan variera beroende på vem det är som vill införa medborgarlönen, men runt 7000:- i dagens penningvärde ligger rätt bra till). Detta får alla. Sen går det bra att arbeta så mycket en har lust och ork med för att dryga ut inkomsten. Som ett komplement till det så skulle vissa kunna få högre ersättning på grund av att de inte har möjlighet att arbeta, då kanske inte med reda pengar utan med bostadsbidrag, mat etc.

Självfallet kostar detta mycket pengar. Det finns också kritik mot tanken :

http://www.newsmill.se/artikel/2010/12/03/medborgarl-n-r-en-utopi

http://www.riff-raff.se/7/reform_valfard.php

Det finns rörelser, politiskt oberoende, som arbetar för att tanken på medborgarlön skall kunna bli verklighet:

http://www.medborgarlon.se/

De skriver lite luddigt om vissa fördelar och jag skulle vilja förtydliga hur jag ser på det.

Skulle man kunna ha samma lön med arbeta 75 % – 80 % av den nuvarande anställningen så skulle fler platser på arbetsmarknaden kunna öppnas. Det innebär i förlängningen att färre personer skulle vara arbetslösa och rena bidragstagare. För alla som får jobb tack vare detta så skulle de betala en del av sin medborgarlön genom den inkomstskatt som de arbetar in.

Den ohälsa och oro som det nuvarande socialförsäkringssystemet kan innebära försvinner eftersom de pengar som kommer är en rättighet som en inte behöver bevisa eller argumentera för – förbättrad hälsa i landet.

I och med att beroendet av lån (som är värre än de blancolån som lyxfällan varnar för) för landets studenter upphör och att de faktiskt kan ha så mycket extraarbete som de vill så kommer det inte att vara lika stor ekonomisk chock att studera – utbildningsgraden i Sverige ökar.

De (främst) kvinnor som arbetar oavlönat i hemmet kommer att få en egen inkomst utan att vara beroende av sin partner.

De som har egna företag kommer alltid att ha en liten trygghet i att det kommer att komna in en summa pengar varje månad, vilket gör att fler kommer att våga starta företag utan att riskera en längre tid utan inkomst (eller att behöva arbeta dubbelt).

Jag tycker att det verkar vara en riktigt bra idé att fundera på för vårt land, Du som läser får gärna kolla runt på nätet och återkomma med Dina synpunkter på medborgarlön.

Annonser

4 thoughts on “Medborgarlön – vad är det?

 1. En intressant tanke. Själv tror jag dock inte på idén. Hur ska detta finansieras? Per definition kan det ju inte läggas på löntagare, eftersom det summa summarum skulle bli samma nettopengar i handen för den som jobbar. Finansieras det genom skatt på företagen blir varor och tjänster dyrare och vi får en eskalerande inflation.

  Sen tror jag inte heller att en medborgarlön automatiskt skulle innebära att folk gick ner i arbetstid. Vissa kanske gör det, men den stora lejonparten tror jag kommer fortsätta jobba 100%, tacka för den extra pengen och köpa ett finare hus och bättre bil. Så speciellt många nya arbetstillfällen tror jag inte det blir.

 2. Hej Alf och tack för din kommentar,

  Det är trevligt med en kritisk röst, utan kritik sker ingen utveckling.

  Det finns flera olika tankegångar på hur medborgarlön skulle kunna se ut om idén blev verklighet, jag kan ju inte ta äran för att ha tänkt ut detta… =).

  Det finns olika förslag på hur det skulle kunna se ut och de som menar att medborgarlönen måste vara så hög att alla ska klara sig på den lönen dvs. runt 11 000:-. I min värld är det för mycket eftersom skattetrycket skulle vara helt enormt. Vissa röster menar också att folk inte skulle arbeta om de inte behövde (det tror inte jag, inte på lång sikt) vilket skulle innebära att det inte kommer in några pengar i statskassan ö.h.t.

  Den mest rimliga versionen (som jag ser det) är den som ligger i samklang med 6-timmars arbetsdag. En MbL på ca 6000:-/månad blir då rimlig för att täcka upp för det som faller bort i arbetsinkomst. För de som inte har någon inkomst alls så bör ett system finnas kvar där utredningar om bostadsbidrag etc. är tillbörligt eller inte – men inte att mer reda pengar bör betalas ut.

  I dagsläget finns det en motprestation för att få A-kassa, vilken kan vara helt galen (Fas3 etc), jag tror att människan överlag kommer att vilja arbeta något, eftersom den tanke jag stödjer inte innebär att MbL kommer att kunna finansiera alla utgifter. Att arbeta 10 timmar per vecka, med något som tillför samhället något kan vara en rehabilitering som fungerar bättre än den ”meningsfulla” sysselsättning som långtidsarbetslösa idag tvingas in i. De sjukskrivna har ju läkarintyg på att de behöver viss hjälp med saker och tjänster (precis som rörelsehindrade och andra som behöver assistans), där är hjälpen något statligt men än en gång inte mer pengar som ska ut som kapital (utan som arbete och tid).

  När det gäller finansiering (som verkar vara din hårdaste kritik) så menar jag att det visst skall vara finansierat av inkomstskatt, till stor del. Tanken från högern innebär ett jobbskatteavdrag som inte ens Borg kan tänka ut eftersom den som får en högre lön kommer att få tillbaka MbL:en i reda pengar (ponera 6000:-). Så arbetar du och har en lön upp till 18 000:-/mån brutto så får du tillbaka dina pengar tack vare MbL:en (med en inkomstskatt på ca 30 %). Jobbar du mer så bidrar du till inkomstskatten och kommer att betala för människor som inte kommer upp till ”0-summan”. Har du en bruttolön på, säg 12 000:-/mån så kommer du att få ut 14 000:- netto och har betalat 4000:- inkomstskatt.

  Tanken är att administration, a-kassa och andra dyra skatteutgifter ska försvinna i så stor utsträckning som möjligt. Arbetsförmedlingen skulle då kunna arbeta med att, i mesta mån, förmedla arbeten. Om en heltid är 6 timmar istället för 8 timmar, med ett tillskott från MbL så kommer de privata finanserna att klara sig relativt opåverkade.

  Jag tror att du kan räkna ut att det, för den som arbetar mycket, blir som ett större jobbskatteavdrag och denne tjänar på att arbeta. För den som inte kan/orkar/har möjlighet etc. att arbeta heltid så går det att klara sig på deltidsarbete vilket gör att fler arbetstillfällen kan komma att skapas. Inkomstskatten skall gälla från första inarbetade kronan (och inte kunna jämkas bort som idag). Den enda administrativa kostnaden (och övriga utgift som skall utbetalas) är då för de som, pga. sjukdom inte kan arbeta – de kan få rätt till hjälp av staten (att ha 6000:- att röra sig med per månad är fortfarande mer än många heltidsarbetande har när de fasta kostnaderna är betalda) samt pensioner för de som har arbetat till sig den rätten.

  Vidare tycker jag att det är rimligt att räntereduktionen bör slopas eller minskas kraftigt, vilket gör att de extrema belåningar som görs över människors ekonomiska möjligheter kommer att kunna minska. I förlängningen borde bostadspriserna gå ner och de extrema belåningarna kan komma att rättas till något – det är också en stor kassako idag (och det säger jag trots att jag har bostadsrätt).

  Som du ser så blir det inte så stora kostnader när man ser på marginaleffekten från den synvinkeln. Sen finns det siffror (nästan längst ner här: http://martinsblogg.wordpress.com/2010/06/23/medborgarlon/) på att kostnader på ca 200 miljarder kan frigöras om MbL införs…

  Sedan brukar den största kritiken vara att folk sitter hemma och slappar om det går… =). Inte att man plussar på och fortsätter slita… Det finns nog många som hellre arbetar mindre, men fortfarande arbetar – så länge ekonomin går ihop.

 3. Hej igen.

  Du är verkligen noggrann i ditt engagemang. Kul med såna diskussioner.

  Det som fortfarande inte övertygar mig är finansieringsbiten. Länken du skickade påstår att man skulle frigöra 200 miljarder. Det förutsätter att man slopar alla andra bidrag, t.ex. pga sjukdom, arbetslöshet och föräldraledighet. Det innebär att oavsett hur mycket man tjänat tidigare kommer att få 6000 kr/mån om något av ovanstående inträffar. Bra för

  Nu skriver du själv att viss sjukersättning dessutom måste finnas, men enligt kalkylen i länken är sjukersättningen hälften av de 200 miljarderna. Hur mycket blir kvar att frigöra?

  I många avseenden är det ju dock klassisk omfördelningspolitik. Låt de rika betala mer för de som är fattiga. Och det är absolut inget fel med tanken, det är inte det jag menar, men till stor del uppnår man ju samma effekt med nuvarande system genom att bara öka progressiviteten i skatteskalan

  Och hur är det med omyndiga? Skall de få medborgarlön också? Hur säkerställer man att det kommer dem tillgodo? Det är ju förvisso en väldigt bra flerbarnspolitik. Det är ju först i de sena tonåren som barnens omkostnader börjar hamna i paritet med de 6000 i medborgarlön. Vi kommer nog få många 10-barnsfamiljer på det sättet? (66.000/mån för att vara hemma med barnen köper jag direkt 🙂

  Ett annat problem är då alla som jobbar i Sverige men som inte är svenska medborgare – min fru är ett sådant exempel. Hon kommer då inte kvalificera sig för medborgarlön. Det innebär att hon kommer bli en andra klassens skattebetalare, som betalar inkomstskatt till systemet men aldrig får något för det. Och skulle hon i det systemet bli sjuk eller arbetslös, vad får hon då? Nada? Man kan då hävda att man skall ansöka om att bli svensk medborgare, men det skulle då gå stick i stäv mot EU-direktiven om fri rörlighet och fri arbetsmarknad.

  Jag håller dock med dig om att räntereduktionen gradvis skall sänkas för att slutligen avskaffas. 🙂

  • Hej igen Alf,

   Skriver i mobilen…

   Största delen av finansieringen sker av inkomstskatten (se förra kommentaren). Länken var mest för att visa ett exempel för bidragskostnaden.

   Personer under 16 bör ej innefattas, de är skolpliktiga och bör försörjer av vårdnadshavare (över 16 är du inte bepliktigad att gå i skola).

   6000:- till alla i f-peng är nog mer än snittet av föräldrarna (jämför med mig själv som har en SGI grundat på 240 000/år och får 500:-/dag. 500×20 = 10 000. 10 000×0,7 = 7000 netto och då har jag arbetat heltid på ett medelinkomstarbete).

   När det gäller arbete etc. så finns det ju ingen mall… Rent krasst så bör väl skälva medborgarskapet vara grunden. Sen finns väl ett möjligt incitament att se över hur mycket en person betalar i inkomstskatt och då sänka den för ”gästarbetare”, det är då en motprestation men i praktik detsamma (detsamma gällande f-peng).

   EU med fri rörlig och fri arbetsmarknad är en skymf som jag skall ta upp i ett annat inlägg… Orättvist och förnedrande ur ett globalt perspektiv för att skydda väst/nords intressen… Men mer om det sen…

   Ska läsa och kanske svara mer utförligt när jag sitter vid en dator…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s